Teos 5. Bölüm Soru ve Cevaplar

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 13 Mayıs 2016 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Bir işletmenin faaliyet yordamlarının ve politikalarının, işletmenin herhangi bir bölümünün etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi amacıyla gözden geçirilmesi aşağıdaki denetim türlerinden hangisini ifade eder?
  xA) Faaliyet denetimi B) Kamusal denetim C) Özel amaçlı denetim D) Uygunluk denetimi E) İçsel denetim

  Ülkemizdeki bağımsız denetim çalışmaları aşağıdakilerden hangisinde görülmez?
  xA) Rekabet Kurulu Düzenlemeleri B) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Düzenlemeleri C) 3568 Sayılı Meslek Yasası Kapsamındaki Düzenlemeler D) Sermaye Piyasası Alanındaki Düzenlemeler E) Sigortacılık Alanındaki Düzenlemeler

  Şirketler, sermaye piyasası araçlarının halka arzı aşamasında veya birleşme, bölünme, devir ve tasfiye gibi özel hallerde, bu amaçlarla düzenlenmiş finansal tablolarını aşağıdaki hangi tür denetime tabi tutar?
  A) Sınırlı denetim xB) Özel denetim C) Ara denetim D) Vergi denetimi E) Sürekli denetim

  Denetim çalışmalarının "yeterli, mesleki eğitim ve deneyime sahip denetçiler tarafından yürütülmesi hangi denetim standardının gereğidir?
  A) Raporlama standartları B) Çalışma alanı standartları C) Yeterlilik standartları xD) Genel standartlar E) Faaliyet standartları

  Aşağıdakilerden hangisi denetimin tanımında kullanılan kavramlardan değildir?
  xA) İç kontrol B) Denetim raporu C) Ölçüt D) Denetçinin bağımsızlığı E) Kanıt

  Aşağıdakilerden hangisi iç denetçilerin faaliyetleri arasında yer alamaz?
  A) Faaliyetlerin kalitesini araştırmak B) Yönetimin beyan ettiği bilgilerin doğruluk ve güvenirliliğini araştırmak xC) Faaliyetlerin vergi politikalarına uygunluğunu araştırmak D) İsletme varlıklarının korunup / korunmadığını araştırmak E) Faaliyetle İlgili gerekli iyileştirme Önerilerinde bulunmak

  Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı bir bilgi kullanıcısı değildir?
  A) Toplum B) Kredi verenler C) Yatırımcılar xD) Yöneticiler E) Devlet

  Genel kabul görmüş denetim standartları toplam kaç adettir?
  A) 7 B) 4 C) 3 xD) 10 E) 9

  Bankaya % 48 yıllık faiz oranıyla ve aylık vadelerle yatırılan bir miktar paranın iki sonra sağladığı toplam faiz geliri başlangıçta yatırılan paranın yaklaşık % kaçı olur?
  A) % 48'i B) % 8'i C) % 24'ü xD) % 2'si E) % 4'ü

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Tahvilin değeri, vadesine kalan süre azaldıkça; piyasa faiz oranlarından daha çok etkilenecektir. xB) Bütün koşulları aynı vadeleri farklı olan iki tahvilden vadesine kalan süre daha uzun olan tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça daha çok düşecektir. C) Bütün koşulları aynı vadeleri farklı olan iki tahvilden vadesine kalan süre daha uzun olan tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça daha az düşecektir. D) Tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça artacaktır. E) Bütün koşulları aynı vadeleri farklı olan iki tahvilden vadesine kalan süre daha kısa olan tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça daha çok düşecektir.

  Enflasyonun %25 olduğu koşullarda, nominal faiz oranı %40 ise, reel faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) %32,5 B) %30,5 C) %20,0 xD) %12,0 E) %15,0

  Aşağıdaki eşitlikte A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  (1+A) = [1+Reel Faiz Oranı+Enflasyon Oranı + (Reel Faiz Oranı × Enflasyon Oranı)]
  A) Enflasyon oranı × 2 B) Risksiz faiz oranı xC) Nominal faiz oranı × 1/2 D) Nominal faiz oranı E) Reel faiz oranı × 2

  Eğer enflasyon beklenmiyorsa, risksiz bir menkul değerin faiz oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
  A) Efektif faiz oranı B) Reel faiz oranı C) Piyasa faiz oranı xD) Gerçek risksiz faiz oranı E) Nominal faiz oranı

  Aşağıdaki formülde; nominal faiz oranı k, paranın bankaya yatırıldığı vadeden bir yıl içinde kaç tane olduğunu m ( vade 6 ay ise m=2, vade 3 ay ise m=4) gösterdiğine göre, X neyi ifade etmektedir?

  A) Risk primini B) Enflasyon primini C) Vade riski primini D) Efektif faiz oranını xxE) Reel faiz oranını

  Bankaya % 80 yıllık faiz oranıyla ve 6'şar aylık vadelerle yatırılan bir miktar paranın bir yıl içinde sağlayacağı toplam faiz geliri başlangıçta yatırılan paranın kaç katıdır?
  A) 1,96 katı xxB) 1,86 katı C) 1,80 katı D) 1,40 katı E) 1,60 katı

  Piyasa faiz oranları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Finansal piyasalar geliştikçe piyasa faiz oranları yükselir. B) Enflasyon arttıkça piyasa faiz oranları düşer. C) Risk arttıkça piyasa faiz oranları düşer. D) Finansal piyasalar büyüdükçe piyasa faiz oranları büyür. xE) Enflasyon ve risk arttıkça piyasa faiz oranları yükselir.

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) İzahname Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir B) Halkın sermaye piyasası araçlarını satın almaya daveti, izahname ile yapılır C) İzahname standartlarını belirleme yetkisi, SPK'nındır D) Sirküler tescil edilmez, sadece gazetelerde ilan edilir xE) Hisse senedi ihracında raf kayıt sistemini kullanan Halka açık anonim şirketlerin izahnamesinde, sadece ihraç edilecek hisse senetlerine ilişkin bilgiler yer alır

  Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumlarından birisi değildir?
  A) İpotek finansmanı kuruluşları B) Konut finansmanı fonları C) Portföy saklama şirketleri xD) Bankalar E) Varlık finansmanı fonları

  Aşağıdakilerden hangisi yatırım ortaklıklarına kuruluş ve faaliyet izni verilebilmesi için aranan şartlardan değildir?
  A) Ticaret unvanlarında yatırım ortaklığı ibaresinin bulunması xB) Hisse senetlerinin emre yazılı kıymetli evrak niteliğini taşıması C) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması D) Kayıtlı sermayeli olarak anonim şirket şeklinde kurulmuş olmaları E) Başlangıç sermayelerinin kurulca belirlenen miktardan az olmaması

  Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumlarından birisi değildir?
  A) Aracı kurumlar B) Varlık yönetim şirketleri C) Yatırım ortaklıkları D) Yatırım fonları xE) Ticari işletmeler

  Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun konusu değildir?
  A) Sermaye piyasası araçlarının kurul kaydına alınması ve ihracı B) Sermaye piyasası faaliyetleri C) Sermaye piyasası kurulu D) Sermaye piyasası kurumları xE) Halka açık anonim şirketler arasında rekabeti düzenlemek

  Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasının unsurlarından değildir?
  A) Sermaye piyasası araçları B) Fon arz edenler C) Fon talep edenler D) Borsa xE) Kambiyo senetleri

  Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanununda ihraçcı olarak sayılanlar dışında kalan, bununla birlite sermaye piyasasından fon talep edebilenlerden birisi değildir?
  A) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu B) Toplu Konut İdaresi xC) TC Merkez Bankası D) Kamu İhale Kurumu E) Genel ve katma bütçeli idareler

  Olağanüstü sebeplerle fazla çalışma yapılması kararı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmektedir?
  xA) Bakanlar Kurulu B) Türkiye İş Kurumu C) İşçi D) Bölge Çalışma Müdürlüğü E) İşveren

  Yaz aylarında artan dondurma talebini karşılamak amacıyla dondurma fabrikasında yapılan fazla çalışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Genel sebeplerle fazla çalışma xB) Olağan sebeplerle fazla çalışma C) Zorunlu sebeplerle fazla çalışma D) Dönemsel fazla çalışma E) Olağanüstü sebeplerle fazla çalışma

  Kadın işçilerin gebelik ve analık döneminde korunması amacıyla alınan önlemler hangi tür önlemler arasında yer alır?
  A) Bireysel önlemler xB) Özel önlemler C) Genel önlemler D) Kamusal önlemler E) Sosyal önlemler

  Günlük çalışma süresinin bitmek üzere olduğu bir anda buhar kazanlarından birindeki bir arıza nedeniyle olası patlama tehlikesini gidermek amacıyla sorumlu işçilerin yaptıkları fazla çalışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İhtiyaç üzerine yapılan fazla çalışma xB) Zorunlu sebeplerle yapılan fazla çalışma C) Olağan sebeplerle yapılan fazla çalışma D) Olağanüstü sebeplerle yapılan fazla çalışma E) Genel sebeplerle yapılan fazla çalışma

  İş Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi çalışma süresinden sayılan hallerden biri değildir?
  A) İşçinin asıl işi dışında meşgul edildiği süreler B) Kadın işçilerin emzirme süresi C) İşçinin işe hazır beklediği süreler xD) İşveren tarafından sosyal yardım amacıyla işyerine getirilip götürülme sırasında geçen süreler E) İşveren tarafından başka bir yere gönderme sırasında geçen süreler

  14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimi tamamlamamış işçiye ne ad verilir?
  A) Genç işçi xB) Çocuk işçi C) Deneme süreli işçi D) Kısmi süreli işçi E) Geçici işçi

  14-18 yaş arasındaki çocuk ve genç işçilerin çalıştırılacakları işin niteliğine vücut yapılarının uygun olup olmadığının saptanması için alınması gerekli belgeye ne ad verilir?
  A) Referans xB) Sağlık raporu C) İzin belgesi D) Bonservis E) Çalıştırma belgesi

  Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağını ortadan kaldıran hallerden biri değildir?
  A) Zamanaşımı B) Düzeltme ve reddiyat xC) İcra takibi D) Ödeme E) Terkin

  Aşağıdakilerden hangisi vergi cezasını ortadan kaldırmaz?
  xA) Hiçbiri B) Yargı kararı C) Ceza indirimi D) Af E) Ölüm

  Mali güce göre vergilendirme aşağıdaki ilkelerden hangisine girmektedir?
  xA) Vergi adaleti ilkesi B) Yasaların geriye yürümezliği ilkesi C) Hukuk devleti ilkesi D) Vergilendirmede belirlilik ilkesi E) Hukuki güvenlik ilkesi

  Vergi kanunlarında ortaya çıkan boşluklar nasıl doldurulur?
  A) Mukteza B) Kıyas C) Tebliğ xD) Kanun değişikliği E) Sirküler

  Vergi koyma yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?
  A) Gelir İdaresi Başkanlığı B) Defterdarlık C) Maliye Bakanlığı D) Mahkemeler xE) Türkiye Büyük Millet Meclisi

  Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yazılı kaynaklarından biri değildir?
  A) Uluslararası anlaşmalar xB) Örf ve adetler C) Kanunlar D) Anayasa E) Kanun hükmünde kararnameler

  Mükellefiyet açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu isabet eden kişiye mükellef denir B) Mükellefler Maliye Bakanlığının isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar xC) Özel mukavelenameler vergi dairesini bağlamaz D) Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmemesi gerekir E) Kanuni ehliyet şart değildir

  Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?
  A) Ceza hukuku B) Vergi hukuku xC) Anayasa hukuku D) İş hukuku E) İdare hukuku

  Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyet sisteminin ilkelerinden biri değildir?
  A) Genel üretim giderlerinin siparişlere yüklenmesi genel üretim giderleri yükleme oranına göre yapılır. B) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile direkt işçilik giderleri her bir sipariş için ayrı ayrı izlenir. xC) Genel üretim giderlerinin tamamı, üretimi en son tamamlanan siparişin maliyetine yüklenir. D) Her bir sipariş emri için, ayrı bir sipariş maliyet kartı açılır. E) Üretimi tamamlanan siparişler, mamul stokları hesabına borç, yarı mamuller-üretim hesabına alacak kaydedilir.

  Direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve değişken genel üretim giderlerinin üretilen mamullere yüklenmesi esasına dayanan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Asal maliyet sistemi B) Sabit maliyet sistemi C) Sipariş maliyet sistemi xD) Değişken maliyet sistemi E) Tam maliyet sistemi

  Maliyetlerin kapsamına göre yapılan sınıflandırmada yer alacak maliyet sistemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Değişken maliyet sistemi - Standart maliyet sistemi B) Değişken maliyet sistemi - Fiili maliyet sistemi xC) Tam maliyet sistemi - Sipariş maliyet sistemi D) Tam maliyet sistemi - Değişken maliyet sistemi E) Tam maliyet sistemi - Tahmini maliyet sistemi

  Seri (yığın) üretim tekniğine sahip bir işletmede, bu teknikle uyumlu olarak kullanılması uygun olan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  xA) Safha (evre) maliyet sistemi B) Normal maliyet sistemi C) Değişken maliyet sistemi D) Sipariş maliyet sistemi E) Standart maliyet sistemi

  Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangileri kullanılan üretim tekniğine göre ortaya çıkan sistemlerdir?
  A) Normal maliyet sistemi - Değişken maliyet sistemi B) Fiili maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi C) Değişken maliyet sistemi - Sipariş maliyet sistemi xD) Sipariş maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi E) Değişken maliyet sistemi - Tam maliyet sistemi

  Sabit ve değişken olmasına bakılmaksızın üretimle ilgili tüm giderlerin üretilen mamullerin maliyetine yüklendiği maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Normal maliyet sistemi B) Tahmini maliyet sistemi C) Fiili maliyet sistemi xD) Tam maliyet sistemi E) Değişken maliyet sistemi

  Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangileri üretim maliyetinin kapsamını belirler?
  xA) Normal maliyet sistemi - Tam maliyet sistemi B) Tam maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi C) Fiili maliyet sistemi - Standart maliyet sistemi D) Standart maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi E) Sipariş maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
   
 2. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Bir işletmenin faaliyet yordamlarının ve politikalarının, işletmenin herhangi bir bölümünün etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi amacıyla gözden geçirilmesi aşağıdaki denetim türlerinden hangisini ifade eder?

  A) İçsel denetim

  B) Uygunluk denetimi

  C) Özel amaçlı denetim

  D) Faaliyet denetimi

  E) Kamusal denetim


  ".....Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik" standardı denetim standartlarından hangisinin kapsamındadır?

  A) Denetimin planlanması

  B) Raporlama standardı

  C) Çalışma alanı standardı

  D) Açıklama standardı

  E) İç kontrol sistemiyle ilgili bilgi edinme


  Bankaların işletmelere kredi vermeden önce yaptırdıkları denetim ne tür bir denetimdir?

  A) İç denetim

  B) Özel amaçlı denetim

  C) Uygunluk denetimi

  D) Faaliyet denetimi

  E) Finansal tablo denetimi


  Denetim faaliyetinin içerdiği süreçte aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Kanıt toplama ve değerlendirme

  B) Muhasebe müdürünün görüşüne başvurmak

  C) Örnekleme yapma

  D) Plan hazırlama

  E) Bir görüşe varma ve bunu denetim raporuyla açıklama


  Meslek örgütlerince kabul edilmiş her denetçinin her denetim faaliyetinde uyması gerekli olan kurallar dizisine ne ad verilir?

  A) Muhasebe Standartları

  B) Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

  C) Vergi Yasaları

  D) Kalite Güvence Sistemleri

  E) Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları


  Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi talep edenin sunulan bilginin yanıltıcı olma riskine karşı yapabileceği bir şeydir?

  A) Adli muhasebeci tutmaktır.

  B) Vergi dairesine başvurmaktır.

  C) Bağımsız denetim görüşüne başvurmaktır

  D) Adli yargıya başvurmaktır.

  E) Maliye ye bildirmektir.


  Aşağıdakilerden hangisi denetçinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Bağımsız davranabilen,

  B) Mesleki bilgi,

  C) Deneyime sahip,

  D) Serbest Muhasebeci olmak,

  E) Yüksek ahlaki özelliklere sahip,


  Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı bir bilgi kullanıcısı değildir?

  A) Yöneticiler

  B) Toplum

  C) Devlet

  D) Yatırımcılar

  E) Kredi verenler


  Bankaya % 28 yıllık faiz oranıyla ve 3'er aylık vadelerle yatırılan bir miktar paranın bir yıl içinde sağlayacağı toplam faiz geliri başlangıçta yatırılan paranın kaç katıdır?

  A) 1,07 katı

  B) 1,31 katı

  C) 1,24 katı

  D) 1,36 katı

  E) 1,12 katı


  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça artacaktır.

  B) Bütün koşulları aynı vadeleri farklı olan iki tahvilden vadesine kalan süre daha uzun olan tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça daha az düşecektir.

  C) Bütün koşulları aynı vadeleri farklı olan iki tahvilden vadesine kalan süre daha kısa olan tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça daha çok düşecektir.

  D) Bütün koşulları aynı vadeleri farklı olan iki tahvilden vadesine kalan süre daha uzun olan tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça daha çok düşecektir.

  E) Tahvilin değeri, vadesine kalan süre azaldıkça; piyasa faiz oranlarından daha çok etkilenecektir.


  Enflasyonun %25 olduğu koşullarda, nominal faiz oranı %40 ise, reel faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) %32,5

  B) %20,0

  C) %12,0

  D) %30,5

  E) %15,0


  Bankaya % 48 yıllık faiz oranıyla ve aylık vadelerle yatırılan bir miktar paranın iki sonra sağladığı toplam faiz geliri başlangıçta yatırılan paranın yaklaşık % kaçı olur?

  A) % 24'ü

  B) % 4'ü

  C) % 48'i

  D) % 2'si

  E) % 8'i


  Aşağıdaki faiz ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Faiz, başkasının parasını belli bir dönem boyunca kullanma karşılığında ödenecek bedeldir. Parasını kiraya veren, kiralama dönemi sonunda anaparasını; kiralama dönemi boyunca da faiz isteyecektir. Bir ülke ekonomisinde aynı anda farklı faiz oranları olamaz. Her mal veya hizmette olduğu gibi, bir mal olarak kabul edilen paranın fiyatı da paraya ilişkin arz ve talebe göre belirlenir. Parayı borç olarak verenler, paralarını hemen veya istedikleri anda tüketmek veya elde hazır bulundurarak likit kalmak avantajlarından fedakârlık ederler.

  A) Yalnızca IV

  B) Yalnızca V

  C) Yalnızca I

  D) Yalnızca II

  E) Yalnızca III


  ".....Reel faiz oranı" ile ".....gerçek risksiz faiz oranı" arasındaki farkı daha doğru ifade eder.

  A) Reel faiz oranı ile gerçek risksiz faiz oranı arasında fark yoktur.

  B) Reel faiz oranı riski içermez, enflasyonu içerir. Gerçek risksiz faiz oranı enflasyonu içerir riski içermez.

  C) Reel faiz oranı hem riski ve hem de enflasyonu içerir. Gerçek risksiz faiz oranı hem enflasyonu hem de riski içermez.

  D) Reel faiz oranı riski içerir ancak enflasyonu içermez. Gerçek risksiz faiz oranı hem enflasyonu hem de riski içermez.

  E) Reel faiz oranı riski içermez, enflasyonu içerir. Gerçek risksiz faiz oranı hem enflasyonu hem de riski içermez.


  Bankaya % 80 yıllık faiz oranıyla ve 6'şar aylık vadelerle yatırılan bir miktar paranın bir yıl içinde sağlayacağı toplam faiz geliri başlangıçta yatırılan paranın kaç katıdır?

  A) 1,80 katı

  B) 1,60 katı

  C) 1,40 katı

  D) 1,96 katı

  E) 1,86 katı


  Piyasa faiz oranları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Enflasyon ve risk arttıkça piyasa faiz oranları yükselir.

  B) Enflasyon arttıkça piyasa faiz oranları düşer.

  C) Finansal piyasalar büyüdükçe piyasa faiz oranları büyür.

  D) Risk arttıkça piyasa faiz oranları düşer.

  E) Finansal piyasalar geliştikçe piyasa faiz oranları yükselir.


  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İzahname Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir

  B) İzahname standartlarını belirleme yetkisi, SPK'nındır

  C) Halkın sermaye piyasası araçlarını satın almaya daveti, izahname ile yapılır

  D) Hisse senedi ihracında raf kayıt sistemini kullanan Halka açık anonim şirketlerin izahnamesinde, sadece ihraç edilecek hisse senetlerine ilişkin bilgiler yer alır

  E) Sirküler tescil edilmez, sadece gazetelerde ilan edilir


  Aşağıdakilerden hangisi yatırım ortaklıklarına kuruluş ve faaliyet izni verilebilmesi için aranan şartlardan değildir?

  A) Kayıtlı sermayeli olarak anonim şirket şeklinde kurulmuş olmaları

  B) Başlangıç sermayelerinin kurulca belirlenen miktardan az olmaması

  C) Ticaret unvanlarında yatırım ortaklığı ibaresinin bulunması

  D) Hisse senetlerinin emre yazılı kıymetli evrak niteliğini taşıması

  E) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması


  Halka arzda sermaye piyasası araçlarının satın alan kişilere teslimi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Esas sermayeli ortaklıkların sermaye artırımlarının Ticaret Siciline tescilinden itibaren, hamiline yazılı hisse senetleri 30 gün içinde teslim edilir

  B) Mevcut hisse senetlerinin halka arzında teslim, satış anında yapılır

  C) Hisse senetleri dışında, tahvil ve borçlanmayı temsil eden diğer sermaye piyasası araçları satış anında teslim edilir

  D) Esas sermayeli ortaklıkların sermaye artırımlarının Ticaret Siciline tescilinden itibaren, nama yazılı hisse senetleri 30 gün içinde teslim edilir

  E) Kayıtlı sermayeli ortaklıkların nakit sermaye artırımlarında, teslim satış anında yapılır


  Oydan yoksun paylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Şirketin yetkili organı tarafından oydan yoksun pay ihracı kararı alınması

  B) Esas sözleşmede oydan yoksun pay ihraç edilebileceğine ilişkin hüküm bulunması

  C) Yeni pay alma hakkı imtiyazı tanınabilmesi

  D) Kar payından imtiyaz tanınabilmesi

  E) Kar payında tanınan imtiyaz oranının gösterilmesinin zorunlu olması


  Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun konusu değildir?

  A) Sermaye piyasası kurulu

  B) Sermaye piyasası faaliyetleri

  C) Halka açık anonim şirketler arasında rekabeti düzenlemek

  D) Sermaye piyasası araçlarının kurul kaydına alınması ve ihracı

  E) Sermaye piyasası kurumları


  Aşağıdakilerden hangisi halka arz kapsamında değildir?

  A) Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için halka çağrıda bulunulması

  B) Hisse senetlerinin teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmesi

  C) Halkın anonim şirkete katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi

  D) Hisse senetlerinin borsada işlem görmesi

  E) Anonim şirketin esas sözleşme değişikliklerinin ilanı


  Sermaye Piyasası Kanununda aşağıdakilerden hangisi ihraçcı olarak nitelendirilmemiştir?

  A) Özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri

  B) Sermaye Piyasası Kurulu

  C) Kamu iktisadi teşebbüsleri

  D) Anonim ortaklıklar

  E) Mahalli idareler


  Aşağıdakilerden hangisi kadın işçilerin çalışma yaşamında korunmasına yönelik genel önlemlerden biri değildir?

  A) Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmalarının sınırlandırılması

  B) Kadın işçilerin doğumdan sonra sekiz hafta çalıştırılmamaları

  C) Kadın işçilerin aynı düzeydeki erkek işçilerden farklı ücretle çalıştırılmamaları

  D) Kadın işçilerin yeraltındaki işlerde çalıştırılmamaları

  E) Kadın işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmalarının sınırlandırılması


  Yaz aylarında artan dondurma talebini karşılamak amacıyla dondurma fabrikasında yapılan fazla çalışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Zorunlu sebeplerle fazla çalışma

  B) Olağan sebeplerle fazla çalışma

  C) Genel sebeplerle fazla çalışma

  D) Olağanüstü sebeplerle fazla çalışma

  E) Dönemsel fazla çalışma


  Aşağıdakilerden hangisi ara dinlenme süresinin belirlenmesinde dikkate alınan unsurlardan biri değildir?

  A) Mevsim

  B) Gelenekler

  C) İklim

  D) İşçi sayısı

  E) İşin niteliği


  Çalışma yaşamında kadın işçilere yönelik cinsiyet temelli ayrımcılığı önlemek amacıyla alınan önlemler hangi tür önlemler arasında yer alır?

  A) Kamusal önlemler

  B) Bireysel önlemler

  C) Genel önlemler

  D) Sosyal önlemler

  E) Özel önlemler
   
 3. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  1) Ülkemizdeki bağımsız denetim çalışmaları aşağıdakilerden hangisinde görülmez?
  A)Sigortacılık Alanındaki Düzenlemeler
  B)Sermaye Piyasası Alanındaki Düzenlemeler
  C)Rekabet Kurulu Düzenlemeleri
  D)3568 Sayılı Meslek Yasası Kapsamındaki Düzenlemeler
  E)Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Düzenlemeleri xxx

  2) Bir işletmenin faaliyet yordamlarının ve politikalarının, işletmenin herhangi
  bir bölümünün etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi amacıyla gözden
  geçirilmesi aşağıdaki denetim türlerinden hangisini ifade eder?

  A)Uygunluk denetimi
  B)Özel amaçlı denetim
  C)Kamusal denetim
  D)İçsel denetim
  E)Faaliyet denetimi xxx

  3) Meslek örgütlerince kabul edilmiş her denetçinin her denetim faaliyetinde
  uyması gerekli olan kurallar dizisine ne ad verilir?

  A)Muhasebe Standartları
  B)Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları xxx
  C)Vergi Yasaları
  D)Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
  E)Kalite Güvence Sistemleri

  4) Yönetici ve bağımsız denetçilerde aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz?

  A)3568 sayılı Kanuna göre SMMM veya YMM unvanını almış ya da yabancı ülkelerde
  bağımsız denetim yetki belgesi sahibi olmaları,
  B)Sorumlu ortak baş denetçilerin, en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer
  alan denetim kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim
  ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş
  denetçi unvanı ile çalışmış olması,
  C)Müflis olmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum bulunmamaları
  D)Türkiye"de yerleşik olmaları,
  E)40 yaşını doldurmuş olmaları,xxx


  5) Aşağıdakilerden hangisi denetçinin özelliklerinden biri değildir?

  A)Yüksek ahlaki özelliklere sahip,
  B)Bağımsız davranabilen,
  C)Deneyime sahip,
  D)Mesleki bilgi,
  E)Serbest Muhasebeci olmak, xxx

  6) Denetim faaliyetinin içerdiği süreçte aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A)Örnekleme yapma
  B)Plan hazırlama
  C)Kanıt toplama ve değerlendirme
  D)Bir görüşe varma ve bunu denetim raporuyla açıklama
  E)Muhasebe müdürünün görüşüne başvurmak xxx

  7) Bir örgütün mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin belirlenmiş yöntemlere,
  kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla incelenmesi ne tür bir denetimdir?

  A)İç kontrol denetimi
  B)Uygunluk denetimixxx
  C)Faaliyet denetimi
  D)Yargısal denetim
  E)Bağımsız denetim

  [​IMG] Aşağıdakilerden hangisi denetlenecek işletmede yapılacak çalışmalar hakkında denetçiye yol gösteren standartlardır?

  A)Vergi yasaları
  B)Muhasebe standartları
  C)Genel standartlar
  D)Çalışma Alanı standartları xxx
  E)Raporlama Standartları

  9) Piyasa faiz oranları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A)Finansal piyasalar geliştikçe piyasa faiz oranları yükselir.
  B)Finansal piyasalar büyüdükçe piyasa faiz oranları büyür.
  C)Enflasyon arttıkça piyasa faiz oranları düşer.
  D)Risk arttıkça piyasa faiz oranları düşer.xxx
  E)Enflasyon ve risk arttıkça piyasa faiz oranları yükselir.

  10) Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun bulunmadığı bir ortamda hazine
  bonolarının veya hazine tahvillerinin faiz oranı olarak kabul edilir?

  A)Efektif faiz oranı
  B)Göreli faiz oranı
  C)Gerçek risksiz (yalın) faiz oranı xxx
  D)Reel faiz oranı
  E)Nominal faiz oranı

  11) Bankaya % 80 yıllık faiz oranıyla ve 6'şar aylık vadelerle yatırılan
  bir miktar paranın bir yıl içinde sağlayacağı toplam faiz geliri başlangıçta
  yatırılan paranın kaç katıdır?

  A)1,86 katı
  B)1,80 katı
  C)1,60 katı
  D)1,40 katı
  E)1,96 katıxxx

  12)Bankaya % 28 yıllık faiz oranıyla ve 3'er aylık vadelerle yatırılan bir miktar
  paranın bir yıl içinde sağlayacağı toplam faiz geliri başlangıçta yatırılan
  paranın kaç katıdır?

  A)1,12 katı
  B)1,07 katı
  C)1,31 katı xxx
  D)1,36 katı
  E)1,24 katı

  13)Enflasyonun %20 olduğu koşullarda, nominal faiz oranı %50 ise, reel faiz
  oranı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)%37,5
  B)%35,0
  C)%40,5
  D)%25,0 xxx
  E)%30,0

  REEL FAİZ ORANI = NOMİNAL FAİZ - ENFLASYON / 1 + ENFLASYON
  = 0,50 –0,20 / 1+ 0,20
  = 0,30 / 1,20
  = 0,25

  14) Enflasyonun %25 olduğu koşullarda, nominal faiz oranı %40 ise,
  reel faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)%15,0
  B)%30,5
  C)%12,0 xxx
  D)%20,0
  E)%32,5

  REEL FAİZ ORANI = NOMİNAL FAİZ - ENFLASYON / 1 + ENFLASYON
  = 0,40 – 0,25 / 1+ 0,25
  = 0,12

  15)Eğer enflasyon beklenmiyorsa, risksiz bir menkul değerin faiz oranı
  aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  A)Efektif faiz oranı
  B)Reel faiz oranı
  C)piyasa faiz oranı
  D)nominal faiz oranı xxx
  E)Gerçek risksiz faiz oranı

  16)Aşağıdaki eşitlikte A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  (1+A) = [1+Reel Faiz Oranı+Enflasyon Oranı + (Reel Faiz Oranı × Enflasyon Oranı)]

  A)Nominal faiz oranı xxx
  B)Risksiz faiz oranı
  C)Reel faiz oranı × 2
  D)Nominal faiz oranı × 1/2
  E)Enflasyon oranı × 2

  17)Aşağıdakilerden hangisi halka arz kapsamında değildir?

  A)Anonim şirketin esas sözleşme değişikliklerinin ilanı
  B)Halkın anonim şirkete katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi
  C)Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için halka çağrıda bulunulması
  D)Hisse senetlerinin teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmesi
  E)Hisse senetlerinin borsada işlem görmesi xxx

  18) İhraç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A)Halka açık statüsünü kazanan anonim şirketler, 30 gün içinde SPK'ya bildirim yapmakla yükümlüdür
  B)Halka arzsız ihraç mümkündür xxx
  C)SPK, sermaye piyasası araçlarını kurul kaydına alırken ihraççıların da kaydını yapar
  D)Halka arzlı ihracın diğer adı ".....tahsisli satıştır"
  E)Halka arzlı ihraç mümkündür

  19)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A)izahname standartlarını belirleme yetkisi, SPK'nındır
  B)Halkın sermaye piyasası araçlarını satın almaya daveti, izahname ile yapılır
  C)İzahname Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir
  D)Hisse senedi ihracında raf kayıt sistemini kullanan Halka açık anonim şirketlerin
  izahnamesinde, sadece ihraç edilecek hisse senetlerine ilişkin bilgiler yer alır xxx
  E)Sirküler tescil edilmez, sadece gazetelerde ilan edilir

  20)Aşağıdakilerden hangisi hissedarların ellerinde mevcut hisse senetlerini halka arz edebilmeleri için aranan koşullardan değildir?

  A)Halka arz edilecek hisse senetlerinin SPK'nın hisse senetlerinin şekline ilişkin düzenlemelerine uygun olması
  B)Halka arz edilecek hisse senetlerinin devir veya tedavülünü kısıtlayan kayıtların bulunmaması
  C)Halka arz edilecek hisse senetlerinde senet sahibinin haklarını kullanmasına engel kayıtların bulunmaması
  D)Şirket sermayesinin tamamının ödenmiş olması xxx
  E)Halka arz edilecek hisse senetlerinin nominal değeri, şirket sermayesinin nominal değerinin %30'undan az olmamalı

  21) Oydan yoksun paylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A)Yeni pay alma hakkı imtiyazı tanınabilmesi
  B)Şirketin yetkili organı tarafından oydan yoksun pay ihracı kararı alınması
  C)Kar payında tanınan imtiyaz oranının gösterilmesinin zorunlu olması xxx
  D)Kar payından imtiyaz tanınabilmesi
  E)Esas sözleşmede oydan yoksun pay ihraç edilebileceğine ilişkin hüküm bulunması


  22)Aşağıdakilerden hangisi yatırım ortaklıklarına kuruluş ve faaliyet izni verilebilmesi için aranan şartlardan değildir?

  A)Ticaret unvanlarında yatırım ortaklığı ibaresinin bulunması
  B)Hisse senetlerinin emre yazılı kıymetli evrak niteliğini taşıması
  C)Kayıtlı sermayeli olarak anonim şirket şeklinde kurulmuş olmaları
  D)Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması xxx
  E)Başlangıç sermayelerinin kurulca belirlenen miktardan az olmaması

  23 )Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanununda ihraçcı olarak sayılanlar dışında kalan,
  bununla birlite sermaye piyasasından fon talep edebilenlerden birisi değildir?

  A)Genel ve katma bütçeli idareler
  B)TC Merkez Bankası
  C)Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
  D)Toplu Konut İdaresi xxx
  E)Kamu İhale Kurumu

  24) Günlük çalışma süresinin bitmek üzere olduğu bir anda buhar kazanlarından birindeki bir
  arıza nedeniyle olası patlama tehlikesini gidermek amacıyla sorumlu işçilerin yaptıkları fazla
  çalışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A)İhtiyaç üzerine yapılan fazla çalışma
  B)Zorunlu sebeplerle yapılan fazla çalışma xxx
  C)Genel sebeplerle yapılan fazla çalışma
  D)Olağanüstü sebeplerle yapılan fazla çalışma
  E)Olağan sebeplerle yapılan fazla çalışma

  25)Kadın işçilerin gebelik ve analık döneminde korunması amacıyla alınan önlemler hangi tür önlemler arasında yer alır?

  A)Özel önlemler xxx
  B)Genel önlemler
  C)Sosyal önlemler
  D)Kamusal önlemler
  E)Bireysel önlemler

  26)Bir bireyin iş hukuku anlamında özürlü sayılabilmesi için çalışma gücünün en az yüzde kaç oranında yitirilmesi gerekir?

  A)%60
  B)%50
  C)%70
  D)%80
  E)%40 xxx

  27) 14-18 yaş arasındaki çocuk ve genç işçilerin çalıştırılacakları işin niteliğine vücut yapılarının
  uygun olup olmadığının saptanması için alınması gerekli belgeye ne ad verilir?

  A)İzin belgesi
  B)Çalıştırma belgesi
  C)Referans
  D)Bonservis
  E)Sağlık raporu xxx

  28) İş Kanununa göre, işveren yanında çalıştırdığı 18 yaşından küçük çocuk işçiler için en az ne
  kadar sıklıkla sağlık raporu almak zorundadır?

  A)Yılda bir
  B)Her ay
  C)Üç ayda bir
  D)Dokuz ayda bir
  E)Altı ayda bir xxx

  29) İş Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi çalışma süresinden sayılan hallerden biri değildir?

  A)İşçinin işe hazır beklediği süreler
  B)İşveren tarafından başka bir yere gönderme sırasında geçen süreler
  C)İşçinin asıl işi dışında meşgul edildiği süreler
  D)Kadın işçilerin emzirme süresi
  E)İşveren tarafından sosyal yardım amacıyla işyerine getirilip götürülme sırasında geçen süreler xxx

  30) İş Kanununa göre hafta tatili ücreti belirlenirken dikkate alınan ücret türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Komisyon ücreti
  B)Giydirilmiş ücret
  C)Brüt ücret
  D)götürü ücret
  E)Çıplak ücret xxx

  31) Yaptığı işlemler verginin konusuna girdiği halde kanunen bir mükellefin vergi dışı
  bırakılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanabilir?

  A)Vergilendirmede hata
  B)Dar mükellefiyet
  C)Muafiyet
  D)İstisna xxx
  E)Verginin terkini

  32) Vergi kanunlarında ortaya çıkan boşluklar nasıl doldurulur?

  A)Mukteza
  B)Sirküler
  C)Kanun değişikliği xxx
  D)Tebliğ
  E)Kıyas

  33) Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağını ortadan kaldıran hallerden biri değildir?

  A)Düzeltme ve reddiyat xxx
  B)Ödeme
  C)Zamanaşımı
  D)Terkin
  E)İcra takibi

  34)Mali güce göre vergilendirme aşağıdaki ilkelerden hangisine girmektedir?

  A)Hukuk devleti ilkesi
  B)Vergi adaleti ilkesi xxx
  C)Hukuki güvenlik ilkesi
  D)Yasaların geriye yürümezliği ilkesi
  E)Vergilendirmede belirlilik ilkesi

  35)Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?

  A)Ceza hukuku
  B)Vergi hukuku
  C)idare hukuku
  D)İş hukuku xxx
  E)Anayasa hukuku

  36) Verginin konusuna giren bir işlemin belli nedenlerle Kanunla vergi dışında bırakılmış
  olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanabilir?

  A)Vergilendirmede hata
  B)Muafiyet xxx
  C)İstisna
  D)Dar mükellefiyet
  E)Verginin terkini

  37)Mükellefiyet açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A)Kanuni ehliyet şart değildir
  B)Özel mukavelenameler vergi dairesini bağlamaz
  C)Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmemesi gerekir xxx
  D)Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu isabet eden kişiye mükellef denir
  E)Mükellefler Maliye Bakanlığının isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar

  38) rk vergi sisteminin temel olarak kabul ettiği tarhiyat şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Düzeltme yolu ile tarhiyat
  B)Re'sen tarhiyat
  C)İkmalen Tarhiyat
  D)İdarece tarhiyat
  E)Beyana dayalı tarhiyat xxx

  39) Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangileri kullanılan üretim tekniğine göre ortaya çıkan sistemlerdir?

  A)Fiili maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
  B)Değişken maliyet sistemi - Sipariş maliyet sistemi
  C)Değişken maliyet sistemi - Tam maliyet sistemi
  D)Normal maliyet sistemi - Değişken maliyet sistemi
  E)Sipariş maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi xxx

  40)Sabit ve değişken olmasına bakılmaksızın üretimle ilgili tüm giderlerin
  üretilen mamullerin maliyetine yüklendiği maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Normal maliyet sistemi
  B)Tahmini maliyet sistemi
  C)Değişken maliyet sistemi
  D)Tam maliyet sistemi xxx
  E)Fiili maliyet sistemi

  41)Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyet sisteminin ilkelerinden biri değildir?

  A)Her bir sipariş emri için, ayrı bir sipariş maliyet kartı açılır.
  B)Direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile direkt işçilik giderleri her bir sipariş için ayrı ayrı izlenir.
  C)Genel üretim giderlerinin tamamı, üretimi en son tamamlanan siparişin maliyetine yüklenir. xxx
  D)Üretimi tamamlanan siparişler, mamul stokları hesabına borç, yarı mamuller-üretim hesabına alacak kaydedilir.
  E)Genel üretim giderlerinin siparişlere yüklenmesi genel üretim giderleri yükleme oranına göre yapılır.

  42)Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangileri üretim maliyetinin kapsamını belirler?

  A)Tam maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi xxx
  B)Sipariş maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
  C)Standart maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
  D)Normal maliyet sistemi - Tam maliyet sistemi
  E)Fiili maliyet sistemi - Standart maliyet sistemi

  43)Direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve değişken genel üretim giderlerinin
  üretilen mamullere yüklenmesi esasına dayanan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Sabit maliyet sistemi
  B)Değişken maliyet sistemi xxx
  C)Sipariş maliyet sistemi
  D)Asal maliyet sistemi
  E)Tam maliyet sistemi

  44)Maliyetlerin kapsamına göre yapılan sınıflandırmada yer alacak maliyet sistemleri
  aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A)Tam maliyet sistemi - Tahmini maliyet sistemi
  B)Değişken maliyet sistemi - Standart maliyet sistemi
  C)Tam maliyet sistemi - Sipariş maliyet sistemi xxx
  D)Değişken maliyet sistemi - Fiili maliyet sistemi
  E)Tam maliyet sistemi - Değişken maliyet sistemi

  45)Bankaların işletmelere kredi vermeden önce yaptırdıkları denetim ne tür bir denetimdir?

  A) Uygunluk denetimi
  B) Özel amaçlı denetim
  C) Faaliyet denetimi
  D) Finansal tablo denetimi xxx
  E) İç denetim

  46)Aşağıdakilerden hangisi iç denetçilerin faaliyetleri arasında yer alamaz?
  A) Faaliyetle İlgili gerekli iyileştirme Önerilerinde bulunmak
  B) İsletme varlıklarının korunup / korunmadığını araştırmak
  C) Yönetimin beyan ettiği bilgilerin doğruluk ve güvenirliliğini araştırmak
  D) Faaliyetlerin vergi politikalarına uygunluğunu araştırmak xxx
  E) Faaliyetlerin kalitesini araştırmak

  47)Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı bir bilgi kullanıcısı değildir?
  A) Kredi verenler
  B) Yatırımcılar
  C) Toplum
  D) Devlet
  E) Yöneticiler

  48)Bankaya % 48 yıllık faiz oranıyla ve aylık vadelerle yatırılan bir miktar paranın iki sonra
  sağladığı toplam faiz geliri başlangıçta yatırılan paranın yaklaşık % kaçı olur?
  A) % 8'i
  B) % 48'i
  C) % 4'ü
  D) % 2'si xxx
  E) % 24'ü

  49)Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Bütün koşulları aynı vadeleri farklı olan iki tahvilden vadesine kalan süre daha uzun olan
  tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça daha az düşecektir.
  B) Tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça artacaktır.
  C) Bütün koşulları aynı vadeleri farklı olan iki tahvilden vadesine
  kalan süre daha uzun olan tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça daha çok düşecektir.
  D) Bütün koşulları aynı vadeleri farklı olan iki tahvilden vadesine kalan süre daha kısa olan
  tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça daha çok düşecektir.
  E) Tahvilin değeri, vadesine kalan süre azaldıkça; piyasa faiz oranlarından daha çok etkilenecektir.

  50)TRLIBOR için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Türk Lirası Referans Faiz Oranı'dır.
  Türkiye Bankalar Birliği tarafından ilan edilmektedir.
  Her işlem günü yeniden hesaplanmaktadır.
  Değişken bir faiz oranı belirlenmesine olanak vermektedir.
  Kredi kullanacak olanların kredibilitesine göre ticari bankalar tarafından belirlenir.
  A) Yalnızca IV
  B) Yalnızca II
  C) Yalnızca III
  D) Yalnızca V
  E) Yalnızca I

  51)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) İzahname Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir
  B) İzahname standartlarını belirleme yetkisi, SPK'nındır
  C) Halkın sermaye piyasası araçlarını satın almaya daveti, izahname ile yapılır
  D) Sirküler tescil edilmez, sadece gazetelerde ilan edilir xxx
  E) Hisse senedi ihracında raf kayıt sistemini kullanan Halka açık anonim şirketlerin
  izahnamesinde, sadece ihraç edilecek hisse senetlerine ilişkin bilgiler yer alır

  52)Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumlarından birisi değildir?
  A) Varlık finansmanı fonları
  B) Konut finansmanı fonları
  C) Portföy saklama şirketleri
  D) İpotek finansmanı kuruluşları xxx
  E) Bankalar

  53)Aşağıdakilerden hangisi halka arzın aşamalarından değildir?
  A) Sirkülerin yayınlanması
  B) İzahnamenin Ticaret Siciline tescili ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı
  C) Halka arz için şirketin oybirliği ile karar alması
  D) Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının kurul kaydına alınması
  E) Sermaye piyasası araçlarının satışı

  54)Sermaye Piyasası Kanununa göre ".....Borsa" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Borsalar tüzel kişiliği haizdir.
  B) Borsalar Bakanlar Kurulunun onayı ile kurulur xxxx
  C) Kambiyo senetleri de (bono, poliçe, çek), borsa işlemlerinin konusudur.
  D) Borsaların amaçlarından birisi de menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının güven ve istikrar içinde alım-satımını sağlamaktır.
  E) Mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin de borsada işlem görmesi mümkündür.

  54)Sermaye Piyasası Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin çıkardıkları hisse senetleri halka arz yoluyla satılabilir.
  B) Gerçek kişilerin sermaye piyasasından fon talep edebilmeleri mümkündür.
  C) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ihraççı olarak kabul edilmemiştir
  D) Ortak sayısı 20'den fazla olan limited şirketlerin pay senetleri halka arz yoluyla satılabilir.
  E) Kooperatiflerin çıkaracağı pay senetleri halka arz yoluyla satılabilir

  55)İş Kanununa göre, 4 yıllık kıdemi bulunan bir kadın işçinin iş sözleşmesi doğum sonrasındaki devamsızlığı nedeniyle en erken ne zaman feshedilebilir?
  A) Devamsızlığın başladığı tarihten itibaren en erken 16. haftanın başında xxx
  B) Devamsızlığın başladığı tarihten itibaren en erken 30. haftanın sonunda
  C) Devamsızlığın başladığı tarihten itibaren en erken 30. haftanın başında
  D) Devamsızlığın başladığı tarihten itibaren en erken 22. haftanın sonunda
  E) Devamsızlığın başladığı tarihten itibaren en erken 24. haftanın sonunda

  56)İş Kanununa göre yoğunlaştırılmış iş haftası uygulamasında günlük çalışma süresi en fazla kaç saattir?
  A) 9
  B) 11 xxx
  C) 7
  D) 8,5
  E) 7,5

  57)Çalışma yaşamında kadın işçilere yönelik cinsiyet temelli ayrımcılığı önlemek amacıyla alınan önlemler hangi tür önlemler arasında yer alır?
  A) Genel önlemler
  B) Özel önlemler
  C) Sosyal önlemler xxx
  D) Kamusal önlemler
  E) Bireysel önlemler

  58)İş Kanununa göre kadın işçilerin aşağıdaki çalışma alanlarından hangisinde çalıştırılmaları mümkündür?
  A) Tarım işleri xxx
  B) Tünel işleri
  C) Sualtı işleri
  D) Yeraltı işleri
  E) Maden ocakları

  59)14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimi tamamlamamış işçiye ne ad verilir?
  A) Genç işçi
  B) Çocuk işçi xxx
  C) Deneme süreli işçi
  D) Kısmi süreli işçi
  E) Geçici işçi
  60)Tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır?
  A) Vergi Dairesi
  B) Gelir İdaresi Başkanlığı
  C) Maliye Bakanlığı
  D) TBMM
  E) Bakanlar Kurulu xxx
  61)Vergi koyma yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?
  A) Defterdarlık
  B) Maliye Bakanlığı
  C) Mahkemeler
  D) Türkiye Büyük Millet Meclisi xxx
  E) Gelir İdaresi Başkanlığı

  62)Türk vergi sisteminin temel olarak kabul ettiği tarhiyat şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Re'sen tarhiyat
  B) Düzeltme yolu ile tarhiyat
  C) Beyana dayalı tarhiyat xxx
  D) İkmalen Tarhiyat
  E) İdarece tarhiyat

  63)Seri (yığın) üretim tekniğine sahip bir işletmede, bu teknikle uyumlu olarak kullanılması uygun olan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Safha (evre) maliyet sistemi xxx
  B) Değişken maliyet sistemi
  C) Normal maliyet sistemi
  D) Sipariş maliyet sistemi
  E) Standart maliyet sistemi

  64) Maliye Bakanlığı inceleme elemanlarının isletmelerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun davranıp davranmadıklarını anlamak için yaptıkları denetim hangisidir?
  a. Dıs denetim
  b. Kamu denetimi
  c. Uygunluk denetimi xxx
  d. Faaliyet denetimi
  e. iç denetim

  65) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik" standardı denetim standartlarından hangisinin kapsamındadır?
  a. Raporlama standardı xxx
  b. Denetimin planlanması
  c. Açıklama standardı
  d. Çalışma alanı standardı
  e. iç kontrol sistemiyle ilgili bilgi edinme

  66) Yetkili bir üst makam tarafından saptanmış kurallara "uyulup/ uyulmadığının" araştırılması hangi tür denetimi oluşturur?
  a. Dış denetim
  b. Mali tablolar denetimi
  c. Uygunluk denetimi xxx
  d. Faaliyet denetimi
  e. iç denetim

  67) . Denetim çalışmalarının "yeterli, mesleki eğitim ve deneyime sahip denetçiler tarafından yürütülmesi hangi denetim
  standardının gereğidir?
  a. Raporlama standartları
  b. Faaliyet standartları
  c. Genel standartlar xxx
  d. Çalışma alanı standartları
  e. Yeterlilik standartları

  68) Tarafsız ve dürüst davranma" aşağıdaki standartlardan hanginin gereğidir?
  a. Bağımsızlık standardı xxx
  b. Mesleki eğitim ve yetkinlik
  c. Görüş bildirme standardı
  d. Denetimin planlanması ve gözetim
  e. Kanıt toplama standardı

  69) Malî tablolarda yeterli açıklamanın bulunup/ bulunmadığını belirtilmesi hangi standartların gereğidir?
  a. Kanıt toplama standartları
  b. Mesleki özen standartları
  c. Genel standartlar
  d. Raporlama standartları xxx
  e. Çalışma alanı standartları

  70) Bağımsız denetim sonucu elde edilen görüş aşağıdakilerden hangisine sunulur?
  a. Maliye Bakanlığına
  b. Bilgi kullanıcılarına xxx
  c. iç denetçiye
  d. Dış denetçiye
  e. Bağımsız denetçiye

  71) Aşağıdakilerden hangisi denetçinin "görüş bildirmekten kaçınma" nedenlerinden biridir?
  a. Kanıt toplanmaması
  b. Denetim alanının sınırlanması xxx
  c. Mesleki nedenler
  d. Denetim tekniklerinin etkili kullanılmaması
  e. Şartlı görüşe ulaşılması

  72) Aşağıdakilerden hangisi "raporlama standartlarından" biri değildir?
  a. Görüş bildirme standardı
  b.Kanıt toplama standardı xxx
  c.Mali tablolardaki açıklamaların yeterliliği
  d. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik
  e.Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde uygunluk
   
  Son düzenleme: 29 Eylül 2016
 4. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Bankaların işletmelere kredi vermeden önce yaptırdıkları denetim ne tür bir denetimdir?

  A) Faaliyet denetimi B)xxxx Özel amaçlı denetim C) Finansal tablo denetimi D) Uygunluk denetimi E) İç denetim

  Denetim faaliyetinin içerdiği süreçte aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Plan hazırlama B)xxxxx Muhasebe müdürünün görüşüne başvurmak C) Örnekleme yapma D) Kanıt toplama ve değerlendirme E) Bir görüşe varma ve bunu denetim raporuyla açıklama

  ".....Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik" standardı denetim standartlarından hangisinin kapsamındadır?
  A) Açıklama standardı B) Denetimin planlanması C) İç kontrol sistemiyle ilgili bilgi edinme D) Çalışma alanı standardı E) xxxxxxRaporlama standardı

  Yönetici ve bağımsız denetçilerde aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz?
  A) Sorumlu ortak baş denetçilerin, en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer alan denetim kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı ile çalışmış olması,
  B)xxxxx 40 yaşını doldurmuş olmaları,
  C) Türkiye"de yerleşik olmaları,
  D) 3568 sayılı Kanuna göre SMMM veya YMM unvanını almış ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetki belgesi sahibi olmaları,
  E) Müflis olmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum bulunmamaları

  Meslek örgütlerince kabul edilmiş her denetçinin her denetim faaliyetinde uyması gerekli olan kurallar dizisine ne ad verilir?
  A) Muhasebe Standartları B) Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri C) Vergi Yasaları D) Kalite Güvence Sistemleri E) xxxxxxGenel Kabul Görmüş Denetim Standartları

  Aşağıdakilerden hangisi denetçinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Yüksek ahlaki özelliklere sahip, B)xxxxxx Serbest Muhasebeci olmak, C) Mesleki bilgi, D) Bağımsız davranabilen, E) Deneyime sahip,

  Denetçinin, denetim kanıtı toplama amacıyla aşağıdaki modellerden hangisini kullanması doğrudur?
  A) Denetim Riski = Doğal Risk + Kontrol Riski + Ortaya Çıkarma Riski
  B) Denetim Riski = Doğal Risk x Kontrol Riski x Önemli Yanlışlık Riski
  C) Denetim Riski = Doğal Risk + Kontrol Riski + Önemli Yanlışlık Riski
  D) xxxxxxxxxDenetim Riski = Doğal Risk x Kontrol Riski x Ortaya Çıkarma Riski
  E) Denetim Riski = Kontrol Riski x Önemli Yanlışlık Riski

  Bankaya % 48 yıllık faiz oranıyla ve aylık vadelerle yatırılan bir miktar paranın iki sonra sağladığı toplam faiz geliri başlangıçta yatırılan paranın yaklaşık % kaçı olur?
  A) % 24'ü B)xxxxxxx % 2'si C) % 4'ü D) % 48'i E) % 8'i

  Enflasyonun %25 olduğu koşullarda, nominal faiz oranı %40 ise, reel faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) xxxxxxx%12,0 B) %20,0 C) %30,5 D) %15,0 E) %32,5
  Aşağıdaki eşitlikte A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  (1+A) = [1+Reel Faiz Oranı+Enflasyon Oranı + (Reel Faiz Oranı × Enflasyon Oranı)]
  A)xxxxxxx Nominal faiz oranı × 1/2 B) Enflasyon oranı × 2 C) Nominal faiz oranı D) Reel faiz oranı × 2 E) Risksiz faiz oranı


  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça artacaktır.
  B)xxxxxxxxxx Bütün koşulları aynı vadeleri farklı olan iki tahvilden vadesine kalan süre daha uzun olan tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça daha çok düşecektir.
  C) Bütün koşulları aynı vadeleri farklı olan iki tahvilden vadesine kalan süre daha uzun olan tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça daha az düşecektir.
  D) Tahvilin değeri, vadesine kalan süre azaldıkça; piyasa faiz oranlarından daha çok etkilenecektir.
  E) Bütün koşulları aynı vadeleri farklı olan iki tahvilden vadesine kalan süre daha kısa olan tahvilin değeri, piyasa faiz oranları arttıkça daha çok düşecektir.

  Enflasyonun %20 olduğu koşullarda, nominal faiz oranı %50 ise, reel faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) %37,5 B) %35,0 C)xxxxxxxxx %25,0 D) %40,5 E) %30,0

  Bankaya % 80 yıllık faiz oranıyla ve 6'şar aylık vadelerle yatırılan bir miktar paranın bir yıl içinde sağlayacağı toplam faiz geliri başlangıçta yatırılan paranın kaç katıdır?
  A) 1,40 katı B) 1,80 katı C)xxxxxxxx 1,86 katı D) 1,96 katı E) 1,60 katı
  Piyasa faiz oranları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Enflasyon arttıkça piyasa faiz oranları düşer. B) Finansal piyasalar geliştikçe piyasa faiz oranları yükselir. C) xxxxxxxEnflasyon ve risk arttıkça piyasa faiz oranları yükselir. D) Risk arttıkça piyasa faiz oranları düşer. E) Finansal piyasalar büyüdükçe piyasa faiz oranları büyür.

  Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumlarından birisi değildir?
  A) Portföy saklama şirketleri B) İpotek finansmanı kuruluşları C) Varlık finansmanı fonları D) Bankalar E)xxxxxxxx Konut finansmanı fonları
  Aşağıdakilerden hangisi hissedarların ellerinde mevcut hisse senetlerini halka arz edebilmeleri için aranan koşullardan değildir?
  A) Halka arz edilecek hisse senetlerinde senet sahibinin haklarını kullanmasına engel kayıtların bulunmaması B)xxxxxxxx Şirket sermayesinin tamamının ödenmiş olması C) Halka arz edilecek hisse senetlerinin SPK'nın hisse senetlerinin şekline ilişkin düzenlemelerine uygun olması D) Halka arz edilecek hisse senetlerinin devir veya tedavülünü kısıtlayan kayıtların bulunmaması E) Halka arz edilecek hisse senetlerinin nominal değeri, şirket sermayesinin nominal değerinin %30'undan az olmamalı
  Aşağıdakilerden hangisi yatırım ortaklıklarına kuruluş ve faaliyet izni verilebilmesi için aranan şartlardan değildir?
  A) xxxxxxxxHisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması B) Başlangıç sermayelerinin kurulca belirlenen miktardan az olmaması C) Kayıtlı sermayeli olarak anonim şirket şeklinde kurulmuş olmaları D) Hisse senetlerinin emre yazılı kıymetli evrak niteliğini taşıması E) Ticaret unvanlarında yatırım ortaklığı ibaresinin bulunması
  İhraç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) xxxxxxxxxxxHalka arzsız ihraç mümkündür B) Halka arzlı ihraç mümkündür C) Halka arzlı ihracın diğer adı ".....tahsisli satıştır" D) Halka açık statüsünü kazanan anonim şirketler, 30 gün içinde SPK'ya bildirim yapmakla yükümlüdür E) SPK, sermaye piyasası araçlarını kurul kaydına alırken ihraççıların da kaydını yapar
  Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerde aranan niteliklerden değildir?
  A) Seri halinde çıkarılması B) xxxxxxx Islak imza ile imzalanması C) Belli meblağı temsil etmesi D) Misli nitelikte olması E) Ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlaması

  İş Kanununa göre, 4 yıllık kıdemi bulunan bir kadın işçinin iş sözleşmesi doğum sonrasındaki devamsızlığı nedeniyle en erken ne zaman feshedilebilir?
  A) Devamsızlığın başladığı tarihten itibaren en erken 22. haftanın sonunda B) Devamsızlığın başladığı tarihten itibaren en erken 30. haftanın başında C) Devamsızlığın başladığı tarihten itibaren en erken 30. haftanın sonunda D)xxxxxxxxx Devamsızlığın başladığı tarihten itibaren en erken 16. haftanın başında E) Devamsızlığın başladığı tarihten itibaren en erken 24. haftanın sonunda
  Günlük çalışma süresinin bitmek üzere olduğu bir anda buhar kazanlarından birindeki bir arıza nedeniyle olası patlama tehlikesini gidermek amacıyla sorumlu işçilerin yaptıkları fazla çalışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Genel sebeplerle yapılan fazla çalışma B) xxxxxxxZorunlu sebeplerle yapılan fazla çalışma C) İhtiyaç üzerine yapılan fazla çalışma D) Olağan sebeplerle yapılan fazla çalışma E) Olağanüstü sebeplerle yapılan fazla çalışma

  İş Kanununa göre yoğunlaştırılmış iş haftası uygulamasında günlük çalışma süresi en fazla kaç saattir?
  A) 9 B) 7,5 C) 7 D)xxxxxxx 11 E) 8,5

  İşyerinde 110 işçi çalıştıran özel sektör işverenin çalıştırmakla yükümlü olduğu özürlü sayısı kaçtır?
  A) 7 B) 5 C) 4 D) 6 E)xxxxxxx 3

  14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimi tamamlamamış işçiye ne ad verilir?
  A) Genç işçi B) Deneme süreli işçi C) Kısmi süreli işçi D) Geçici işçi E) xxxxxxxxxÇocuk işçi

  Bir bireyin iş hukuku anlamında özürlü sayılabilmesi için çalışma gücünün en az yüzde kaç oranında yitirilmesi gerekir?
  A) %60 B) %80 C) %70 D) %50 E)xxxxxxx %40


  İş Kanununa göre kadın işçilerin aşağıdaki çalışma alanlarından hangisinde çalıştırılmaları mümkündür?
  A) Sualtı işleri B) Yeraltı işleri C) Maden ocakları D) Tünel işleri E) xxxxxxxTarım işleri
   
 5. semra

  semra New Member   
 6. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Aynı sorular iki kere mi yazılmış?
   
 7. problemsolver

  problemsolver New Member  Tüm Teos E-Use Stajyer Eğitimleriniz tamamlanır.

  İletişim: egitimimbitsin@gmail.com
   

Sayfayı Paylaş