Notu Gizle
Sorunuzu EUSE'den seçip kopyalayın, daha sonra ilgili sayfada (CTRL) + (F) tuş kombinasyonuyla arama kutusunu açarak yapıştırın ve arayın.

Teos 8. Bölüm Soru ve Cevaplar

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 13 Mayıs 2016 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Dosyalar, kullanım biçimleri, yerleri ve amaçları bakımından çeşitli gruplara ayrılırlar.İşlem yapılmak üzere gelen evrakın konulduğu dosyalar hangisidir?

  A) Bekleme dosyalar

  B) Geçici dosyalar

  C) Karma dosyalar

  D) Daimi dosyalar

  E) Bölümlenen dosyalar


  Çağdaş büro modelleri arasında sayılan yaratıcı bürolar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Çalışanlar kendi evlerini işyeri olarak kullanmaktadırlar.

  B) İlk akla gelen örneği, gezici bürolardır.

  C) Model, çalışanların sosyalleşmelerini ve iş hayatına entegre olmalarını zorlaştırmaktadır.

  D) Anahtar kavram yeni mekan konseptidir: Ofis ortamının daha özgür hale getirilmesi, mekan analizleri ve yerleştirme ile ilgili eski kuralları bir kenara bırakılması, hiyerarşik olmak yerine daha esnek ve alışılmadık tasarımlara odaklanılmasıdır.

  E) Bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklenen ve belli bir fiziksel mekana bağımlı olmayı gerektirmeyen ofis anlamına gelmektedir.


  Üzerinde yapılması gereken tüm işlemlerin tamamlandığı evrakın konulacağı dosyalar hangi grupta ele alınır?

  A) Bölümlenen dosyalar

  B) Geçici dosyalar

  C) Daimi dosyalar

  D) Karma dosyalar

  E) Bekleme dosyalar


  Hangi ifade yanlıştır?

  A) Örgütlerin hizmet ve çalışma konusu ne olursa olsun mutlaka büro hizmetleri vardır.

  B) İç müşteriler aynı işyerinde çalışanlardır.

  C) Büro, büro faaliyetleri için gerekli insan ve ekipmanla donatılmış çalışma yeridir.

  D) Dış müşteriler, örgütün hizmetlerinden faydalanan veya ürünlerini satın alan ya da gelecekte bunlardan faydalanacak kişi ve kuruluşlardır.

  E) Sanal bürolar, klasik büro türlerindendir.


  Açık ve özel büro ayırımı büroların hangi tip sınıflandırması altında incelenir?

  A) Sanallık durumuna gore

  B) Uzmanlık alanlarına gore

  C) Yerleşim biçimlerine gore

  D) Kuruluş amaçlarına gore

  E) Ait oldukları kurumlara gore


  Aşağıdakilerden hangisi klasik büro türlerinden birisi değildir?

  A) Sanal organizasyonlar

  B) Yerleşim biçimlerine göre organizasyonlar

  C) Ait oldukları kurumlara göre organizasyonlar

  D) Organizasyonların kuruluş amaçlarına göre organizasyonlar

  E) Uzmanlık alanlarına göre organizasyonlar


  Aşağıdakilerden hangisi iletişim geliştirme yöntemleri arasında sayılamaz?

  A) Eylemle açıklama

  B) İş ortamının tehditkar olması

  C) Mesajı gönderenin mesajı alanın tepkilerine dikkat etmesi

  D) Mesajı alanın dünyasına duyarlılık

  E) Yeterince tekrarlama


  Aşağıdakilerden hangi DİİB müracaatlarını değerlendirme kriterlerinden biri değildir?

  A) İthal eşyanın birim fiyatı

  B) Faaliyetin katma değer yaratan, kapasite kullanımını artıran, rekabet gücü sağlayan nitelikte olması,

  C) İthal eşyasının ihraç edilecek ürünün üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,

  D) Ülkemizde yerleşik üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi,

  E) Firmaların performansları


  Aşağıdakilerden hangisi Dahilde İşleme Rejimi kapsamında sağlanan imkânlardan değildir?

  A) Vergi, Resim ve Harç İstisnası

  B) İthalatta Gümrük Vergisi ve KDV Muafiyeti

  C) Banka muamele komisyonlarından istisna

  D) Yurt İçi Satış ve Teslimlere Müsaade edilmesi

  E) KKDF İstisnası


  Hangi Şirketler Dış Ticaret Sermaye Şirketi olarak ilan edilebilmektedir?

  A) Asgari 2 Milyon YTL Ödenmiş Sermayesi ve 100 Milyon ABD $ İhracatı olan şirketler.

  B) Asgari 5 Milyon YTL Ödenmiş Sermayesi ve 150 Milyon ABD $ İhracatı olan şirketler.

  C) Asgari 2 Milyon YTL Ödenmiş Sermayesi ve 50 Milyon ABD $ İhracatı olan şirketler.

  D) Asgari 2 Milyon YTL Ödenmiş Sermayesi ve 150 Milyon ABD $ İhracatı olan şirketler.

  E) Asgari 5 Milyon YTL Ödenmiş Sermayesi ve 50 Milyon ABD $ İhracatı olan şirketler.


  Aşağıdakilerden hangisi ihracatta kullanılan belgelerden biri değildir?

  A) Analiz Raporu

  B) Ürün Fotoğrafı

  C) Fatura

  D) Gümrük Beyannamesi

  E) Bitki Sağlık Sertifikası


  Bir malın işlenmek üzere yurt dışına ihraç edildikten sonra ithalatı için kullanılan sistem hangisidir?

  A) Vergi, Resim ve Harç İstisnası

  B) İhracat Sayılan Satış ve Teslimler

  C) Serbest Bölge

  D) Dahilde İşleme

  E) Hariçte İşleme


  İhracatçı Kimdir?

  A) Vergi Numarası olan gerçek veya tüzel kişiler

  B) İhracatçı Birliklerine üye ve Vergi Numarası olan gerçek ve tüzel kişiler

  C) İhracatçı Birliklerine üye gerçek kişiler

  D) İhracatçı Birliklerine üye ve Vergi Numarası olan sermaye şirketleri

  E) Vergi Numarası olan tüzel kişiler


  Dahilde İşeme Rejiminde hangi kuruluşun görevi yoktur?

  A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

  B) İhracatçı Birlikleri

  C) Ekonomi Bakanlığı

  D) Türkiye Şeker Kurumu

  E) Milli Eğitim Bakanlığı


  Merkez bankası döviz kurunu dengelemek için piyasadan dövizsatın almıştır ancak rezerv paranın artmasını istememektedir bunun için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

  A) Merkez bankası bilançosunun yükümlülükler kısmında API kaleminin artması ve kamu mevduatında düşüş olması gerekir

  B) Merkez bankası bilançosunun varlık kısmında API kaleminin artması veya kamu mevduatında azalma olması gerekir

  C) Merkez bankası bilançosunun varlık kısmında API kaleminin azalması veya kamu mevduatında artış olması gerekir

  D) Merkez bankası bilançosunun yükümlülükler kısmında API kaleminin artması veya kamu mevduatında artış olması gerekir

  E) Merkez bankası bilançosunun yükümlülükler kısmında API kaleminin azalması veya kamu mevduatında düşüş olması gerekir


  Aşağıdakilerden hangisi para çarpanının artmasına neden olur?

  A) Piyasa faiz oranındaki artış

  B) Banka dışı kesim nakit / mevduat oranının artması

  C) Serbest rezervlerdeki artış

  D) Reeskont faiz oranıdaki artış

  E) Belirsizliklerdeki artış


  Para talebi aynı kalırken zorunlu rezerv oranının artırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

  A) Rezerv para azalır, fiyatlar genel düzeyi artar

  B) Rezerv para değişmez, diyatlar genel düzeyi düşer

  C) Rezerv para artar, fiyatlar genel düzeyi düşer

  D) Rezerv para artar, fiyatlar genel düzeyi değişmez

  E) Rezerv para azalır, fiyatlar genel düzeyi düşer


  Seçilmiş belli sayıda mal ve hizmetin farklı dönemlerdeki ağırlıklı ortalama fiyatının, baz olarak alınan belli bir dönemin fiyatına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Üretici fiyat endeksi

  B) Tüketici fiyat endeksi

  C) Fiyat endeksi

  D) GSYİH deflatörü

  E) Enflasyon oranı


  Üretici fiyat endeksinde en fazla ağırlığı olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarım sektörü

  B) İmalat sanayi

  C) Avcılık, ormancılık ve balıkçılık

  D) Elektrik, doğalgaz ve su

  E) Madencilik ve taşocakçılığı


  Aşağıdakilerden hangisi en kapsamlı fiyat endeksidir?

  A) GSYİH deflatörü

  B) Toptan eşya fiyat endeksi

  C) Üretici fiyat endeksi

  D) Ücretliler geçinme endeksi

  E) Tüketici fiyat endeksi


  Aşağıdakilerden hangisi sıkı para politikası izlendiğine işaret eder?

  A) Rezerv para miktarını çok az artması

  B) Rezerv para miktarındaki çok fazla artış

  C) Faiz oranlarının düşmesi

  D) Emisyon hacminin artması

  E) Rezerv para miktarının çok fazla azalması


  Bir işletmenin 20 000 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; brüt satış kârı kaleminin yüzdesi % 20, faaliyet kârının yüzdesi de % 12 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin aynı dönemdeki faaliyet giderlerinin toplamı kaç TL'dir?

  A) Bu bilgilerle, faaliyet giderlerinin toplamı hesaplanamaz.

  B) 1 400 TL

  C) 2 600 TL

  D) 1 800 TL

  E) 1 600 TL


  Bir işletmenin 50 000 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; dönem kârı kaleminin yüzdesi % 32, dönem net kârının yüzdesi de % 24 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin aynı dönemde ayırdığı vergi ve diğer yasal yükümlülüklerinin karşılığı kaç TL'dir?

  A) 16 000 TL

  B) 9 000 TL

  C) 12 000 TL

  D) 8 000 TL

  E) 4 000 TL


  Karşılaştırmalı (Mukayeseli) tablolar tekniğini aynı zamanda bir ".....…" dir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Dış analiz

  B) Statik analiz

  C) Dinamik analiz

  D) İç analiz

  E) Yönetim analizi


  Bir işletmenin 500TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; faaliyet kârı kaleminin yüzdesi % 30 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin faaliyet kârı kaç TL'dir?

  A) 320 TL

  B) 150 TL

  C) 180 TL

  D) 350 TL

  E) 30 TL


  Bir işletmenin hesaplarında ortaya çıkan genel eğilimleri saptayarak gerekli müdahaleleri yapmak amacıyla uygulanan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dikey Yüzdeler Tekniği

  B) Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Tablolar Analizi Tekniği

  C) Sektörel Analiz Tekniği

  D) Oran Analizi Tekniği

  E) Trend Yüzdeleri Tekniği


  Dikey yüzdeler tekniği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

  A) Dikey yüzdeler genel toplamlarına göre hesaplanabilir.

  B) Dikey yüzdeler iki farklı zamandaki değişimi saptamak amacıyla hesaplanır.

  C) Dikey yüzdeler gelir tablosu söz konusu ise net satışlar toplamına göre hesaplanabilir.

  D) Dikey yüzdeler grup toplamlarına göre hesaplanabilir.

  E) Dikey yüzdeler analizi esas itibariyle statik bir analizdir.


  Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?

  A) Doğrudan yabancı sermayenin arkasında yatan güdü örgütsel denetimdir.

  B) Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebi değildir.

  C) Mülkiyet üstünlüğü yoksa uluslararasılaşma olamaz.

  D) Teknoloji bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.

  E) Uluslarasılaşma Çatışmayı Ortadan kaldırır.


  Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?

  A) Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebidir.

  B) Doğrudan yabancı sermaye ile portföy yatırımları birbirinden farklıdır.

  C) Çok uluslu şirketlerin varlık sebebi verimliliktir.

  D) Mülkiyet üstünlüğü bir uluslararasılaşma sebebidir.

  E) Ölçek ekonomisi bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.


  Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?

  A) Doğrudan yabancı sermaye ile portföy yatırımları birbirinin aynısı güdülere sahip değildir.

  B) Ölçek ekonomisi bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.

  C) Çok Uluslu Şirketler Çatışmayı Ortadan kaldıramaz

  D) Mülkiyet üstünlüğü bir uluslararasılaşma sebebidir.

  E) Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebidir.


  Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?

  A) Marka bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.

  B) Ölçek ekonomisi bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.

  C) Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebidir.

  D) Çok uluslu şirketlerin önceliği emek hareketleridir.

  E) Doğrudan yabancı sermaye ile portföy yatırımları birbirinden farklıdır.


  2009 Yılına ilişkin olarak ortaya çıkan kurum zararı en son hangi yılın kurumlar vergisi beyannamesindeki kardan mahsup edilebilir?

  A) 2011

  B) 2010

  C) 2003

  D) 2013

  E) 2014


  Aşağıdakilerden hangisi 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre kurumlar vergisi muafiyetine tabi değildir?

  A) Darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü

  B) Sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler

  C) Özelleştirme idaresi başkanlığı

  D) Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları

  E) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri


  Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecek bir gider unsuru değildir?

  A) Para cezaları

  B) Kanuni hükümlere göre ayrılan amortismanlar

  C) İşletme ile ilgili belediye vergileri, harçlar

  D) Sendikalara ödenen aidatlar

  E) İşle ilgili olarak ilama bağlı ödenen zarar, ziyanlar ve tazminatlar


  Dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilenlerde tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi halinde kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

  A) Ülkeyi terk etmesinden itibaren otuz gün içinde

  B) Ülkeyi terk etmesinden itibaren on beş gün içinde

  C) Ülkeyi terk etmesinden önceki on beş gün içinde

  D) Ülkeyi terk ettiği ayı takip eden dördüncü ayın 25'ne kadar

  E) Ülkeyi terk ettiği ayın sonuna kadar


  5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile taşınmazlar ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Tam mükellef kurumların yararlanabilmesi

  B) En az iki tam yıl aktifte kalma şartı

  C) Kazancın tamamının istisna olması

  D) İstisna edilen kazancın beş yıl işletmeden çekilmeme şartı

  E) Rüçhan haklarının da aynı istisnaya dahil edilmiş olması


  Aşağıdaki durumların hangisinde, Türkiye’de altı aydan fazla kalan yabancı uyruklu kişi Türkiye’de yerleşmiş sayılır?

  A) Skyfall filminin İstanbul; Adana ve Fethiye’deki çekimlerini izlemek için Türkiye’de görevlendirilen Daily Mirror Gazetesi’nin yabancı uyruklu magazin muhabiri

  B) Bodrum’da bir ev satın alarak evden çalışma (home-ofis) tarzında emlak komisyonculuğu ile iştigal etmeye başlayan yabancı uyruklu kişi

  C) Uyuşturucu madde ticareti yaparken tutuklanıp Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi uyarınca 8 yıl hapis cezasına mahkûm edilen yabancı uyruklu kişi

  D) Uyuşturucu madde ticareti yaparken tutuklanıp Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi uyarınca 8 yıl hapis cezasına mahkûm edilen yabancı uyruklu kişi

  E) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans öğrenimi gören yabancı uyruklu IV. sınıf öğrencisi


  Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?

  A) Gerçek kişiler

  B) Kolektif şirket ortakları

  C) İş ortaklıkları

  D) Adi şirket

  E) Adi komandit şirket ortakları


  Ticari sermayeye dahil olmayan binek otomobil hangi değerleme esası kullanılarak değerlenir?

  A) Borsa rayici

  B) İtibari değer

  C) Mukayyet değer

  D) Emsal bedel

  E) Maliyet bedeli


  Vergi borcu nedeniyle 7 Mart 2012 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine karşı dava açma süresinin son tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 21 Mart 2012

  B) 7 Mayıs 2012

  C) 7 Mayıs 2012

  D) 7 Nisan 2012

  E) 14 Mart 2012


  Aşağıdakilerden hangisi ".....istisnalarla yönetim" ilkesinin gereğidir?

  A) Tolerans aralığı dışında kalan bütçe sapmaları analiz edilir.

  B) Olumlu ve/veya olumsuz sapmalar analiz edilmez.

  C) Olumsuz bütçe sapmaları analiz edilirken, olumlu sapmalar analiz edilmez.

  D) Her türlü olumlu bütçe sapması analiz edilir.

  E) Her türlü olumsuz bütçe sapması analiz edilir.


  Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyetleri esas alarak fiyatlandırma yapan bir işletmenin kesinlikle maliyete ekleyemeyeceği bir gider türüdür?

  A) Direkt ilk madde ve malzeme gideri

  B) Endirekt malzeme gideri

  C) Amortisman gideri

  D) Elektrik gideri

  E) Direkt işçilik gideri


  Aşağıdakilerden hangisi üretim bütçesinden etkilenerek düzenlenen bir bütçe değildir?

  A) Direkt hammadde ve malzeme kullanım bütçesi

  B) Direkt hammadde ve malzeme satın alma bütçesi

  C) Satış bütçesi

  D) Genel üretim giderleri bütçesi

  E) Direkt işçilik giderleri bütçesi


  Dönem başı mamul stoku: 1000 adet

  Dönem sonu mamul stoku: 500 adet

  Beklenen satış miktarı: 5000 adet ise; işletmenin üretim bütçesinde yer alan üretim miktarı kaç adettir?


  A) 6500

  B) 4500

  C) 5000

  D) 6000

  E) 5500  İşletmede ilgili üretim döneminde oluşan ve birim başına düşen bazı maliyet bilgileri şöyledir:

  Direkt ilk madde ve malzeme giderleri: 5 TL/birim

  Direkt İşçilik Giderleri: 1 TL/birim

  Değişken Genel Üretim Giderleri: 2 TL/birim

  Sabit Genel Üretim Giderleri: 2 TL/birim

  Mamulün birim satış fiyatı en düşük kaç TL olmalıdır?


  A) 10

  B) 8

  C) 5

  D) 4

  E) 6
   
 2. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  1-Merkez bankasının piyasadann döviz satın alması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
  CEVAP:D


  A) Merkez bankasının yerli para yükümlülükleri azalır

  B) Merkez bankasının döviz varlıkları artar

  C) Rezerv para miktarı artar

  D) Rezerv para miktarı değişmez

  E) Merkez bankasının piyasaya verdiği yerli para miktarı artar

  SIRASI: 2/25
  Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?
  CEVAP: A


  A) İş ortaklıkları

  B) Adi şirket

  C) Adi komandit şirket gerçek kişi ortakları

  D) Gerçek kişiler

  E) Kolektif şirket gerçek kişi ortakları

  Kaynak esasına göre rezerv para aşağıdakilerden hangisine eşittir?
  CEVAP: D


  A) Dolaşımdaki para

  B) Dolaşımdaki para artı bankaların merkez bankasındaki mevduatı

  C) Dolaşımdaki para artı bankaların merkez bankasındaki döviz mevduatı

  D) Net iç varlıklar artı net dış varlıklar

  E) Toplam iç varlıklar artı toplam dış varlıklar


  SORU SIRASI: 4/25
  Z Üretim İşletmesi'nin Nisan ayında üretilen 1.500 adet B mamulüne ilişkin standart ve fiili verileri aşağıda verilmiştir:

  Standart Fiili
  Birim Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyatı 200 TL. 210 TL.
  Birim Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktarı 8 kg 10 kg
  Bu bilgilere göre, direkt ilk madde ve malzeme fiyat farkı aşağıdakilerden hangisidir?
  CEVAP: D

  A) 100.000 TL Olumsuz

  B) 145.000 TL Olumlu

  C) 145.000 TL Olumsuz

  D) 150.000 TL Olumlu

  E) 150.000 TL Olumsuz

  5-A Anonim Şirketi 01.01-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak kurumlar vergisi beyannamesini hangi tarihe kadar verebilecektir?
  CEVAP: C


  A) 2011 Takvim yılında kurum tarafından istenilen zamanda

  B) Nisan 2011 dönemi içerisinde

  C) Nisan 2012 döneminin 25. günü akşamına kadar

  D) Ocak 2012 döneminin 15. günü akşamına kadar

  E) Nisan 2012 dönemine kadar


  6- Direkt işçilik giderleri farkına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  CEVAP: A


  A) Fiili ücretle standart ücret arasındaki farkın çalışılan fiili süre ile çarpımı, ücret farkına eşittir.

  B) Fiili süreyle standart süre arasındaki farkın fiili ücret ile çarpımı, süre farkına ilişkin toplam parasal tutara eşittir.

  C) Standart sürenin fiili süreden az olması durumunda fark olumsuz, fazla olması durumunda fark olumludur.

  D) Gerçekleşen üretim için fiili direkt işçilik süresiyle, standart direkt işçilik süresi arasındaki fark, süre farkıdır.

  E) Direkt işçilik için ödenen fiili saat ücretinin, standart saat ücretinden küçük olması durumunda olumlu ücret farkı söz konusudur.

  7-Kullanım esasına göre rezerv para aşağıdakilerden hangisine eşittir?
  CEVAP: B


  A) Emisyon artı bankaların merkez bankasındaki hesapları

  B) Dolaşımdaki para artı bankaların merkez bankasındaki hesapları

  C) Toplam iç varlıklar artı toplam dış varlıklar

  D) İç varlıklar artı dış varlıklar

  E) Net iç varlıklar artı net dış varlıklar
  8-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  CEVAP: B


  A) Çoklu yerel sanayilerde rekabet küreseldir.

  B) Çok Uluslu şirketler küresel Ar-Ge harcamalarının 2/3'ünü gerçekleştirmektedir.

  C) Küresel sanayilerde rekabet yereldir.

  D) Vernon'ın kuramına göre firmalar ürünlerini ilk olarak uluslararası pazarlara sunmaktadırlar.

  E) Çok Uluslu şirketler küresel Ar-Ge harcamalarının yarısını gerçekleştirmektedir.

  SORU SIRASI: 9/25
  Aşağıdakilerden hangisi rezerv paranın azalmasına neden olur?
  CEVAP: A


  A) Kamu mevduatındaki artış

  B) Mevduat bankalarına açılan kredilerdeki artış

  C) Kamu kesimine açılan kredilerdeki artış

  D) Hazineye açılan kredilerdeki artış

  E) Merkez bankasının piyasadan döviz alması  SORU SIRASI: 10/25
  Aşağıdakilerden hangisi Çok Uluslu Şirketi belirleyen bir unsur değildir ?
  CEVAP: D


  A) Küresel değer zincirini denetleyebilme.

  B) Küresel değer zincirini eşgüdümü.

  C) Coğrafi esneklik

  D) Şirketin uluslararası tanınırlığı.

  E) Coğrafi farklılıklardan faydalanabilme kapasitesi.


  SORU SIRASI: 11/25
  Y İşletmesi'nin Aralık ayında üretilen 2.000 adet B mamulüne ilişkin standart ve fiili verileri aşağıda verilmiştir:

  Standart Fiili
  Birim Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyatı 300 TL. 320 TL.
  Birim Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktarı 10 kg 9 kg
  Bu bilgilere göre, direkt ilk madde ve malzeme giderlerine ilişkin miktar farkı aşağıdakilerden hangisidir?
  CEVAP:D


  A) 300.000 TL Olumsuz

  B) 600.000 TL Olumsuz

  C) 640.000 TL Olumsuz

  D) 600.000 TL Olumlu

  E) 640.000 TL Olumlu


  SORU SIRASI: 12/25
  Bir kurumlar vergisi mükellefi faaliyeti süreci boyunca aşağıdaki beyannamelerden hangisini kullanmaz?
  CEVAP: A


  A) Gelir vergisi beyannamesi

  B) ÖTV Beyannamesi

  C) Katma değer vergisi beyannamesi

  D) Muhtasar beyanname

  E) Kurumlar vergisi beyannamesi

  SORU SIRASI: 13/25
  Aşağıda genel üretim giderleri farkları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  CEVAP: A


  A) Toplam genel üretim giderleri farkı, fiili genel üretim giderleri ile standart genel üretim giderleri arasındaki farktır.

  B) Fiili genel üretim giderleriyle fiili çalışma hacmindeki bütçelenmiş genel üretim giderleri arasındaki fark bütçe farkıdır.

  C) Fiili çalışma hacmindeki genel üretim giderleri bütçe tutarıyla, standart çalışma hacmindeki genel üretim giderleri bütçe tutarı arasındaki fark verim farkıdır.

  D) Fiili üretim hacminin, genel üretim giderleri yükleme oranının hesaplanmasında kullanılan üretim hacminden farklı olması durumunda ortaya çıkan fark kapasite farkıdır.

  E) Verim farkı, toplam genel üretim giderlerinin verimini ölçer.

  SORU SIRASI: 14/25
  Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?
  CEVAP: D


  A) Çok Uluslu Şirketler yatırım kararlarında yerleşim maliyetlerini ele almaktadır.

  B) Mülkiyet üstünlüğü bir uluslararasılaşma sebebidir.

  C) Doğrudan yabancı sermaye ile portföy yatırımları birbirinden farklıdır.

  D) Ölçek ekonomisi bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.

  E) Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebidir.


  SORU SIRASI: 15/25
  Aşağıdakilerden hangisi para çarpanını artırır?
  CEVAP: A


  A) Belirsizliklerin azalması

  B) Dolaşımdaki paradaki artış

  C) Reeskont faiz oranındaki artış

  D) Serbest rezervlerdeki artış

  E) Piyasa faiz oranındaki düşme

  SORU SIRASI: 16/25
  Kurumlar vergisi mükellefleri, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % kaçı oranında hesaplanacak Ar-Ge indirimini beyan ettikleri kurum kazancından indirim konusu yapabilirler?
  CEVAP : A


  A) % 100

  B) % 40

  C) % 20

  D) % 10

  E) % 15

  SORU SIRASI: 17/25
  A Anonim Şirketi tarafından 2011 hesap dönemi içerisinde konut olarak kiraya verilen apartman dairesinden elde edilen gelir 30.000.-TL, normal ticari faaliyetten elde edilen kazanç tutarı ise 100.000.-TL'dır. Mükellef kurumun 2011 hesap dönemi için beyan edeceği kazanç ya da kazançlar açısından aşağıdaki hangi ifade doğrudur?
  CEVAP: E


  A) 130.000.-TL kurum kazancı

  B) 100.000.-TL kurum kazancı, 30.000.-TL menkul sermaye iradı

  C) 100.000.-TL kurum kazancı, 30.000.-TL diğer kazanç ve irat

  D) 100.000.-TL kurum kazancı, 30.000.-TL zirai kazanç

  E) 100.000.-TL kurum kazancı, 30.000.-TL gayrimenkul sermaye iradı

  SORU SIRASI: 18/25
  Y Üretim İşletmesi'nin Nisan ayında üretilen A ve B mamullerinin üretimine ilişkin standart ve fiili verileri aşağıda verilmiştir:

  Standart Fiili
  A B A B
  Süre (saat/adet) 2 3 1.8 3.5
  Üretim Miktarı (adet) 1.500 1.000
  Saat Ücreti (TL/saat) 200 200
  Bu bilgilere göre, B mamulünün direkt işçilik giderleri süre farkı aşağıdakilerden hangisidir?
  CEVAP: D


  A) 500.000 TL Olumlu

  B) 100.000 TL Olumlu

  C) 200.000 TL Olumsuz

  D) 100.000 TL Olumsuz

  E) 500.000 TL Olumsuz


  SORU SIRASI: 19/25
  Eklektik paradigma ile ilgili olarak aşağıdaki şıkların hangisi yanlıştır?
  CEVAP: C


  A) ÇUŞ'lar uluslararası pazarlara açılırken işlem maliyetlerini dikkate almaktadır.

  B) Mülkiyet üstünlükleri doğrudan yabancı sermaye akımlarını tetiklemektedir.

  C) Söz konusu model Amerikan ÇUŞ'larının davranışlarını açıklamada başarılıdır.

  D) ÇUŞ'lar uluslararası pazarlara açılırken tek bir değişkene bağlı olarak karar vermemektedirler

  E) ÇUŞ'lar yatırım yaparken yerleşim maliyetlerini ele almaktadır.

  SORU SIRASI: 20/25
  R Üretim İşletmesi'nin standart saat ücreti 45 TL ve Ocak ayı fiili direkt işçilik giderleri 75.000 TL'dir. Harcanan fiili direkt işçilik süresi ise 1.500 saat olarak gerçekleşmiştir.
  Bu bilgilere göre, işletmenin Ocak ayı direkt işçilik giderlerine ilişkin ücret farkı aşağıdakilerden hangisidir?
  CEVAP: B


  A) 10.000 TL Olumsuz

  B) 7.500 TL Olumsuz

  C) 10.000 TL Olumlu

  D) 7.500 TL Olumlu

  E) 2.500 TL Olumlu


  SORU SIRASI: 21/25
  B Üretim İşletmesi'nde Kasım ayında üretilen ve toplam 50.000 TL olumsuz direkt işçilik farkı oluşan A mamulünün üretimine ilişkin standart ve fiili verileri aşağıda verilmiştir:
  CEVAP: A

  Standart Fiili
  Süre (saat/birim) 6 5
  Saat Ücreti (TL/saat) 100 ?
  Üretim Miktarı 1.000
  Bu bilgilere göre, işletmenin birim başına gerçekleşen fiili saat ücreti aşağıdakilerden hangisidir?


  A) 140 TL.

  B) 120 TL.

  C) 130 TL.

  D) 200 TL.

  E) 100 TL.

  SORU SIRASI: 22/25
  Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu içerisinde düzenlenmiş olan bir istisna
  Değildir?
  CEVAP: C


  A) Risturn istisnası

  B) İştirak hisseleri satış kazancı istisnası

  C) Sergi ve panayır istisnası

  D) İştirak kazançları istisnası

  E) Portföy işletmeciliği kazanç istisnası


  SORU SIRASI: 23/25
  Aşağıda farklarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  CEVAP: C


  A) Standart ücret fiili ücretten yüksek ise fark olumlu, düşük ise olumsuzdur.

  B) Fiili fiyat standart fiyattan düşük ise fark olumlu, yüksek ise olumsuzdur.

  C) Standart süre fiili süreden kısa ise fark olumlu, uzun ise olumsuzdur.

  D) Standart fiyat fiili fiyattan yüksek ise fark olumlu, düşük ise olumsuzdur.

  E) Fiili miktar standart miktardan fazla ise fark olumsuz, az ise olumludur.


  SORU SIRASI: 24/25
  (Tüketilen Fiili Miktar - Standart Miktar) x Standart Fiyat
  Standart maliyet sistemini uygulayan bir işletmede hammadde ve malzemeye ilişkin farkların hesaplanmasında kullanılan yukarıdaki formül aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  CEVAP: D


  A) Fiyat Farkı

  B) Kapasite Farkı

  C) Bütçe Farkı

  D) Miktar Farkı

  E) Verim Farkı


  SORU SIRASI: 25/25
  D Üretim İşletmesi'nin 1.000 adet A mamulü üretimine ilişkin standart ve fiili verileri aşağıda verilmiştir:

  Standart Fiili
  Birim Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyatı 100 TL. 120 TL.
  Birim Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktarı 5 kg 6 kg
  Bu bilgilere göre, işletmenin direkt ilk madde ve malzeme giderlerine ilişkin toplam fark aşağıdakilerden hangisidir?


  A) 230.000 TL Olumlu

  B) 220.000 TL Olumlu

  C) 230.000 TL Olumsuz

  D) 220.000 TL Olumsuz

  E) 225.000 TL Olumlu
  CEVAP: A
   
  Son düzenleme: 29 Eylül 2016

Sayfayı Paylaş

Users found this page by searching for:

 1. aşağıdakilerden hangisi en kapsamlı fiyat endeksidir

  ,
 2. T Üretim İşletmesinde Mart ayında üretilen ve toplam 100.000 TL olumlu direkt işçilik sapması oluşan C mamulünün üretimine ilişkin standart ve fiili verileri aşağıda verilmiştir: Standart Fiili Süre (saat/birim) ? 5 Saat Ücreti (TL/saat) 200 210 Ü