Notu Gizle
Sorunuzu EUSE'den seçip kopyalayın, daha sonra ilgili sayfada (CTRL) + (F) tuş kombinasyonuyla arama kutusunu açarak yapıştırın ve arayın.

Teos 4. Bölüm Soru ve Cevaplar

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 13 Mayıs 2016 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Aşağıdakilerden hangisi denetim sözleşmesi içeriğinde yer almaz?


  A) Mali tabloların hazırlanması sorumluluğu

  B) Denetimin genel kabul görmüş denetim standartlarına göre yapılacağı

  C) Denetimin başlama ve bitiş tarihi

  D) Denetimin amaç ve kapsamı

  E) Denetim raporunun şekli ve teslim tarihi


  ".....İşin üstlenilmesi" aşamasından sonra denetim sürecinde hangi aşama gelir?

  A) Denetim Sözleşmesinin İmzalanması

  B) Denetim Planının Hazırlanması

  C) Denetim Programının Yapılması

  D) Vergi Dairesi İle Görüşme

  E) Önceki Denetçi İle Görüşme


  Denetçinin incelemeye alacağı her tür bilgi, belge, varlık ve kayıta ne ad verilir?

  A) Denetim kanıtı

  B) Denetim planı

  C) Denetim sözleşmesi

  D) Denetim programı

  E) Çalışma kağıdı


  Denetçinin belgeler ve kayıtlar üzerinden aritmetik doğruluğu araştırmak üzere bazı hesaplamalar yapması ve bulduğu sonuçları mevcutlarıyla karşılaştırması hangi denetim tekniğidir?

  A) Doğrulama

  B) Belge İncelemesi

  C) Fiziki İnceleme ve Sayma

  D) Kayıt Sistemini İzleme

  E) Yeniden Hesaplama


  Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin amaçların arasında sayılmaz?

  A) İşletme varlıklarının korunması

  B) Muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması yoluyla finansal raporlamanın güvenilirliğinin sağlanması

  C) Faaliyetlerin işletme politikalarına uygun bir şekilde yerine getirilerek Verimliliğin ve Etkinliğin artırılması

  D) Personelin işletme politikalarına, yasa ve diğer düzenlemelere uygun davranmasının sağlanması

  E) Şirketi sürekli kara geçirmek


  Denetçinin kendi ekibindekiler ile yardım alacaksa müşteri işletme personeli arasında denetim alanları itibariyle denetim işlemlerini nasıl bölüştürüleceğini ve dışarıdan uzman alıp almayacağını kararlaştırdığı aşama hangisidir?

  A) Maliyet planlaması

  B) Zaman planlaması

  C) Denetim stratejisi

  D) Denetim programı

  E) İşgücü Planlaması


  Bu gün bankaya yatırılan paraya; banka ilk yıl %12, daha sonraki 2 yıl %33, takip eden yıl için de %45 faiz uygulamıştır. Bankanın 4 yıl boyunca uyguladığı faizlerin ortalaması % kaçtır?

  A) %36

  B) %32

  C) %30

  D) %26

  E) %34


  Yıllık % 25 faiz oranı üzerinden 4 yıllığına bankaya yatırılan 2 500 TL 4. yılın sonunda, kaç TL'ye ulaşır?

  A) 6 104 TL

  B) 5 812 TL

  C) 6 764 TL

  D) 3 000 TL

  E) 5 000 TL


  % 25 faiz oranı üzerinden 4 yıllığına bankaya yatırılan bir miktar para 4. yılın sonunda, başlangıçta yatırılan tutarın kaç katına ulaşır?

  A) 6,50 katına

  B) 1,22 katına

  C) 2,44 katına

  D) 12,50 katına

  E) 2,50 katına


  Aşağıdaki formüllerden hangisi ile ".....denetim riski" hesaplanır?

  A) Ön Kontrol Riski X Hata Bulamama Riski

  B) Yapısal Risk + Kontrol Riski + Hata Bulamama Riski

  C) Yapısal Risk + Son Kontrol Riski + Hata Bulamama Riski

  D) Yapısal Risk x Kontrol Riski X Hata Bulamama Riski

  E) Yapısal Risk + Hata Bulamama Riski


  Denetim işlemlerinin yer alacağı planın yazılı şekline ne denir?

  A) Denetim raporu

  B) Denetim sözleşmesi

  C) Denetim stratejisi

  D) Denetim programı

  E) Denetim planı


  Çalışma kâğıtlarının gizliliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Denetçiler tarafından saklanır ve gizli tutulur.

  B) Reklam aracı olabilir ve yayınlanabilir.

  C) Çalışma kâğıtlarındaki bilgiler açıklanamaz ve kullanılamaz.

  D) Gizlilik esası ancak vergi idaresi ve mahkemelerin de geçerli değildir.

  E) Çalışma kâğıtları yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen sürelerde kanıtlayıcı belge olarak saklanır


  Destekleyici kanıtların güvenilirliği için aşağıdakilerden hangisi olması gerekmez?

  A) Kanıtın Geçerliliği

  B) Kanıtın Zamanlılığı

  C) Kanıtın Nesnelliği

  D) Kanıtın Kalitesi

  E) Kanıtın Kaynağı


  Aşağıdaki çalışma kâğıtlarından hangisi sürekli dosyada yer almaz?

  A) Çalışma mizanı

  B) Ana sözleşme

  C) Hesap analiz cetveli

  D) İmza sirküleri

  E) Hesap planı


  Bugün 1 000 TL'yi 6 yıllığına ve her yıl faiz işletilecek şekilde bankaya yatıran kişi; 6. yıl sonunda bankadaki parasının toplam 2 986 TL'ye ulaştığını öğrenmiştir. Bankanın ilgili hesaba uyguladığı faiz oranı % kaçtır?

  A) %20

  B) %15

  C) %22

  D) %18

  E) %17


  Aşağıdaki formülde ne hesaplanmaktadır?

  A) Sürekli faiz

  B) Basit normal faiz

  C) Bileşik faiz

  D) Efektif faiz

  E) Reel faiz


  Gelecek yıllarda yıllık faiz oranlarının sırasıyla %12, %16 ve %24 olacağı beklenmektedir. 3 yıl sonra elimize geçecek 40 000 TL'nin bugünkü değeri kaç TL'dir?

  A) 24 285 TL

  B) 24 137 TL

  C) 24 829 TL

  D) 24 347 TL

  E) 24 000 TL


  Aşağıdaki formülde ne hesaplanmaktadır?

  A) Efektif faiz

  B) Bileşik faiz

  C) Basit normal faiz

  D) Basit dış faiz

  E) Sürekli faiz


  Bu gün bankaya yatırdığınız 2 990 TL'ye; banka ilk yıl %15, daha sonraki 3 yıl %17, takip eden 3 yıl boyunca da %22 faiz uygularsa paranın 7. yıl sonunda ulaşacağı toplam tutar kaç TL olur?

  A) 10 000 TL

  B) 8 500 TL

  C) 10 500 TL

  D) 11 000 TL

  E) 9 000 TL


  Gelecek yıllarda faiz oranlarının sırasıyla %10, %17; %26 olacağını varsayan birisi için 3 yıl sonra eline gececek 162 162 TL'nin bugünkü değeri kaç TL olur?

  A) 115 000 TL

  B) 105 000 TL

  C) 100 000 TL

  D) 110 000 TL

  E) 90 000 TL


  Bugün bankaya yatırdığımız bir miktar para % 25 faiz oranı ile değerlendirilerek yaklaşık 3 katına ulaşmıştır. Para bankada kaç dönem boyunca bekletilmiştir?

  A) 7 dönem

  B) 4 dönem

  C) 3 dönem

  D) 6 dönem

  E) 5 dönem


  Gelecek yıllarda yıllık faiz oranlarının sırasıyla %11, %19 ve %27 olacağı beklenmektedir. 3 yıl sonra elimize geçecek 12 000 TL'nin bugünkü değeri kaç TL'dir?

  A) 7 048 TL

  B) 7 998 TL

  C) 7 218 TL

  D) 7 908 TL

  E) 7 888 TL


  Gelecek yıllarda yıllık faiz oranlarının sırasıyla %14, %11, %21 ve %32 olacağı beklenmektedir. 4 yıl sonra elimize geçecek 30 000 TL'nin bugünkü değeri kaç TL'dir?

  A) 16 342 TL

  B) 14 843 TL

  C) 15 454 TL

  D) 12 321 TL

  E) 11 381 TL


  Verilen krediye, kredi dönemine ait faiz tutarı eklendikten sonraki tutar esas alınarak faiz ve ilgili diğer unsurlar hesaplanıyorsa; bu hesaplama aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bileşik faiz hesaplaması

  B) Basit dış faiz hesaplaması

  C) Basit faiz hesaplaması

  D) Basit iç faiz (baliğ) hesaplaması

  E) Sürekli faiz hesaplaması


  Gelecek yıllarda faiz oranlarının sırasıyla %20, %30; %35 olacağını varsayan birisi için 3 yıl sonra eline gececek 4 212 TL'nin bugünkü değeri kaç TL olur?

  A) 2 000 TL

  B) 1 900 TL

  C) 1 850 TL

  D) 1 920 TL

  E) 1 800 TL


  Bugün 3 000 TL'yi her yıl faiz işletilecek şekilde bankaya yatıran kişi; n. yıl sonunda bankadaki parasının toplam 4 554 TL'ye ulaştığını ve uygulanan faizin % 11 olduğunu öğrenmiştir. Para bankada kaç dönem faiz işlemine tabi tutulmuştur?

  A) 3 dönem

  B) 6 dönem

  C) 7 dönem

  D) 4 dönem

  E) 5 dönem


  Verilen krediden, kredi dönemine ait faiz tutarı çıkarıldıktan sonraki tutar esas alınarak faiz ve ilgili diğer unsurlar hesaplanıyorsa; bu hesaplama aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sürekli faiz hesaplaması

  B) Bileşik faiz hesaplaması

  C) Basit dış faiz hesaplaması

  D) Basit faiz hesaplaması

  E) Basit iç faiz (baliğ) hesaplaması


  Aşağıdaki paranın zaman değeri hakkındaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Diğer koşullar aynı kalır ve faiz oranları artarsa bugünkü değer artar.

  B) Faiz oranları sıfır ise bugünkü değer ve gelecek değer arasındaki fark da sıfır olur.

  C) Bir sayıyı iskonto etmek, birden büyük bir sayıya bölmek demektir.

  D) Diğer koşullar aynı kalır ve vade uzarsa bugünkü değer azalır.

  E) Bir sayıyı iskonto etmek, birden küçük bir sayıyla çarpmak demektir.


  % 25 faiz oranı üzerinden 4 yıllığına bankaya yatırılan bir miktar para 4. yılın sonunda, başlangıçta yatırılan tutarın kaç katına ulaşır?

  A) 1,22 katına

  B) 6,50 katına

  C) 2,44 katına

  D) 12,50 katına

  E) 2,50 katına


  Bugün X TL'yi 6 yıllığına ve her yıl faiz işletilecek şekilde bankaya yatıran kişi; 6. yıl sonunda bankadaki parasının toplam 4 626 TL'ye ulaştığını ve uygulanan faizin % 15 olduğunu öğrenmiştir. Bankaya başlangıçta yatırılan para kaç TL'dir?

  A) 2 000 TL

  B) 2 800 TL

  C) 2 300 TL

  D) 2 700 TL

  E) 2 500 TL


  Nominal değerleri 2 000 TL, 3 000 TL ve 5 000 TL olan senetlerin vadelerinin dolmasına sırasıyla 2 yıl, 5 yıl ve 6 yıl vardır. Piyasa faiz oranlarının %28 olduğu varsayımı ile bu senetlerin borçlusu ödemeyi hemen yaparak borçtan kurtulmak istemektedir. Alıcı kaç TL'den daha düşük bir ödemeyi kabul etmez?

  A) 2 130 TL

  B) 2 930 TL

  C) 3 100 TL

  D) 3 030 TL

  E) 3 230 TL


  Nominal değerleri 8 000 TL, 15 000 TL ve 7000 TL olan senetlerin vadelerinin dolmasına sırasıyla 5 yıl, 5 yıl ve 8 yıl vardır. Piyasa faiz oranlarının %12 olduğu varsayımı ile bu senetlerin borçlusu bu senetlerin iptal edilerek tek bir senet şeklinde ve 6 yıl vadeli olarak yeni bir senet düzenlenmesini istemektedir. Düzenlenecek bu yeni senedin nominal değeri kaç TL olmalıdır?

  A) 31 340 TL

  B) 28 300 TL

  C) 31 000 TL

  D) 21 403 TL

  E) 30 040 TL


  Aşağıdakilerden hangisi halka açık anonim şirketlere tanınan imkanlardan değildir?

  A) Genel Kurullarda birikimli oy kullanımı

  B) Ödenmiş sermayenin onda birine sahip paysahiplerinin azınlık haklarını kullanabilmesi

  C) Türk Ticaret Kanunu'ndaki limitlerin üzerinde tahvil ve borçlanma senedi ihraç edebilmek

  D) Temettü avansı dağıtma imkanı

  E) Kayıtlı sermaye sistemine geçebilmek


  Portföy yöneticiliği ve portföy işletmeciliği faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları portföy işletmeciliği yaparlar

  B) Portföy yöneticiliği faaliyeti, SPK'dan yetki belgesi almış portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ya da mevduat kabul etmeyen bankalarca yapılabilir

  C) Portföy yöneticiliğine yetkili kurumların, müşteriye ait varlıkları uhdelerinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutması ve kendi aktifleriyle ilişkilendirmesi yasaktır

  D) Portföy yönetim şirketleri, portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi menfaat sağlamak üzere müşterilerin portföylerini bizzat kendi adlarına yönetmektirler

  E) Portföy yönetim şirketleri, yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının portföylerini de yönetebilirler


  Yatırım ortaklıklarına kuruluş ve faaliyet izni verilebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

  A) Ticaret unvanlarında Yatırım Ortaklığı ibaresinin bulunması

  B) Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulmaları

  C) Başlangıç sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması

  D) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması

  E) Esas sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulmaları


  Repo ve ters repo faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Repo işlemlerinin limitine ilişkin düzenlemeler SPK tarafından yapılır

  B) Repo ve ters repo işlemlerini, SPK'dan bu konuda faaliyet göstermek üzere yetki belgesi almış olan aracı kurumlar ve bankalar yapabilirler

  C) Repo, bir menkul kıymetin belirli bir vadede, belirlenen fiyattan geri alınmasıdır

  D) Repo işleminde menkul kıymet başlangıç valöründe satılıp, bitiş valöründe geri alınmaktadır

  E) Ters Repo, bir menkul kıymetin belirli bir vadede, belirlenen bir fiyattan geri satılması işlemidir


  Aşağıdakilerden aracılık faaliyetlerinden hangisi halka arza aracılık kapsamında değildir?

  A) En iyi gayret aracılığı

  B) Bakiyeyi yüklenim

  C) Kısmen tümünü yüklenim

  D) Kısmen bakiyeyi yüklenim

  E) Türev araçlarının alım satımına aracılık


  Yatırım fonları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  A) Yatırım fonu tüzel kişiliği haizdir

  B) Fonun, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim, temsil ve saklanmasından, kurucu sorumludur

  C) Yatırım Fonu kurmak için, kurucunun yatırım fonu içtüzüğünü hazırlayarak, bunun noterden tasdikli bir örneği ve Kurul'ca belirlenecek diğer belgelerle birlikte, Kurula izin için başvurması zorunludur

  D) Banka ve sigorta şirketlerinin yatırım fonu kurmak üzere Kurula başvurmaları halinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın görüşü alınır

  E) Bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar yatırım fonu kurabilir


  Aşağıdakilerden hangisi bankaların yapabileceği aracılık faaliyetlerinden değildir?

  A) Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının borsa dışında alım satımına aracılık

  B) Önceden ihraç edilmiş hisse senetlerinin borsada alım satımına aracılık

  C) Hisse senetleri dışında daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının borsada alım satımına aracılık

  D) Repo-ters repo

  E) Mevduat kabul etmeyen bankalar yatırım danışmanlığı da yapabilir


  5510 sayılı Kanuna göre, yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar bakımından genel sağlık sigortası prim oranı prime esas kazancın yüzde kaçıdır?

  A) %12

  B) %12,5

  C) %14,5

  D) %5

  E) %7,5


  Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı kanuna göre sigortalı sayılmayanlar grubunda yer almaz?

  A) Tarım ve orman işlerinde iş sözleşmesiyle süreksiz çalışanlar

  B) Ev hizmetlerinde çalışanlar

  C) İşverenin ücretsiz çalışan eşi

  D) İş-Kur kursiyerleri

  E) Askerlik hizmetini yapmakta olanlar


  5510 sayılı Kanunla çıraklar aşağıdaki risk gruplarından hangisine karşı güvence altına alınmıştır?

  A) Hastalık, analık ve iş kazası

  B) İş kazası, meslek hastalığı ve analık

  C) Hastalık, analık ve yaşlılık

  D) Yaşlılık, malullük ve ölüm

  E) İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık


  4447 sayılı Kanuna göre 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan sigortalı işsizlere hangi süre ile işsizlik ödeneği verilir?

  A) 300 gün

  B) 200 gün

  C) 240 gün

  D) 280 gün

  E) 180 gün


  Gelir vergisi mükellefi olmaları nedeniyle 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunan sigortalıların sigortalılığı ne zaman sona erer?

  A) İl yetkili vergi dairesindeki kayıtlarının silinmesiyle

  B) Meslek kuruluşlarına yaptırdıkları kayıtlarını sildirmeleriyle

  C) Gelir vergisi mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son vermeleriyle

  D) Meslek kuruluşlarının yazılı talepte bulunmasıyla

  E) Gelir vergisi ödemelerinin bırakılmasıyla


  Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı sigortalılığın koşullarından biri değildir?

  A) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık almamak

  B) Kuruma başvuruda bulunmuş olmak

  C) 25 yaşından gün almış olmak

  D) Zorunlu sigortalı olmamak

  E) Türkiye'de ikamet etmek


  5510 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi yaşlılık sigortasından sigortalıya veya hak sahiplerine sağlanan yardımlardan biri değildir?

  A) Sigortalıya sağlık yardımlarının yapılması

  B) Sigortalıya evlilik döneminde evlenme yardımında bulunulması

  C) Sigortalıya aylık olarak Kanunda belirtilen miktarda sosyal yardım zammı ödenmesi

  D) Sigortalının üniversitedeki kız kardeşine eğitim bursu sağlanması

  E) Sigortalıya toptan ödemede bulunulması


  Vergi Usul Kanunu uyarınca "Ücret Bordrosu" için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Ücret bordrosunda çalışma süresine veya ücretin ilgili olduğu süreye yer verilmelidir

  B) İşverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tutmak zorundadır

  C) İşverenler istisnasız her türlü ücret ödemesi için ücret bordrosu tutmak zorundadırlar

  D) Gelir Vergisi Kanunu'na göre vergiden muaf olan ücretlerle ilgili olarak ücret bordrosu düzenlenmez

  E) Ücret bordrosunda ücret üzerinden hesaplanan vergiye yer verilmelidir


  Kazançları bilanço esasına tabi olan mükelleflerin mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutabilmeleri için fiyat endeksindeki artışın ne kadar olması gerekmektedir?

  A) Yıllık %10'dan fazla

  B) Yıllık %100'den fazla

  C) Son üç hesap döneminde %100'den ve son hesap döneminde %10'dan fazla

  D) Yıllık %100'den fazla ve aylık %10'dan az

  E) Son üç hesap döneminde %100'ün altında ve son hesap döneminde %10'dan fazla


  Zirai faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi'ne tabi olan mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında aşağıdaki usullerden hangisine göre vergilendirilemezler?

  A) Bilanço esası

  B) Zirai işletme hesabı esası

  C) Tevkifat esası

  D) Gerçek usul

  E) Basit usul


  Gider pusulası için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kazancı basit usule tabi mükellefler tarafından düzenlenebilir

  B) Vergiden muaf esnaf tarafından düzenlenebilir

  C) Serbest meslek erbabı tarafından düzenlenebilir

  D) Birinci sınıf tüccarlar tarafından düzenlenebilir

  E) Vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş olan fatura hükmündedir


  Vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nisbetler üzerinden hesaplanarak alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Verginin tahakkuku

  B) Verginin tebliği

  C) Verginin tahsili

  D) Verginin tarhı

  E) Cezanın kesilmesi


  Gelir vergisi mükellefi bay A 13.01.2010 tarihinde vefat etmiştir. Kanuni mirasçıları bay A'nın 2009 dönemi gelir vergisi beyannamesini ne zaman vereceklerdir?

  A) 25 Mayıs 2010 tarihi akşamına kadar

  B) 13 Mayıs 2010 tarihi akşamına kadar

  C) 25 Haziran 2010 tarihi akşamına kadar

  D) 25 Mart 2011 tarihi akşamına kadar

  E) Mayıs 2010 döneminin sonuna kadar


  Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'nun kapsamına girmez?

  A) İl özel idarelerinin akitten doğan alacakları

  B) Devlete, Belediyelere ve İl Özel İdarelerine ait vergi, resim ve harçlar

  C) Belediyelerin ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafları

  D) Devlete ait vergi, resim ve harç alacaklarına ait takip masrafları

  E) Belediyelerin akitten kaynaklananlar dışında kalan amme hizmeti tatbikatından kaynaklanan alacakları
   
 2. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Faiz oranlarının sıfırdan küçük olmayacağı varsayımıyla, paranın gelecek değeri ve bugünkü değeri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Gelecek değer hesaplamalarında bugün elimizde bulunan bir miktar paranın varsayılan bir faiz oranı üzerinden belirtilen dönem veya dönemler sonunda ulaşacağı toplam tutarın bulunması amaçlanmaktadır.
  I- Gelecek değer, bugünkü değerden büyüktür.
  II- Gelecek değer, bugünkü değerden küçüktür.
  III- Gelecek değer, faiz oranları sıfır ise bugünkü değere eşittir.
  A) II. ve IV
  B) Yalnızca III. xxx
  C) II. ve III
  D) I. ve III
  E) Yalnızca IV.

  Bugün 1 500 TL'yi her yıl faiz işletilecek şekilde bankaya yatıran kişi; 5. yıl sonunda bankadaki parasının toplam 3 431,64 TL'ye ulaştığını öğrenmiştir. Bankanın uyguladığı faiz oranı % kaçtır?
  Şıklardan Yola Çıkarsak:
  1500 * %18 + = 1.770
  1770 * %18 + = 2.088,60
  2.088,60 *%18 + = 2.464,54
  2.464,54 * %18 + = 2.908,16
  2.908,16 * %18 + = 3.431,64 TL olur faiz oranı %18 dir.
  Bileşik Faiz Formülüyle:
  Anapara*[(1+faiz oranı)^yıl]
  1.500*[(1+i)^5]=3.431,64
  (1+i)^5=2,28776
  (1+i)=1,18
  i=%18

  Bugün bankaya yatırdığımız bir miktar para % 55 faiz oranı ile değerlendirilerek yaklaşık 2 katına ulaşmıştır. Para bankada kaç dönem boyunca bekletilmiştir?
  A) 7 dönem xxx
  B) 4 dönem
  C) 6 dönem
  D) 5 dönem
  E) 3 dönem

  Bugün bankaya yatırdığımız bir miktar para % 25 faiz oranı ile değerlendirilerek yaklaşık 3 katına ulaşmıştır. Para bankada kaç dönem boyunca bekletilmiştir?

  A) 6 dönem
  B) 5 dönem xxx
  C) 4 dönem
  D) 3 dönem
  E) 7 dönem

  % 25 faiz oranı üzerinden 4 yıllığına bankaya yatırılan bir miktar para 4. yılın sonunda, başlangıçta yatırılan tutarın kaç katına ulaşır?
  100 tl yattı: 1.yıl 100* %25+ = 125, 2.yıl 125 * %25 + = 156,25, 3.yıl 156,25 *%25+ = 195,31, 4.yıl 195,31* %25+ = 244.14
  100 tl miz 4.yılın sonunda 244 tl oldu buda => 244 / 100 = 2,44 katına ulaşır

  Bugün 3 000 TL'yi her yıl faiz işletilecek şekilde bankaya yatıran kişi; n. yıl sonunda bankadaki parasının toplam 4 554 TL'ye ulaştığını ve uygulanan faizin % 11 olduğunu öğrenmiştir. Para bankada kaç dönem faiz işlemine tabi tutulmuştur?
  1.dönem= 3.000 * %11+ = 3.330
  2.dönem = 3.330 * %11 + = 3.696,30
  3.dönem = 3.696,30 * %11+ = 4.102,89
  4.dönem = 4.102.89 * %11 + = 4.554 TL Para 4 dönem bankada durmuş

  Nominal değerleri 2 000 TL, 3 000 TL ve 5 000 TL olan senetlerin vadelerinin dolmasına sırasıyla 2 yıl, 5 yıl ve 6 yıl vardır. Piyasa faiz oranlarının %28 olduğu varsayımı ile bu senetlerin borçlusu ödemeyi hemen yaparak borçtan kurtulmak istemektedir. Alıcı kaç TL'den daha düşük bir ödemeyi kabul etmez?
  iç iskonto hesaplamasıyla da çözülebilir;
  2000 / 1,28 = 1.562,50 / 1.28 = 1.220.70
  3000 / 1.28 = 2.343,75 / 1.28 = 1.831,05 / 1.28 = 1.430,51 / 1.28 = 1.117,58 / 1.28 = 873,11
  5000 /1.28 = 3.906,25 /1.28 = 3.051,75 / 1.28 = 2.384,18 /1.28 = 1.862,64 /1.28 = 1.455,19 /1.28 = 1.136,86
  Yeni oluşacak senedin değeri 1.220,70 + 873,11 + 1.136,86 = 3.230,67 TL den az olamaz

  nominal değerleri 2 000 tl, 3 000 tl ve 5 000 tl olan senetlerin vadelerinin dolmasına sırasıyla 2 yıl, 5 yıl ve 6 yıl vardır piyasa faiz oranlarının %28 olduğu varsayımı ile bu senetlerin borçlusu bu senetlerin iptal edilerek tek bir senet şeklinde ve 4 yıl vadeli olarak yeni bir senet düzenlenmesini istemektedir düzenlenecek bu yeni senedin nominal değeri kaç tl olmalıdır?
  A) 6 282 tl
  B) 7 276 tl
  C) 7 672 tl
  D) 8 672 tl xxx
  E) 6 827 tl

  Bu gün bankaya yatırdığınız 2 990 TL'ye; banka ilk yıl %15, daha sonraki 3 yıl %17, takip eden 3 yıl boyunca da %22 faiz uygularsa paranın 7. yıl sonunda ulaşacağı toplam tutar kaç TL olur?
  2.990 * %15 + = 3.438,50 * %17 + = 4.023,04 * %17 + = 4.706,96 * %17 + = 5.507,14 * %22 + = 6.718,71 * %22 + = 8.196,83 *% 22 + = 10.000

  A) 11000TL
  B) 9000TL
  C) 8500TL
  D) 10500TL
  E) 10 000 TL xxx

  Gelecek yıllarda faiz oranlarının sırasıyla %20, %30; %35 olacağını varsayan birisi için 3 yıl sonra eline gececek 4 212 TL'nin bugünkü değeri kaç TL olur?

  A) 2 000 TL
  B) 1 850 TL
  C) 1 900 TL
  D) 1 800 TL
  E) 1 920 TL
  bileşik faiz sorusu; 2000 * %20 + = 2400 * %30 + = 3120 * %35 + = 4.212

  Bugün 1 000 TL'yi 6 yıllığına ve her yıl faiz işletilecek şekilde bankaya yatıran kişi; 6. yıl sonunda bankadaki parasının toplam 2 986 TL'ye ulaştığını öğrenmiştir. Bankanın ilgili hesaba uyguladığı faiz oranı % kaçtır?

  A) %20 xxxx
  B) %22
  C) %18
  D) %17
  E) %15

  Destekleyici kanıtların güvenilirliği için aşağıdakilerden hangisi olması gerekmez?

  A) Kanıtın Kaynağı xxx
  B) Kanıtın Geçerliliği
  C) Kanıtın Nesnelliği
  D) Kanıtın Zamanlılığı
  E) Kanıtın Kalitesi

  Bu gün bankaya yatırılan paraya; banka ilk yıl %12, daha sonraki 2 yıl %33, takip eden yıl için de %45 faiz uygulamıştır. Bankanın 4 yıl boyunca uyguladığı faizlerin ortalaması % kaçtır?

  A) %30
  B) %32
  C) %36
  D) %26
  E) %34
  %12 + % 33 + %33 + %45 = 123 / 4 =% 30,75

  Gelecek yıllarda faiz oranlarının sırasıyla %10, %17; %26 olacağını varsayan birisi için 3 yıl sonra eline gececek 162 162 TL'nin bugünkü değeri kaç TL olur?

  A) 90 000 TL
  B) 105 000 TL
  C) 115 000 TL
  D) 110 000 TL
  E) 100 000 TL xxx
  100.000 * %10 + = 110.000 * %17 + = 128.700 * %26 + = 162.162 TL

  Bugün X TL'yi 6 yıllığına ve her yıl faiz işletilecek şekilde bankaya yatıran kişi; 6. yıl sonunda bankadaki parasının toplam 4 626 TL'ye ulaştığını ve uygulanan faizin % 15 olduğunu öğrenmiştir. Bankaya başlangıçta yatırılan para kaç TL'dir?

  A) 2 000 TL
  B) 2 300 TL
  C) 2 500 TL
  D) 2 700 TL
  E) 2 800 TL
  2000 * %15 + = 2300 *%15 += 2645 *%15 + = 3.041,75 *%15+ =3.498,01 *%15 = 4022,71 *%15 +=4.626 6.yıl ulaştığı para

  Nominal değerleri 8 000 TL, 15 000 TL ve 7 000 TL olan senetlerin vadelerinin dolmasına sırasıyla 5 yıl, 5 yıl ve 8 yıl vardır. Piyasa faiz oranlarının %12 olduğu varsayımı ile bu senetlerin borçlusu ödemeyi hemen yaparak borçtan kurtulmak istemektedir. Alıcı kaç TL'den daha düşük bir ödemeyi kabul etmez?

  A) 6 863 TL
  B) 20 187 TL
  C) 15 878 TL İç iskonto hesaplaması ile;
  D) 12 130 TL
  E) 14 320 TL

  8.000 / 1.12 = 7.142,85 / 1.12 = 6.377,55 / 1.12 = 5.694,24 / 1.12 = 5.084,14 /1.12 = 4.539,42
  15.000 / 1.12 = 13.392,85 / 1.12 = 11.957,90 / 1.12 = 10.676,70 / 1.12 = 9.532,77/1.12 = 8.511,40
  7.000 /1.12 = 6.250 / 1.12 = 5.580,35 / 1.12 = 4.982,46 / 1.12 = 4.448,62 / 1.12 = 3.971,98 / 1.12 = 3.546,41 /1.12 = 3.166,44 / 1.12 = 2.827,18
  Alıcı = 4.539,42 + 8.511,40 + 2.827,18 = 15.878 TL den az senedi kabul etmez

  Nominal değerleri 8 000 TL, 15 000 TL ve 7 000 TL olan senetlerin vadelerinin dolmasına sırasıyla 5 yıl, 5 yıl ve 8 yıl vardır. Piyasa faiz oranlarının %12 olduğu varsayımı ile bu senetlerin borçlusu bu senetlerin iptal edilerek tek bir senet şeklinde ve 6 yıl vadeli olarak yeni bir senet düzenlenmesini istemektedir düzenlenecek bu yeni senedin nominal değeri kaç tl olmalıdır ?
  A) 21 403
  B) 28 300
  C) 31 000
  D) 30 040
  E) 31 340
  s1/(1+012)^6=8000/(1+0,12)^5+15000/(1+0,12)^5+7000/(1+0,12)^8= 31,340

  Gelecek yıllarda yıllık faiz oranlarının sırasıyla %12, %16 ve %24 olacağı beklenmektedir. 3 yıl sonra elimize geçecek 40 000 TL'nin bugünkü değeri kaç TL'dir?

  A) 24 285 TL
  B) 24 137 TL
  C) 24 347 TL
  D) 24 000 TL
  E) 24 829 TL xxx
  24.829 * %12 + = 27.808,48 * %16 + = 32.257,84 *%24 + = 39.999 dan 40.000

  Yatırım fonları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
  A)Banka ve sigorta şirketlerinin yatırım fonu kurmak üzere Kurula başvurmaları halinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın görüşü alınır
  B) Yatırım fonu tüzel kişiliği haizdir xxx
  C) Fonun, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim, temsil ve saklanmasından, kurucu sorumludur
  D) Yatırım Fonu kurmak için, kurucunun yatırım fonu içtüzüğünü hazırlayarak, bunun noterden tasdikli bir örneği ve Kurul'ca belirlenecek diğer belgelerle birlikte, Kurula izin için başvurması zorunludur
  E) Bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar yatırım fonu kurabilir

  Aşağıdaki paranın zaman değeri hakkındaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Bir sayıyı iskonto etmek, birden küçük bir sayıyla çarpmak demektir. xxx
  B) Diğer koşullar aynı kalır ve vade uzarsa bugünkü değer azalır.
  C) Diğer koşullar aynı kalır ve faiz oranları artarsa bugünkü değer artar.
  D) Faiz oranları sıfır ise bugünkü değer ve gelecek değer arasındaki fark da sıfır olur.
  E) Bir sayıyı iskonto etmek, birden büyük bir sayıya bölmek demektir

  Bileşik faiz hesaplamaları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


  A) Bileşik faiz hesaplamasında, her dönem sonunda elde edilen faizin tekrar faiz tahakkukuna tabi tutulduğu ancak ana paranın sahibine ödendiği, bu işlemin dönemler boyunca tekrarlandığı kabulüyle hesaplama yapılır.

  B) Bileşik faiz hesaplamasında, her dönem sonunda elde edilen faizin anaparaya eklendiği, böylece artan anaparanın yalnızca bir kez faiz tahakkukuna tabi tutulduğu kabulüyle hesaplama yapılır.

  C) Bileşik faiz hesaplamasında, elde edilen faizin anaparaya eklendiği, böylece artan anaparanın faiz oranına eşit kısmının tekrar faiz tahakkukuna tabi tutulduğu bu işlemin dönemler boyunca tekrarlandığı kabulüyle hesaplama yapılır.

  D) Bileşik faiz hesaplamasında, her dönem sonunda elde edilen faizin ana para sahibine ödendiği kalan anaparanın tekrar faiz tahakkukuna tabi tutulduğu bu işlemin dönemler boyunca tekrarlandığı kabulüyle hesaplama yapılır.

  E) Bileşik faiz hesaplamasında, her dönem sonunda elde edilen faizin anaparaya eklendiği, böylece artan anaparanın tekrar faiz tahakkukuna tabi tutulduğu bu işlemin dönemler boyunca tekrarlandığı kabulüyle hesaplama yapılır. xxx

  Aşağıdakilerden hangisi halka açık anonim şirketlere tanınan imkanlardan değildir?

  A) Ödenmiş sermayenin onda birine sahip paysahiplerinin azınlık haklarını kullanabilmesi
  B) Türk Ticaret Kanunu'ndaki limitlerin üzerinde tahvil ve borçlanma senedi ihraç edebilmek xxx
  C) Temettü avansı dağıtma imkanı
  D) Kayıtlı sermaye sistemine geçebilmek
  E) Genel Kurullarda birikimli oy kullanımı

  Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı sigortalılığın koşullarından biri değildir?

  A) 25 yaşından gün almış olmak 18 yaşından gün almak gerekli xxx
  B) Zorunlu sigortalı olmamak
  C) Türkiye'de ikamet etmek
  D) Kuruma başvuruda bulunmuş olmak
  E) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık almamak

  Gelir vergisi mükellefi olmaları nedeniyle 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunan sigortalıların sigortalılığı ne zaman sona erer?

  A) Meslek kuruluşlarının yazılı talepte bulunmasıyla
  B) İl yetkili vergi dairesindeki kayıtlarının silinmesiyle
  C) Meslek kuruluşlarına yaptırdıkları kayıtlarını sildirmeleriyle
  D) Gelir vergisi ödemelerinin bırakılmasıyla
  E) Gelir vergisi mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son vermeleriyle xxx

  Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetler için hangi amortisman oranını kullanabilirler?

  A) Maliye Bakanlığınca belirlenen oranı xxx
  B) %20
  C) %25
  D) %50
  E) Mükellefler diledikleri amortisman oranını kullanabilirler

  Bütün yargı mercilerinden geçmiş ve kesinleşmiş olan muamelelerde vergi hatası mevcut ise ve yargı bu konuda ayrıca bir karar da vermemiş ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Herhangi bir değişiklik yapılamaz
  B) Tekrar yargı yoluna müracat edilmesi gerekir
  C) Hiçbiri
  D) Vergi Usul Kanunu düzeltme usulleri çerçevesinde düzeltilebilir xxx
  E) Düzeltme işlemi zamanaşımına uğrar

  Bu gün bankaya yatırılan paraya; banka ilk 2 yıl %9, daha sonraki 4 yıl %18, takip eden 4 yıl boyunca da %22 faiz uygulamıştır.hesabın 10. yıl sonunda ulaştığı toplam tutar 10 206 tl olduğuna göre başlangıçta bankaya kaç tl yatırılmıştır?
  A) 2 600
  B) 2 500
  C) 2 000
  D) 1 000
  E) 1 500

  Bugün 1 000 TL'yi 6 yıllığına ve her yıl faiz işletilecek şekilde bankaya yatıran kişi; 6. yıl sonunda bankadaki parasının toplam 2 986 TL'ye ulaştığını öğrenmiştir. Bankanın ilgili hesaba uyguladığı faiz oranı % kaçtır?
  A) %20 xxx
  B) %15
  C) %22
  D) %18
  E) %17


  Bugün 8 000 TL'yi her yıl faiz işletilecek şekilde bankaya yatıran kişi; 3. yıl sonunda bankadaki parasının toplam 10 360 TL'ye ulaştığını öğrenmiştir. Bankanın uyguladığı faiz oranı % kaçtır?
  %9

  Gelecek yıllarda parasını 6 aylık vadelerle değerlendirebileceğini ve yıllık faiz oranlarının sırasıyla %14, %18 olacağını ve varsayan birisinin, şimdi bankaya 4 000TL yatırdığını varsayarsak 2 yıl sonra bankadaki parasının toplam tutarı kaç TL olur?
  6 aylık vade dediği için ilk yıl % 7 ve %7 faiz olacak ikinci yıl %9 ve %9 faiz olacak
  4000*%7+ = 4280, 4280*%7+ = 4.579,60
  4.579,60*%9+=4.991,76, 4.991,76*%9+ = 5.441,01

  ‘’….Yönetimin, mali tablolardaki unsurları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre sınıflandırılmış, isimlendirilmiş ve açıklanmışlığı’’ ile ilgili olan denetim amacı hangisidir?
  A) sunuş ve açıklama
  B) değerleme veya dağıtım
  C) haklar ve yükümlülükler
  D) eksiksiz olma
  E) varolma veya gerçekleşme

  kontrol sistemleri tarafından önlenemeyen veya bulunamayan hatalardan kalan ve denetçininde denetim teknikleri uygulayarak ortaya çıkaramadığı hata ve hilelerden doğan risk aşağıdakilerden hangisidir?

  A) örnekleme riski
  B) denetim riski
  C) yapısal risk
  D) hata bulamama riski xxx
  E) kontrol riski

  denetçinin incemeleye alacağı her tür bilgi, varlık ve kayıta ne ad verilir?
  A)denetim programı
  B) denetim planı xxx
  C) çalışma kağıdı
  D) denetim sözleşmesi
  E) denetim kanıtı

  ‘’….. işin üstlenilmesi aşamasından sonra denetim sürecinde hangi aşama gelir?
  A) denetim sözleşmesinin imzalanması
  B) denetim programının yapılması
  C) denetim planının hazırlanması xxx
  D) önceki denetçi ile görüşme
  E) vergi dairesi ile görüşme

  gelecek yıllarda yıllık faiz oranlarının sırasıyla %11, %19 ve %27 olacağı beklenmektedir. 3 yıl sonra elimize geçecek 12 000 tl’nin bugünkü değeri kaç tl’dir?
  A) 7 218 tl xxx
  B) 7 908 tl
  C) 7 048 tl
  D) 7 888 tl
  E) 7 998 tl

  Aşağıdaki formüllerden hangisi ile denetim riski hesaplanır?

  A) yapısal risk + hata bulamama riski
  B) ön kontrol riski x hata bulamama riski
  C) yapısal risk + son kontrol riski + hata bulamama riski
  D) yapısal risk x kontrol riski x hata bulamama riski
  E) yapısal risk + kontrol riski + hata bulamama riski xxx

  çalışma kağıtlarının gizliliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) reklam aracı olabilir ve yayınlanabilir xxx
  B) çalışma kağıtlarındaki bilgiler açıklanamaz ve kullanılamaz
  C) gizlilik esası ancak vergi dairesi ve vergi mahkemelerinde geçerli değildir
  D) çalışma kağıtları yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen sürelerde kanıtlayıcı belge olarak saklanır
  E) denetçiler tarafından saklanır ve gizli tutulur

  aşağıdakilerden hangisi denetim sözleşmesi içeriğinde yer almaz?
  A) denetimin genel kabul görmüş denetim standartlarına göre yapılacağı xxx
  B) denetimin başlama ve bitiş tarihi
  C) mali tabloların hazırlanması sorumluluğu
  D) denetim raporunun şekli ve teslim tarihi
  E) denetimin amaç ve kapsamı

  aşağıdakilerden hangisi bir iç kontrol unsuru değildir?
  A) kontrol çevresi ve kontrol eylemleri
  B) risk değerleme
  C) izleme
  D) bilgi ve iletişim
  E) personel

  destekleyici kanıtların güvenirliği için aşağıdakilerden hangisi olması gerekmez?
  A) kanıtın geçerliliği
  B) kanıtın kaynağı
  C) kanıtın kalitesi
  D) kanıtın zamanlılığı xxx
  E) kanıtın nesnelliği

  aşağıdakilerden hangisi denetim tekniklerinden biri değildir?

  A) üçüncü kişilerin beyanı xxx
  B) gözlem
  C) yeniden hesaplama
  D) analitik inceleme
  E) doğrulama

  bugün bankaya yatırılan paraya banka ilk yıl %12 daha sonraki 2 yıl %33 takip eden yıl içinde %45 faiz uygulamıştır bankanın 4 yıl boyunca uyguladığı faizlerin ortalaması % kaçtır?
  A) % 34
  B) % 26
  C) % 36
  D) %32
  E) % 30 xxx

  gelecek yıllarda parasını 6 aylık vadelerle değerlendirebileceğini ve yıllık faiz oranlarının sırasıyla %14, %18 olacağını varsayan birisinin şimdi bankaya 4 000 tl yatırdığını varsayarsak 2 yıl sonra bankadaki parasının toplam tutarı kaç tl olur?
  A) 5 247
  B) 5 441 xxx
  C) 5 001
  D) 5 043
  E) 5 342

  verilen krediye kredi dönemine ait faiz tutarı eklendikten sonraki tutar esas alınarak faiz ve ilgili diğer unsurlar hesaplanıyorsa bu hesaplama aşağıdakilerden hangisidir?
  A) sürekli faiz hesaplaması
  B) basit iç faiz hesaplaması
  C) basit dış faiz hesaplaması
  D) bileşik faiz hesaplaması xxx
  E) basit faiz hesaplaması

  yıllık % 25 faiz oranı üzerinden 4 yıllığına bankaya yatırılan 2 500 tl 4. yılın sonunda kaç tl’ye ulaşır?
  A) 3 000
  B) 6 764
  C) 6 104 xxx
  D) 5 000
  E) 5 812

  portföy yöneticiliği ve portföy işletmeciliği faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) portföy yöneticiliğine yetkili kurumların müşteriye ait varlıkları uhdelerinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutması ve kendi aktifleriyle ilişkilendirmesi yasaktır.-
  B)pörtföy yönetim şirketleri pörtföy Yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi menfaat sağlamak üzere müşterilerin pörtföylerini bizzat kendi adlarına yönetmektedirler
  C)yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları pörtföy işletmeciliği yaparlar
  D) pörtföy yöneticiliği faaliyeti spk’dan yetki belgesi almış pörtföy yönetim şirketleri aracı kurumlar yada mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından yapılabilir
  E)pörtföy yönetim şirketleri yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının pörtföylerinide yönetebilitler xxx

  repo ve ters repo faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) repo işlemlerinin limitine ilişkin düzenlemeler spk tarafından yapılır xxx
  B) ters repo bir menkul kıymetin belirli bir vadede belirlenen bir fiyattan geri satılması işlemidir-
  C) repo bir menkul kıymetin belirli bir vadede belirlenen fiyattan geri alınmasıdır -
  D) repo işleminde menkul kıymet başlangıç valöründe satılıp bitiş valöründe geri alınmaktadır-
  E) repo ve ters repo işlemlerini spk’dan bu konuda faaliyet göstermek üzere yetki belgesi almış olan aracı kurumlar ve bankalar yapabilirler-

  aşağıdakilerden hangisi bankaların yapabileceği aracılık faaliyetlerinden değildir?
  A) mevduat kabul etmeyen bankalar yatırım danışmanlığıda yapabilir-
  B) daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının borsa dışında alım satımına aracılık-
  C) önceden ihraç edilmiş hisse senetlerinin borsada alım satımına aracılık xxx
  D) hisse senetleri dışında daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının borsada alım satımına aracılık
  E) repo ters repo

  aşağıdakilerden aracılık faaliyetlerinden hangisi halka arza aracılık kapsamında değildir?
  A) kısmen bakiyeyi yüklenim
  B) en iyi gayret aracılığı
  C) türev araçlarının alım satımına aracılık xxx
  D) bakiyeyi yüklenim
  E) kısmen tümünü yüklenim

  5510 saylı kanuna göre yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar bakımından genel sağlık sigortası prim oranı prime esas kazancın yüzde kaçıdır?
  A) %12,5 xxx
  B) %12
  C) %14,5
  D) %5
  E) %7,5

  polis akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda emniyet müdürlüğü hesabında okumaları nedeni ile 5510 sayılı kanunun kapsamında bulunan sigortalıların sigortalılık süresi ne zaman başlar?
  A) polis akademisinde çalışmaya başlamalarıyla
  B) emniyet müdürlüğüne talepte bulunmalarıyla
  C) görev yerlerine atamalarının yapılmasıyla
  D) iç işleri bakanlığının yazılı onayıyla
  E) polis akademisinde eğitime başlamalarıyla xxx

  gelir vergisi mükellefi olmaları nedeniyle 5510 sayılı kanun kapsamında bulunan sigortalıların sigortalılığı ne zaman sona erer?
  A) il yetkili vergi dairesindeki kayıtlarının silinmesiyle
  B) meslek kuruluşlarının yazılı talepte bulunmasıyla
  C) gelir vergisi ödemelerinin bırakılmasıyla
  D) gelir vergisi mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son vermeleriyle xxx
  E) meslek kuruluşlarına yaptırdıkları kayıtlarını sildirmeleriyle

  5510 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasından yararlanamaz?
  A) kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar
  B) isteğe bağlı sigortalılar
  C) sigortalılar
  D) genel sağlık sigortasının bakmakla yükümlü olduğu kişiler
  E) oturma izni olmayan yabancılar xxx

  5510 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi hastalık sigortasında geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli koşullardan biri değildir?
  A) geçici iş göremezlik halinin iki günden fazla sürmesi
  B) belirli bir süre prim ödemiş olma
  C) herhangi bir geliri olmama xxx
  D) kuruma başvuruda bulunma
  E) hastalanma

  aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumunun organlarından biri değildir?
  A) il istihdam kurulları
  B) genel kurul-
  C) yönetim kurulu-
  D) genel müdürlük xxx
  E) denetim kurulu

  htirazi kayıtla beyan edilerek ödendikten sonra yargı kararlarına göre iade edilip yine yargı kararı uyarınca tahsil edilecek olan vergilere aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanır?
  A) gecikme zammı uygulanır
  B) gecikme faizi uygulanır
  C) hiçbiri uygulanmaz
  D) tecil faizi oranında gecikme faizi uygulanır xxx
  E) tecil faizi uygulanır

  vergi usul kanunu uyarınca ücret bordrosu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) gelir vergisi kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle ilgili ücret bordrosu düzenlenmez
  B) işverenler istisnasız her türlü ücret ödemesi için ücret bordrosu tutmak zorundadır xxx
  C) işverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tutmak zorundadır
  D) ücret bordrosunda çalışma süresine veya ücretin ilgili olduğu süreye yer verilmelidir
  E) ücret bordrosunda ücret üzerinden hesaplanan vergiye yer verilmelidir

  ihtiyati haciz aşağıdakilerden hangisinin teminat olarak gösterilmesi sonucu ortadan kalkmaz?
  A) şahsi kefalet xxx
  B) bankalar tarafından düzenlenen süresiz teminat mektubu
  C) hazine bonosu
  D) hazine tahvili
  E) gayrimenkul

  aşağıdakilerden hangisi hesap hatalarından biridir?
  A) muafiyet döneminde hata
  B) mevzuda hata
  C) matrah hataları xxx
  D) mükellefiyette hata
  E) mükellefin şahsında hata

  aşağıdaki defterlerden hangisi vergi usul kanunu uyarınca tasdike tabi değildir?
  A) serbest meslek kazanç defteri
  B) yevmiye defteri
  C) çiftçi işletme defteri
  D) envanter defteri
  E) defter-i kebir xxx

  kazancı basit usulde tespit edilen mükellef A’nın vergiden muaf esnaf olan b’den satın aldığı emtia için düzenlenecek olan belge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) taşıma irsaliyesi
  B) perakende satış fişi
  C) serbest meslek makbuzu
  D) ücret bordrosu
  E) gider pusulası xxx

  mal, bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya bir aracıya gönderildiği hallerde aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenmek zorundadır?
  A) müstahsil makbuzu
  B) serbest meslek makbuzu
  C) sevk irsaliyesi xxx
  D) fatura
  E) gider pusulası

  Denetçinin görüş oluşturmak ve değerlendirme yapmak istediği veri tabanına ne ad verilir?
  A) Ana kütle xxx
  B) Standart Sapma
  C) İstatistikî Örnekleme
  D) İradi örnekleme
  E) Örneklem

  Aşağıdaki önemlilik ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Bu sınırın üzerindeki hata ve hileler denetçi için önemli hata ve hilelerdir.
  B) Her bir denetim alanı için önemlilik sınırı bazen belirlenir. xxx
  C) Önemlilik derecesi ile denetim riski arasında ters yönde kuvvetli bir ilişki vardır.
  D) Denetçi mali tablo kullanıcıların kararlarını etkileyecek boyutlardaki hata ve hilelerin bulunmasını sağlayacak şekilde denetimi planlamalıdır.
  E) Denetçi her bir denetim alanı için bir önemlilik düzeyi belirler ve denetim riski değerler.

  İç kontrol sistemini gözden geçirmeye yarayan çalışma kâğıdı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Denetim programı
  B) Çalışma mizanı
  C) Hesap analiz cetvelleri
  D) Akış semaları xxxx
  E) Listeler

  Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin amaçların arasında sayılmaz?

  A) İşletme varlıklarının korunması
  B) Faaliyetlerin işletme politikalarına uygun bir şekilde yerine getirilerek Verimliliğin ve Etkinliğin artırılması
  C) Personelin işletme politikalarına, yasa ve diğer düzenlemelere uygun davranmasının sağlanması
  D) Şirketi sürekli kara geçirmek xxxx
  E) Muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması yoluyla finansal raporlamanın güvenilirliğinin sağlanması

  Nominal değerleri 2 000 TL, 3 000 TL ve 5 000 TL olan senetlerin vadelerinin dolmasına sırasıyla 2 yıl, 5 yıl ve 6 yıl vardır. Piyasa faiz oranlarının %28 olduğu varsayımı ile bu senetlerin borçlusu ödemeyi hemen yaparak borçtan kurtulmak istemektedir. Alıcı kaç TL'den daha düşük bir ödemeyi kabul etmez?

  A) 3 030 TL
  B) 2 130 TL
  C) 3 100 TL
  D) 2 930 TL
  E) 3 230 TL xxxx

  Gelecek yıllarda yıllık faiz oranlarının sırasıyla %14, %11, %21 ve %32 olacağı beklenmektedir. 4 yıl sonra elimize geçecek 30 000 TL'nin bugünkü değeri kaç TL'dir?

  A) 15 454 TL
  B) 16 342 TL
  C) 12 321 TL
  D) 14 843 TL xxx
  E) 11 381 TL

  Aşağıdakilerden hangisi repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetlerden değildir?

  A) Hisse senetleri xxx
  B) Varlığa dayalı menkul kıymetler
  C) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca ihraç edilen borçlanma senetleri
  D) Banka bonoları
  E) Devlet tahvilleri

  Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının halka arzında kullanılabilecek olan satış yöntemlerden değildir?

  A) Fiyat teklifi alma yoluyla talep toplama
  B) Cari fiyat yöntemi xxxx
  C) Talep toplanmaksızın satış yöntemi
  D) Borsada satış yöntemi
  E) Sabit fiyatla talep toplama yöntemi

  Aşağıdakilerden hangisi ihraççıların ve halka açık anonim şirketlerin tabi oldukları genel yükümlerden değildir?

  A) Özel kamuyu aydınlatma hükümlerine uymak
  B) Mali tablolarını bağımsız denetime tabi tutmak
  C) Menkul kıymet ve diğer araçları standartlara göre düzenlemek
  D) Halka arzlarda ".....borsada satış" yönetimini kullanmak xxx
  E) Kamuya açıklanan bilgilerden birinci derecede sorumlu olmak

  5510 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi yaşlılık sigortasından sigortalıya veya hak sahiplerine sağlanan yardımlardan biri değildir?

  A) Sigortalıya aylık olarak Kanunda belirtilen miktarda sosyal yardım zammı ödenmesi
  B) Sigortalıya sağlık yardımlarının yapılması
  C) Sigortalının üniversitedeki kız kardeşine eğitim bursu sağlanması xxx
  D) Sigortalıya toptan ödemede bulunulması
  E) Sigortalıya evlilik döneminde evlenme yardımında bulunulması

  5510 sayılı Kanuna göre alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınır nedir?

  A) Asgari ücretin yarısının otuzda biri
  B) Asgari ücret
  C) Günlük kazancın yarısı
  D) Asgari ücretin otuzda biri xxx
  E) Günlük kazancın kendisi

  Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı kanuna göre sigortalı sayılmayanlar grubunda yer almaz?

  A) Tarım ve orman işlerinde iş sözleşmesiyle süreksiz çalışanlar
  B) İşverenin ücretsiz çalışan eşi
  C) Askerlik hizmetini yapmakta olanlar
  D) İş-Kur kursiyerleri xxx
  E) Ev hizmetlerinde çalışanlar

  Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaları biçimlendiren temel ilkelerden biri değildir?

  A) Danışma ilkesi xxx
  B) Sosyal koruma ilkesi
  C) Dayanışma ilkesi
  D) Sosyal denkleştirme ilkesi
  E) Zorunluluk ilkesi

  4447 sayılı Kanuna göre günlük işsizlik ödeneği miktarının hesaplanmasında dikkate alınan kazanç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sigortalının son bir aylık prime esas kazancı
  B) Sigortalının son beş aylık prime esas kazancı
  C) Sigortalının son iki aylık prime esas kazancı
  D) Sigortalının son dört aylık prime esas kazancı xxx
  E) Sigortalının son üç aylık prime esas kazancı

  Türkiye'de hangi kanun ile yeni ve tek çatı altında bir sosyal sigorta sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir?

  A) Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu xxx
  B) Primsiz Ödemeler Kanunu
  C) Sosyal Sigortalar Kanunu
  D) Sosyal yardımlar Kanunu
  E) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

  "Bir işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya, değerden düşmeye konu olan varlıkların değerinin yok edilmesi" tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

  A) Şüpheli alacak
  B) Amortisman xxx
  C) Değerleme
  D) Maliyet
  E) Gider

  Birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları aşağıdaki hangi belge ile tevsik olunabilir?

  A) Müstahsil makbuzu
  B) Perakende satış fişi xxxx
  C) Serbest meslek makbuzu
  D) Gider pusulası
  E) Fatura

  Zirai faaliyetle uğraşan kolektif şirketin ortaklarının elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mesleki kazanç
  B) Diğer kazanç ve irat
  C) Zirai kazanç
  D) Ticari kazanç
  E) Menkul sermaye iradı xxx

  Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun uyarınca tecil kapsamına girmez?

  A) Gecikme zammı
  B) Kurumlar vergisi
  C) Vergi cezası
  D) Geçici vergi xxx
  E) Gelir vergisi

  Azalan bakiyeler usulüyle amortisman yöntemini aşağıda yer alanlardan hangisi kullanabilir?

  A) Bütün mükellefler
  B) Serbest meslek erbabı
  C) İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar
  D) Bilanço usulünde defter tutan mükellefler xxx
  E) Vergiden muaf gelir vergisi mükellefleri

  Tebliğ işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) İlgilinin kabul etmesi şartıyla komisyonda tebliğ yapılabilir
  B) Yabancı ülkelerde bulunanların bilinen adreslerine vergi dairesince doğrudan tebliğ yapılır(xxxx)
  C) Alıcının adresi hiç bilinmezse tebliğ ilan yolu ile yapılır
  D) İlgilinin kabul etmesi şartıyla dairede tebliğ yapılabilir
  E) Esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı tebliğ evrakı hukuki kıymetini kaybetmez

  Vergi mahkemesine dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar aşağıdakilerden hangi yolu kullanabilirler?

  A) Şikayet yolu ile Maliye Bakanlığı'na müracat ederler
  B) Yeniden dava yoluna giderler
  C) Vergi dairesinden düzeltme talep ederler
  D) Düzeltme beyannamesi verirler
  E) Herhangi bir yol kalmamıştır xxxx

  aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sistemini olumsuz yönde etkileyen bir unsur değildir?

  A)kontroller ile görevli personelin sorumluluklarını yadsımamaları veya kötüye kullanmaları
  B)değişen işletme ve çevre koşulları nedeni ile yetersiz kalması
  C)yönetimin bilinçli müdahaleleri veya önemsememesi
  D)sıra dışı ve önceden öngörülmeyen karmaşık işlem türlerinin doğması
  E)işletmenin büyüklüğü xxx

  Denetçinin belgeler ve kayıtlar üzerinden aritmetik doğruluğu araştırmak üzere bazı hesaplamalar yapması ve bulduğu sonuçları mevcutlarıyla karşılaştırması hangi denetim tekniğidir?

  A)kayıt sistemini izleme
  B)doğrulama xxx
  C)fiziki inceleme ve sayma
  D)belge incelemesi
  E)yeniden hesaplama

  denetim işleminin yer alacağı planın yazılı şekline ne denir?

  A)denetim planı
  B)denetim raporu
  C)denetim programı
  D)denetim stratejisi
  E)denetim sözleşmesi xxx

  Verilen krediden kredi dönemine ait faiz tutarı çıkarıldıktan sonraki tutar esas alınarak faiz ve ilgili diğer unsurlar hesaplanıyorsa bu hesaplama aşağıdakilerden hangisidir?

  A)bileşik faiz hesaplaması
  B)basit iç faiz hesaplaması
  C)sürekli faiz hesaplaması
  D)basit faiz hesaplaması
  E)basit dış faiz hesaplaması xxx

  Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası faaliyeti değildir?

  A)yatırım danışmanlığı
  B)halka arza aracılık
  C)pörtföy işletmeciliği
  D)mevduat kabulü xxx
  E)türev araçlarının alım satımına aracılık

  5510 sayılı kanunla çıraklar aşağıdaki risk gruplarından hangisine karşı güvence altına alınmıştır?

  A)hastalık analık ve yaşlılık
  B)hastalık analık ve iş kazası
  C)yaşlılık malüllük ve ölüm
  D)iş kazası meslek hastalığı ve analık
  E)iş kazası meslek hastalığı ve hastalık xxx

  4447 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasından sağlanan yardımlardan biri değildir?

  A)ödeme güçlüğünde ücret ödeme
  B)iş bulma ve mesleki eğitim
  C)işsizlik ödeneği
  D)kısa çalışma ödeneği
  E)yaşlılık sigortası prim ödemesi xxx

  Gelir vergisi mükellefi bay A 13.01.2010 tarihinde vefat etmiştir. kanuni mirasçıları bay a nın 2009 dönemi gelir vergisi beyannamesini ne zaman vereceklerdir?

  A) 13 mayıs 2010 tarihi akşamına kadar
  B) 25 mart 2010 tarihi akşamına kadar
  C) mayıs 2010 döneminin sonuna kadar
  D) 25 haziran 2010 tarihi akşamına kadar
  E) 25 mayıs 2010 tarihi akşamına kadar

  Azalan bakiyeler yolu ile amortisman yöntemine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A)Amortisman süresi normal amortisman oranlarına göre hesaplanan süreden farklı olabilir xxx
  B)her yıl üzerinden amortisman hesaplanacak değer, daha önce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit edilir.
  C)bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tercih edebilirler
  D)%50 oranını geçmemek üzere normal amortisman oranının iki kayı uygulanır
  E)amortisman oranı %50 oranını geçemez

  Kolektif şirket açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A)kazançlarını bilanço esasına göre tespit edebilirler
  B)kazançlarını gerçek usulde tespit edebilirler
  C)kazançlarını basit usulde tespit edebilirler xxx
  D)ortakların ortaklık karından aldığı paylar ticari kazanç hükmündedir
  E) I. Sınıf tüccar sayılırlar

  vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

  A)vergiyi doğuran olay xxx
  B)tahakkuk
  C)zamanaşımı
  D)tebliğ
  E)tarh
   
 3. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Denetçinin incelemeye alacağı her tür bilgi, belge, varlık ve kayıta ne ad verilir?


  A) Denetim programı


  B) Denetim planı xxxx


  C) Çalışma kağıdı


  D) Denetim sözleşmesi


  E) Denetim kanıtı

  Destekleyici kanıtların güvenilirliği için aşağıdakilerden hangisi olması gerekmez?


  A) Kanıtın Nesnelliği


  B) Kanıtın Kaynağı


  C) Kanıtın Kalitesi


  D) Kanıtın Geçerliliği


  E) Kanıtın Zamanlılığı xxxx


  Denetçinin görüş oluşturmak ve değerlendirme yapmak istediği veri tabanına ne ad verilir?


  A) Ana kütle xxx


  B) Standart Sapma


  C) İstatistikî Örnekleme


  D) İradi örnekleme


  E) Örneklem

  Aşağıdaki önemlilik ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


  A) Bu sınırın üzerindeki hata ve hileler denetçi için önemli hata ve hilelerdir.


  B) Her bir denetim alanı için önemlilik sınırı bazen belirlenir. xxx


  C) Önemlilik derecesi ile denetim riski arasında ters yönde kuvvetli bir ilişki vardır.


  D) Denetçi mali tablo kullanıcıların kararlarını etkileyecek boyutlardaki hata ve hilelerin bulunmasını sağlayacak şekilde denetimi planlamalıdır.


  E) Denetçi her bir denetim alanı için bir önemlilik düzeyi belirler ve denetim riski değerler.

  İç kontrol sistemini gözden geçirmeye yarayan çalışma kâğıdı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Denetim programı


  B) Çalışma mizanı


  C) Hesap analiz cetvelleri


  D) Akış semaları xxxx


  E) Listeler

  Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin amaçların arasında sayılmaz?


  A) İşletme varlıklarının korunması


  B) Faaliyetlerin işletme politikalarına uygun bir şekilde yerine getirilerek Verimliliğin ve Etkinliğin artırılması


  C) Personelin işletme politikalarına, yasa ve diğer düzenlemelere uygun davranmasının sağlanması


  D) Şirketi sürekli kara geçirmek xxxx


  E) Muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması yoluyla finansal raporlamanın güvenilirliğinin sağlanması

  1-Bu gün bankaya yatırılan paraya; banka ilk yıl %12, daha sonraki 2 yıl %33, takip eden yıl için de %45 faiz uygulamıştır. Bankanın 4 yıl boyunca uyguladığı faizlerin ortalaması % kaçtır?


  A) %30 xxx


  B) %26


  C) %32


  D) %34


  E) %36

  Gelecek yıllarda faiz oranlarının sırasıyla %20, %30; %35 olacağını varsayan birisi için 3 yıl sonra eline gececek 4 212 TL'nin bugünkü değeri kaç TL olur?


  A) 1 920 TL


  B) 1 900 TL


  C) 1 800 TL


  D) 2 000 TL xxxx


  E) 1 850 TL
  Nominal değerleri 2 000 TL, 3 000 TL ve 5 000 TL olan senetlerin vadelerinin dolmasına sırasıyla 2 yıl, 5 yıl ve 6 yıl vardır. Piyasa faiz oranlarının %28 olduğu varsayımı ile bu senetlerin borçlusu ödemeyi hemen yaparak borçtan kurtulmak istemektedir. Alıcı kaç TL'den daha düşük bir ödemeyi kabul etmez?


  A) 3 030 TL


  B) 2 130 TL


  C) 3 100 TL


  D) 2 930 TL


  E) 3 230 TL xxxx


  Bugün bankaya yatırdığımız bir miktar para % 55 faiz oranı ile değerlendirilerek yaklaşık 2 katına ulaşmıştır. Para bankada kaç dönem boyunca bekletilmiştir?


  A) 4 dönem


  B) 3 dönem


  C) 5 dönem


  D) 7 dönem xxx


  E) 6 dönem

  Verilen krediden, kredi dönemine ait faiz tutarı çıkarıldıktan sonraki tutar esas alınarak faiz ve ilgili diğer unsurlar hesaplanıyorsa; bu hesaplama aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Sürekli faiz hesaplaması


  B) Basit faiz hesaplaması


  C) Basit iç faiz (baliğ) hesaplaması


  D) Bileşik faiz hesaplaması


  E) Basit dış faiz hesaplaması

  4-Bu gün bankaya yatırdığınız 2 990 TL'ye; banka ilk yıl %15, daha sonraki 3 yıl %17, takip eden 3 yıl boyunca da %22 faiz uygularsa paranın 7. yıl sonunda ulaşacağı toplam tutar kaç TL olur?


  A) 9 000 TL


  B) 10 500 TL


  C) 10 000 TL xxxx


  D) 8 500 TL


  E) 11 000 TL

  Verilen krediye, kredi dönemine ait faiz tutarı eklendikten sonraki tutar esas alınarak faiz ve ilgili diğer unsurlar hesaplanıyorsa; bu hesaplama aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Sürekli faiz hesaplaması


  B) Basit iç faiz (baliğ) hesaplaması


  C) Basit faiz hesaplaması


  D) Bileşik faiz hesaplaması


  E) Basit dış faiz hesaplaması
  Bugün 1 000 TL'yi 6 yıllığına ve her yıl faiz işletilecek şekilde bankaya yatıran kişi; 6. yıl sonunda bankadaki parasının toplam 2 986 TL'ye ulaştığını öğrenmiştir. Bankanın ilgili hesaba uyguladığı faiz oranı % kaçtır?


  A) %20 xxxx


  B) %22


  C) %18


  D) %17


  E) %15

  % 25 faiz oranı üzerinden 4 yıllığına bankaya yatırılan bir miktar para 4. yılın sonunda, başlangıçta yatırılan tutarın kaç katına ulaşır?


  A) 1,22 katına


  B) 2,50 katına


  C) 12,50 katına


  D) 6,50 katına


  E) 2,44 katına xxxx

  Bileşik faiz hesaplamaları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


  A) Bileşik faiz hesaplamasında, elde edilen faizin anaparaya eklendiği, böylece artan anaparanın faiz oranına eşit kısmının tekrar faiz tahakkukuna tabi tutulduğu bu işlemin dönemler boyunca tekrarlandığı kabulüyle hesaplama yapılır.


  B) Bileşik faiz hesaplamasında, her dönem sonunda elde edilen faizin anaparaya eklendiği, böylece artan anaparanın tekrar faiz tahakkukuna tabi tutulduğu bu işlemin dönemler boyunca tekrarlandığı kabulüyle hesaplama yapılır.(DoğruCevap)


  C) Bileşik faiz hesaplamasında, her dönem sonunda elde edilen faizin tekrar faiz tahakkukuna tabi tutulduğu ancak ana paranın sahibine ödendiği, bu işlemin dönemler boyunca tekrarlandığı kabulüyle hesaplama yapılır.


  D) Bileşik faiz hesaplamasında, her dönem sonunda elde edilen faizin ana para sahibine ödendiği kalan anaparanın tekrar faiz tahakkukuna tabi tutulduğu bu işlemin dönemler boyunca tekrarlandığı kabulüyle hesaplama yapılır.


  E) Bileşik faiz hesaplamasında, her dönem sonunda elde edilen faizin anaparaya eklendiği, böylece artan anaparanın yalnızca bir kez faiz tahakkukuna tabi tutulduğu kabulüyle hesaplama yapılır.

  Bugün X TL'yi 6 yıllığına ve her yıl faiz işletilecek şekilde bankaya yatıran kişi; 6. yıl sonunda bankadaki parasının toplam 4 626 TL'ye ulaştığını ve uygulanan faizin % 15 olduğunu öğrenmiştir. Bankaya başlangıçta yatırılan para kaç TL'dir?


  A) 2 700 TL


  B) 2 800 TL


  C) 2 300 TL


  D) 2 500 TL


  E) 2 000 TL xxx
  Bugün 8 000 TL'yi her yıl faiz işletilecek şekilde bankaya yatıran kişi; 3. yıl sonunda bankadaki parasının toplam 10 360 TL'ye ulaştığını öğrenmiştir. Bankanın uyguladığı faiz oranı % kaçtır?


  A) %8


  B) %5


  C) %7


  D) %9 xxx


  E) %6

  Bugün 1 500 TL'yi her yıl faiz işletilecek şekilde bankaya yatıran kişi; 5. yıl sonunda bankadaki parasının toplam 3 431,64 TL'ye ulaştığını öğrenmiştir. Bankanın uyguladığı faiz oranı % kaçtır?


  A) %17


  B) %21


  C) %20


  D) %19


  E) %18 xxxx

  Gelecek yıllarda yıllık faiz oranlarının sırasıyla %12, %16 ve %24 olacağı beklenmektedir. 3 yıl sonra elimize geçecek 40 000 TL'nin bugünkü değeri kaç TL'dir?


  A) 24 285 TL


  B) 24 000 TL


  C) 24 137 TL


  D) 24 347 TL


  E) 24 829 TL xxx

  Bugün bankaya yatırdığımız bir miktar para % 25 faiz oranı ile değerlendirilerek yaklaşık 3 katına ulaşmıştır. Para bankada kaç dönem boyunca bekletilmiştir?


  A) 6 dönem


  B) 5 dönem xxx


  C) 4 dönem


  D) 3 dönem


  E) 7 dönem
  Gelecek yıllarda yıllık faiz oranlarının sırasıyla %14, %11, %21 ve %32 olacağı beklenmektedir. 4 yıl sonra elimize geçecek 30 000 TL'nin bugünkü değeri kaç TL'dir?


  A) 15 454 TL


  B) 16 342 TL


  C) 12 321 TL


  D) 14 843 TL xxx


  E) 11 381 TL

  Gelecek yıllarda faiz oranlarının sırasıyla %10, %17; %26 olacağını varsayan birisi için 3 yıl sonra eline gececek 162 162 TL'nin bugünkü değeri kaç TL olur?


  A) 115 000 TL


  B) 105 000 TL


  C) 90 000 TL


  D) 110 000 TL


  E) 100 000 TL xxxx

  Nominal değerleri 8 000 TL, 15 000 TL ve 7 000 TL olan senetlerin vadelerinin dolmasına sırasıyla 5 yıl, 5 yıl ve 8 yıl vardır. Piyasa faiz oranlarının %12 olduğu varsayımı ile bu senetlerin borçlusu ödemeyi hemen yaparak borçtan kurtulmak istemektedir. Alıcı kaç TL'den daha düşük bir ödemeyi kabul etmez?


  A) 20 187 TL


  B) 15 878 TL xxx


  C) 12 130 TL


  D) 14 320 TL


  E) 6 863 TL

  Aşağıdakilerden hangisi repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetlerden değildir?


  A) Hisse senetleri (Doğru cevap)


  B) Varlığa dayalı menkul kıymetler


  C) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca ihraç edilen borçlanma senetleri


  D) Banka bonoları


  E) Devlet tahvilleri

  Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının halka arzında kullanılabilecek olan satış yöntemlerden değildir?


  A) Fiyat teklifi alma yoluyla talep toplama


  B) Cari fiyat yöntemi (doğru cevap bu)


  C) Talep toplanmaksızın satış yöntemi


  D) Borsada satış yöntemi


  E) Sabit fiyatla talep toplama yöntemi

  Yatırım fonları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?


  A) Banka ve sigorta şirketlerinin yatırım fonu kurmak üzere Kurula başvurmaları halinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın görüşü alınır


  B) Fonun, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim, temsil ve saklanmasından, kurucu sorumludur


  C) Yatırım fonu tüzel kişiliği haizdir(doğru cevap bu )


  D) Bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar yatırım fonu kurabilir


  E) Yatırım Fonu kurmak için, kurucunun yatırım fonu içtüzüğünü hazırlayarak, bunun noterden tasdikli bir örneği ve Kurul'ca belirlenecek diğer belgelerle birlikte, Kurula izin için başvurması zorunludur

  Aşağıdakilerden hangisi bankaların yapabileceği aracılık faaliyetlerinden değildir?


  A) Mevduat kabul etmeyen bankalar yatırım danışmanlığı da yapabilir


  B) Hisse senetleri dışında daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının borsada alım satımına aracılık


  C) Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının borsa dışında alım satımına aracılık


  D) Önceden ihraç edilmiş hisse senetlerinin borsada alım satımına aracılık(Doğru cevap)


  E) Repo-ters repo
  Aşağıdakilerden hangisi ihraççıların ve halka açık anonim şirketlerin tabi oldukları genel yükümlerden değildir?


  A) Özel kamuyu aydınlatma hükümlerine uymak


  B) Mali tablolarını bağımsız denetime tabi tutmak


  C) Menkul kıymet ve diğer araçları standartlara göre düzenlemek


  D) Halka arzlarda ".....borsada satış" yönetimini kullanmak xxx


  E) Kamuya açıklanan bilgilerden birinci derecede sorumlu olmak

  5510 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi yaşlılık sigortasından sigortalıya veya hak sahiplerine sağlanan yardımlardan biri değildir?


  A) Sigortalıya aylık olarak Kanunda belirtilen miktarda sosyal yardım zammı ödenmesi


  B) Sigortalıya sağlık yardımlarının yapılması


  C) Sigortalının üniversitedeki kız kardeşine eğitim bursu sağlanması xxx


  D) Sigortalıya toptan ödemede bulunulması


  E) Sigortalıya evlilik döneminde evlenme yardımında bulunulması

  5510 sayılı Kanuna göre alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınır nedir?


  A) Asgari ücretin yarısının otuzda biri


  B) Asgari ücret


  C) Günlük kazancın yarısı


  D) Asgari ücretin otuzda biri(doğru cevap)xxx


  E) Günlük kazancın kendisi
  Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı kanuna göre sigortalı sayılmayanlar grubunda yer almaz?


  A) Tarım ve orman işlerinde iş sözleşmesiyle süreksiz çalışanlar


  B) İşverenin ücretsiz çalışan eşi


  C) Askerlik hizmetini yapmakta olanlar


  D) İş-Kur kursiyerleri(doğru cevap)


  E) Ev hizmetlerinde çalışanlar


  Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaları biçimlendiren temel ilkelerden biri değildir?


  A) Danışma ilkesi xxx


  B) Sosyal koruma ilkesi


  C) Dayanışma ilkesi


  D) Sosyal denkleştirme ilkesi


  E) Zorunluluk ilkesi

  4447 sayılı Kanuna göre günlük işsizlik ödeneği miktarının hesaplanmasında dikkate alınan kazanç aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Sigortalının son bir aylık prime esas kazancı


  B) Sigortalının son beş aylık prime esas kazancı


  C) Sigortalının son iki aylık prime esas kazancı


  D) Sigortalının son dört aylık prime esas kazancı(doğru cevap)


  E) Sigortalının son üç aylık prime esas kazancı

  Türkiye'de hangi kanun ile yeni ve tek çatı altında bir sosyal sigorta sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir?


  A) Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu xxx


  B) Primsiz Ödemeler Kanunu


  C) Sosyal Sigortalar Kanunu


  D) Sosyal yardımlar Kanunu


  E) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  Gelir vergisi mükellefi olmaları nedeniyle 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunan sigortalıların sigortalılığı ne zaman sona erer?


  A) Meslek kuruluşlarına yaptırdıkları kayıtlarını sildirmeleriyle


  B) İl yetkili vergi dairesindeki kayıtlarının silinmesiyle


  C) Gelir vergisi mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son vermeleriyle (cevap)


  D) Meslek kuruluşlarının yazılı talepte bulunmasıyla


  E) Gelir vergisi ödemelerinin bırakılmasıyla

  "Bir işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya, değerden düşmeye konu olan varlıkların değerinin yok edilmesi" tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?


  A) Şüpheli alacak


  B) Amortisman xxx


  C) Değerleme


  D) Maliyet


  E) Gider

  Birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları aşağıdaki hangi belge ile tevsik olunabilir?


  A) Müstahsil makbuzu


  B) Perakende satış fişi xxxx


  C) Serbest meslek makbuzu


  D) Gider pusulası


  E) Fatura

  Zirai faaliyetle uğraşan kolektif şirketin ortaklarının elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Mesleki kazanç


  B) Diğer kazanç ve irat


  C) Zirai kazanç


  D) Ticari kazanç


  E) Menkul sermaye iradı(cevap)

  Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun uyarınca tecil kapsamına girmez?


  A) Gecikme zammı


  B) Kurumlar vergisi


  C) Vergi cezası


  D) Geçici vergi(cevap)


  E) Gelir vergisi

  Azalan bakiyeler usulüyle amortisman yöntemini aşağıda yer alanlardan hangisi kullanabilir?


  A) Bütün mükellefler


  B) Serbest meslek erbabı


  C) İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar


  D) Bilanço usulünde defter tutan mükellefler xxx


  E) Vergiden muaf gelir vergisi mükellefleri

  Tebliğ işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


  A) İlgilinin kabul etmesi şartıyla komisyonda tebliğ yapılabilir


  B) Yabancı ülkelerde bulunanların bilinen adreslerine vergi dairesince doğrudan tebliğ yapılır(xxxx)


  C) Alıcının adresi hiç bilinmezse tebliğ ilan yolu ile yapılır


  D) İlgilinin kabul etmesi şartıyla dairede tebliğ yapılabilir


  E) Esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı tebliğ evrakı hukuki kıymetini kaybetmez
  Vergi mahkemesine dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar aşağıdakilerden hangi yolu kullanabilirler?


  A) Şikayet yolu ile Maliye Bakanlığı'na müracat ederler


  B) Yeniden dava yoluna giderler


  C) Vergi dairesinden düzeltme talep ederler


  D) Düzeltme beyannamesi verirler


  E) Herhangi bir yol kalmamıştır xxxx
  Portföy yöneticiliği ve portföy işletmeciliği faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) Portföy yönetim şirketleri, portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi menfaat sağlamak üzere müşterilerin portföylerini bizzat kendi adlarına yönetmektirler


  B) Yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları portföy işletmeciliği yaparlar


  C) Portföy yönetim şirketleri, yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının portföylerini de yönetebilirler xxxx


  D) Portföy yöneticiliğine yetkili kurumların, müşteriye ait varlıkları uhdelerinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutması ve kendi aktifleriyle ilişkilendirmesi yasaktır


  E) Portföy yöneticiliği faaliyeti, SPK'dan yetki belgesi almış portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ya da mevduat kabul etmeyen bankalarca yapılabilir
  Repo ve ters repo faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) Ters Repo, bir menkul kıymetin belirli bir vadede, belirlenen bir fiyattan geri satılması işlemidir


  B) Repo ve ters repo işlemlerini, SPK'dan bu konuda faaliyet göstermek üzere yetki belgesi almış olan aracı kurumlar ve bankalar yapabilirler


  C) Repo işleminde menkul kıymet başlangıç valöründe satılıp, bitiş valöründe geri alınmaktadır


  D) Repo, bir menkul kıymetin belirli bir vadede, belirlenen fiyattan geri alınmasıdır


  E) Repo işlemlerinin limitine ilişkin düzenlemeler SPK tarafından yapılır
  bunlar benim sorularım ve benim cevaplarım ..İnşallah faydalı olur...

  DERS BAZINDA PERFORMANS DURUMU

  0% Bilişim Teknolojileri Bilgisi

  66% Denetim

  83% Finansal Yönetim

  0% Maliyet Muhasebesi

  0% Meslek Hukuku

  0% Türkiye Muhasebe Standartları

  71% Sermaye Piyasası Mevzuatı

  100% Sosyal Güvenlik Hukuku

  71% Vergi Hukuku

  GENEL DURUM
  80%
   
 4. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  SORU SIRASI: 1/25
  Aşağıdakilerden hangisi aracılık yüklenimi türlerinden birisi değildir?
  Cevap:B
  A)
  Tümünü yüklenim

  B)
  Kısmen bakiyeyi yüklenim

  C)
  Nisbi Yüklenim

  D)
  Bakiyeyi yüklenim

  E)
  Kısmen tümünü yükleniM


  SORU SIRASI: 2/25
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı yılda kaç defa yapılır ve başarılı sayılmak için aritmetik ortalama kaç olmalıdır?
  Cevap:B

  A)
  Yılda 3 kez yapılır, aritmetik ortalama en az 50 olmalıdır.

  B)
  Yılda 3 kez yapılır, aritmetik ortalama en az 60 olmalıdır.

  C)
  Yılda 2 kez yapılır, aritmetik ortalama en az 50 olmalıdır.

  D)
  Yılda 3 kez yapılır, aritmetik ortalama en az 65 olmalıdır.

  E)
  Yılda 2 kez yapılır, aritmetik ortalama en az 65 olmalıdır.

  SORU SIRASI: 3/25
  Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisinde, birim mamul maliyetinin hesaplanmasında, bakım-onarım işçilerine ait maliyetler kesinlikle dikkate alınmaz?
  Cevap:A

  A)
  Normal maliyet sistemi

  B)
  Standart maliyet sistemi

  C)
  Asal maliyet sistemi

  D)
  Tam maliyet sistemi

  E)
  Değişken maliyet sistemi

  SORU SIRASI: 4/25
  Bir üretim tesisinin üretimde hiç bir aksama olmaması durumunda ulaşabileceği en yüksek kapasite aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap:A

  A)
  Teorik kapasite

  B)
  Beklenen kapasite

  C)
  Satış kapasitesi

  D)
  Pratik kapasite

  E)
  Olağan kapasite

  SORU SIRASI: 5/25
  Sabit ve değişken olmasına bakılmaksızın üretimle ilgili tüm giderlerin üretilen mamullerin maliyetine yüklendiği maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap:E

  A)
  Fiili maliyet sistemi

  B)
  Tahmini maliyet sistemi

  C)
  Normal maliyet sistemi

  D)
  Değişken maliyet sistemi

  E)
  Tam maliyet sistemi

  SORU SIRASI: 6/25
  Aşağıdakilerden hangisi ihraççıların ve halka açık anonim ortaklıkların genel olarak tabi olduğu yükümlerden birisi değildir?
  Cevap:B

  A)
  Özel cezai sorumluluk hükümlerine tabi olmak

  B)
  Tüm ihraçları IMKB'ye bildirerek kayda girmek

  C)
  Halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşme değişiklikleri için SPK'dan izin almak

  D)
  Statülerini SPK'ya bildirerek kayda girmek ve kamu denetimine tabi olmak

  E)
  Halka arzlı veya arzsız ihraçlarda Kurul kaydına girmek
  SORU SIRASI: 7/25
  Finansal bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak amacıyla sistematik ve tarafsız olarak kanıt toplanması, toplanan kanıtların değerlendirilmesi ve ulaşılan sonucun görüş olarak bilgi kullanıcılarına denetim raporuyla iletilmesi süreci hangi tür denetimdir?
  Cevap:D

  A)
  Bağımsız Denetim

  B)
  Devlet Denetimi

  C)
  Vergi Denetimi

  D)
  Uygunluk Denetimi

  E)
  İç Denetim
  SORU SIRASI: 8/25
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı sonuçlarına itiraz ne kadar süre içerisinde nereye yapılır?
  Cevap:A

  A)
  15 gün içinde Birliğe

  B)
  15 gün içinde Tesmer'e

  C)
  15 gün içinde Odaya

  D)
  30 gün içinde Odaya

  E)
  30 gün içinde Tesmer'e

  SORU SIRASI: 9/25
  Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli kaynaklarından biri değildir?
  Cevap:B

  A)
  Kanun

  B)
  Mukteza

  C)
  Kanun hükmünde kararname

  D)
  Uluslararası anlaşma

  E)
  Anayasa
  SORU SIRASI: 10/25
  Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası faaliyetlerinden birisi değildir?
  Cevap:A

  A)
  Repo ve ters repo

  B)
  Alım satım aracılığı

  C)
  Halka arza aracılık

  D)
  Türev araçlarının alım ve satımına aracılık

  E)
  Kambiyo senetlerinin satımına aracılık
  SORU SIRASI: 11/25
  Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu'na göre çalışma süresinden sayılan hallerden biri değildir?
  Cevap:E

  A)
  İşveren tarafından sosyal yardım amacıyla işyerine getirilip götürülme esnasında geçen süreler

  B)
  İşçinin işe hazır beklediği süreler

  C)
  İşveren tarafından işçinin başka bir yere gönderilmesi sırasında geçen süreler

  D)
  Kadın işçilerin emzirme süresi

  E)
  İşçinin asıl işi dışında meşgul edildiği süreler
  SORU SIRASI: 12/25
  Aşağıdakilerden hangisi Genel Standartlardan biri değildir?
  Cevap:D

  A)
  Özen Standardı

  B)
  Mesleki Dikkat Standardı

  C)
  Bağımsızlık Standardı

  D)
  Planlama ve Gözetim Standardı

  E)
  Mesleki Eğitim ve Deneyim Standardı
  SORU SIRASI: 13/25
  Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının halka arzında başvurulan satış yöntemlerinden birisi değildir?
  Cevap:D

  A)
  Sabit fiyatla talep toplanması yöntemi

  B)
  Talep toplanmaksızın satış yöntemi

  C)
  Fiyat aralığı yoluyla talep toplanması yöntemi

  D)
  Konjonktürel Satış Yöntemi

  E)
  Borsada satış yöntemi
  SORU SIRASI: 14/25
  Mesleki bilgi ve deneyime sahip, bağımsız davranabilen ve yüksek ahlaki özelliklere sahip denetim faaliyetini yürüten kişiye ne ad verilir?
  Cevap:E

  A)
  Vergi Denetmeni

  B)
  Yönetim Danışmanı

  C)
  Müfettiş

  D)
  Yeminli Mali Müşavir

  E)
  Denetçi
  SORU SIRASI: 15/25
  Büro edinen meslek mensupları büro tescil belgesini hangi süre içinde almalıdır?
  Cevap:B

  A)
  Meslek sınavının kazanıldığı tarihten itibaren altı ay içinde

  B)
  Meslek kütüğüne kayıt oldukları tarihten itibaren üç ay içinde

  C)
  Meslek sınavının kazanıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde

  D)
  Meslek kütüğüne kayıt tarihinden itibaren altı ay içinde

  E)
  Odaya kayıt oldukları tarihten itibaren üç ay içinde.
  SORU SIRASI: 16/25
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayan adaylar, kaç sınava daha girebilirler?
  Cevap:B

  A)
  2 yıl içinde 3 sınava daha girebilirler.

  B)
  2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.

  C)
  3 yıl içinde 3 sınava daha girebilirler

  D)
  2 yıl içinde 5 sınava daha girebilirler.

  E)
  3 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.
  SORU SIRASI: 17/25
  Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizde bağımsız denetim çalışmalarına ilişkin düzenlemelerden değildir?
  Cevap:B

  A)
  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Düzenlemeleri

  B)
  Bakanlar Kurulu Sermaye Piyasası Alanındaki Düzenlemeler

  C)
  Sigortacılık Alanındaki Düzenlemeler

  D)
  Bankacılık Alanındaki Düzenlemeler

  E)
  3685 Sayılı Yasa Kapsamındaki Düzenlemeler
  SORU SIRASI: 18/25
  Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?
  Cevap:D

  A)
  Ceza hukuku

  B)
  İdare hukuku

  C)
  İş hukuku

  D)
  Anayasa hukuku

  E)
  Vergi hukuku
  SORU SIRASI: 19/25
  İş Kanunu'na göre normal çalışma süresi haftada en çok kaç saattir?

  Cevap:D
  A)
  42

  B)
  35

  C)
  40

  D)
  45

  E)
  48

  SORU SIRASI: 20/25
  Tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır?
  Cevap:D

  A)
  TBMM

  B)
  Maliye Bakanlığı

  C)
  Vergi Dairesi

  D)
  Bakanlar Kurulu

  E)
  Gelir İdaresi Başkanlığı
  SORU SIRASI: 21/25
  Maliyetlerin kapsamına göre yapılan sınıflandırmada yer alacak maliyet sistemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  Cevap:C

  A)
  Tam maliyet sistemi - Tahmini maliyet sistemi

  B)
  Değişken maliyet sistemi - Fiili maliyet sistemi

  C)
  Tam maliyet sistemi - Sipariş maliyet sistemi

  D)
  Tam maliyet sistemi - Değişken maliyet sistemi

  E)
  Değişken maliyet sistemi - Standart maliyet sistemi
  SORU SIRASI: 24/25
  Direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve değişken genel üretim giderlerinin üretilen mamullere yüklenmesi esasına dayanan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap:C

  A)
  Sabit maliyet sistemi

  B)
  Sipariş maliyet sistemi

  C)
  Değişken maliyet sistemi

  D)
  Asal maliyet sistemi

  E)
  Tam maliyet sistemi
  SORU SIRASI: 25/25
  Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukun yazılı kaynaklarından biri değildir?
  Cevap:E

  A)
  Kanun

  B)
  Kanun hükmünde kararname

  C)
  Uluslararası anlaşma

  D)
  Anayasa

  E)
  Örf ve adet
   
 5. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  SORU SIRASI: 1/25
  Aşağıdakilerden hangisi aracılık yüklenimi türlerinden birisi değildir?
  Cevap:B
  A)
  Tümünü yüklenim

  B)
  Kısmen bakiyeyi yüklenim

  C)
  Nisbi Yüklenim

  D)
  Bakiyeyi yüklenim

  E)
  Kısmen tümünü yükleniM


  SORU SIRASI: 2/25
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı yılda kaç defa yapılır ve başarılı sayılmak için aritmetik ortalama kaç olmalıdır?
  Cevap:B

  A)
  Yılda 3 kez yapılır, aritmetik ortalama en az 50 olmalıdır.

  B)
  Yılda 3 kez yapılır, aritmetik ortalama en az 60 olmalıdır.

  C)
  Yılda 2 kez yapılır, aritmetik ortalama en az 50 olmalıdır.

  D)
  Yılda 3 kez yapılır, aritmetik ortalama en az 65 olmalıdır.

  E)
  Yılda 2 kez yapılır, aritmetik ortalama en az 65 olmalıdır.

  SORU SIRASI: 3/25
  Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisinde, birim mamul maliyetinin hesaplanmasında, bakım-onarım işçilerine ait maliyetler kesinlikle dikkate alınmaz?
  Cevap:A

  A)
  Normal maliyet sistemi

  B)
  Standart maliyet sistemi

  C)
  Asal maliyet sistemi

  D)
  Tam maliyet sistemi

  E)
  Değişken maliyet sistemi

  SORU SIRASI: 4/25
  Bir üretim tesisinin üretimde hiç bir aksama olmaması durumunda ulaşabileceği en yüksek kapasite aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap:A

  A)
  Teorik kapasite

  B)
  Beklenen kapasite

  C)
  Satış kapasitesi

  D)
  Pratik kapasite

  E)
  Olağan kapasite

  SORU SIRASI: 5/25
  Sabit ve değişken olmasına bakılmaksızın üretimle ilgili tüm giderlerin üretilen mamullerin maliyetine yüklendiği maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap:E

  A)
  Fiili maliyet sistemi

  B)
  Tahmini maliyet sistemi

  C)
  Normal maliyet sistemi

  D)
  Değişken maliyet sistemi

  E)
  Tam maliyet sistemi

  SORU SIRASI: 6/25
  Aşağıdakilerden hangisi ihraççıların ve halka açık anonim ortaklıkların genel olarak tabi olduğu yükümlerden birisi değildir?
  Cevap:B

  A)
  Özel cezai sorumluluk hükümlerine tabi olmak

  B)
  Tüm ihraçları IMKB'ye bildirerek kayda girmek

  C)
  Halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşme değişiklikleri için SPK'dan izin almak

  D)
  Statülerini SPK'ya bildirerek kayda girmek ve kamu denetimine tabi olmak

  E)
  Halka arzlı veya arzsız ihraçlarda Kurul kaydına girmek
  SORU SIRASI: 7/25
  Finansal bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak amacıyla sistematik ve tarafsız olarak kanıt toplanması, toplanan kanıtların değerlendirilmesi ve ulaşılan sonucun görüş olarak bilgi kullanıcılarına denetim raporuyla iletilmesi süreci hangi tür denetimdir?
  Cevap:D

  A)
  Bağımsız Denetim

  B)
  Devlet Denetimi

  C)
  Vergi Denetimi

  D)
  Uygunluk Denetimi

  E)
  İç Denetim
  SORU SIRASI: 8/25
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı sonuçlarına itiraz ne kadar süre içerisinde nereye yapılır?
  Cevap:A

  A)
  15 gün içinde Birliğe

  B)
  15 gün içinde Tesmer'e

  C)
  15 gün içinde Odaya

  D)
  30 gün içinde Odaya

  E)
  30 gün içinde Tesmer'e

  SORU SIRASI: 9/25
  Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli kaynaklarından biri değildir?
  Cevap:B

  A)
  Kanun

  B)
  Mukteza

  C)
  Kanun hükmünde kararname

  D)
  Uluslararası anlaşma

  E)
  Anayasa
  SORU SIRASI: 10/25
  Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası faaliyetlerinden birisi değildir?
  Cevap:A

  A)
  Repo ve ters repo

  B)
  Alım satım aracılığı

  C)
  Halka arza aracılık

  D)
  Türev araçlarının alım ve satımına aracılık

  E)
  Kambiyo senetlerinin satımına aracılık
  SORU SIRASI: 11/25
  Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu'na göre çalışma süresinden sayılan hallerden biri değildir?
  Cevap:E

  A)
  İşveren tarafından sosyal yardım amacıyla işyerine getirilip götürülme esnasında geçen süreler

  B)
  İşçinin işe hazır beklediği süreler

  C)
  İşveren tarafından işçinin başka bir yere gönderilmesi sırasında geçen süreler

  D)
  Kadın işçilerin emzirme süresi

  E)
  İşçinin asıl işi dışında meşgul edildiği süreler
  SORU SIRASI: 12/25
  Aşağıdakilerden hangisi Genel Standartlardan biri değildir?
  Cevap:D

  A)
  Özen Standardı

  B)
  Mesleki Dikkat Standardı

  C)
  Bağımsızlık Standardı

  D)
  Planlama ve Gözetim Standardı

  E)
  Mesleki Eğitim ve Deneyim Standardı
  SORU SIRASI: 13/25
  Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının halka arzında başvurulan satış yöntemlerinden birisi değildir?
  Cevap:D

  A)
  Sabit fiyatla talep toplanması yöntemi

  B)
  Talep toplanmaksızın satış yöntemi

  C)
  Fiyat aralığı yoluyla talep toplanması yöntemi

  D)
  Konjonktürel Satış Yöntemi

  E)
  Borsada satış yöntemi
  SORU SIRASI: 14/25
  Mesleki bilgi ve deneyime sahip, bağımsız davranabilen ve yüksek ahlaki özelliklere sahip denetim faaliyetini yürüten kişiye ne ad verilir?
  Cevap:E

  A)
  Vergi Denetmeni

  B)
  Yönetim Danışmanı

  C)
  Müfettiş

  D)
  Yeminli Mali Müşavir

  E)
  Denetçi
  SORU SIRASI: 15/25
  Büro edinen meslek mensupları büro tescil belgesini hangi süre içinde almalıdır?
  Cevap:B

  A)
  Meslek sınavının kazanıldığı tarihten itibaren altı ay içinde

  B)
  Meslek kütüğüne kayıt oldukları tarihten itibaren üç ay içinde

  C)
  Meslek sınavının kazanıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde

  D)
  Meslek kütüğüne kayıt tarihinden itibaren altı ay içinde

  E)
  Odaya kayıt oldukları tarihten itibaren üç ay içinde.
  SORU SIRASI: 16/25
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayan adaylar, kaç sınava daha girebilirler?
  Cevap:B

  A)
  2 yıl içinde 3 sınava daha girebilirler.

  B)
  2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.

  C)
  3 yıl içinde 3 sınava daha girebilirler

  D)
  2 yıl içinde 5 sınava daha girebilirler.

  E)
  3 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.
  SORU SIRASI: 17/25
  Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizde bağımsız denetim çalışmalarına ilişkin düzenlemelerden değildir?
  Cevap:B

  A)
  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Düzenlemeleri

  B)
  Bakanlar Kurulu Sermaye Piyasası Alanındaki Düzenlemeler

  C)
  Sigortacılık Alanındaki Düzenlemeler

  D)
  Bankacılık Alanındaki Düzenlemeler

  E)
  3685 Sayılı Yasa Kapsamındaki Düzenlemeler
  SORU SIRASI: 18/25
  Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?
  Cevap:D

  A)
  Ceza hukuku

  B)
  İdare hukuku

  C)
  İş hukuku

  D)
  Anayasa hukuku

  E)
  Vergi hukuku
  SORU SIRASI: 19/25
  İş Kanunu'na göre normal çalışma süresi haftada en çok kaç saattir?

  Cevap:D
  A)
  42

  B)
  35

  C)
  40

  D)
  45

  E)
  48

  SORU SIRASI: 20/25
  Tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır?
  Cevap:D

  A)
  TBMM

  B)
  Maliye Bakanlığı

  C)
  Vergi Dairesi

  D)
  Bakanlar Kurulu

  E)
  Gelir İdaresi Başkanlığı
  SORU SIRASI: 21/25
  Maliyetlerin kapsamına göre yapılan sınıflandırmada yer alacak maliyet sistemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  Cevap:C

  A)
  Tam maliyet sistemi - Tahmini maliyet sistemi

  B)
  Değişken maliyet sistemi - Fiili maliyet sistemi

  C)
  Tam maliyet sistemi - Sipariş maliyet sistemi

  D)
  Tam maliyet sistemi - Değişken maliyet sistemi

  E)
  Değişken maliyet sistemi - Standart maliyet sistemi
  SORU SIRASI: 24/25
  Direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve değişken genel üretim giderlerinin üretilen mamullere yüklenmesi esasına dayanan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap:C

  A)
  Sabit maliyet sistemi

  B)
  Sipariş maliyet sistemi

  C)
  Değişken maliyet sistemi

  D)
  Asal maliyet sistemi

  E)
  Tam maliyet sistemi
  SORU SIRASI: 25/25
  Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukun yazılı kaynaklarından biri değildir?
  Cevap:E

  A)
  Kanun

  B)
  Kanun hükmünde kararname

  C)
  Uluslararası anlaşma

  D)
  Anayasa

  E)
  Örf ve adet
   

Sayfayı Paylaş