Notu Gizle
Sorunuzu EUSE'den seçip kopyalayın, daha sonra ilgili sayfada (CTRL) + (F) tuş kombinasyonuyla arama kutusunu açarak yapıştırın ve arayın.

Teos 1. Bölüm Soru ve Cevaplar

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 21 Eylül 2016 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Aşağıdakilerden hangisinin fatura üzerinde bulunma zorunluluğu yoktur?

  A) Müşterinin adı ve varsa ünvanı.
  B) Düzenleyenin adı ve varsa ünvanı.
  C) Düzenleme tarihi itibariyle müşterinin hesap bakiyesi.
  D) Düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası.
  E) Malın veya için nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı.


  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Envanter defterinde yalnızca açılış bilançosunun yer alması yeterlidir.
  B) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulasındayalnızdfa %5 oranında gelir vergisi kesintisi (stopaj) uygulanmaktadır.
  C) Yevmiye defterinin geçici vergi dönemlerinde (3 ayda bir) yazılması yeterlidir.
  D) Müstahsil makbuzu mukabili satın alınan ürünlerin ticaret borsalarına tescil ettirilmesi halinde gelir vergisi kesintisi (stopajı) %50 oranında indirimli olarak uygulanır.
  E) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulası üzerinde KDV yer almaz ve indirilecek (iade KDV) KDV olarak dikkate alınamaz.


  Muhasebe Fişleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Muhasebe Fişleri kayıtlarda düzen sağlar.
  B) Kasa açıklarının ortaya çıkarılmasını sağlar.
  C) Muhasebe fişlerinin kullanımı ile ilgili yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
  D) Nitelikleri aynı olan işlemlerin toplu kaydına olanak sağlar.
  E) Muhasebe fişleri kayıtların kontrolünü basitleştirir.


  Güncel yasal düzenlemeler dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) İşletme defterinin kapanış tasdikinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yapılması zorunludur.
  B) Örf ve teamüllere göre belge verilmesi ve alınması mutat olmayan hallerde muhasebe kayıtları için olmazsa olmaz durumda olan belge koşulu aranmaz.
  C) Fatura ve irsaliyeli faturaların bir ayrım olmaksızın en az 4 nüsha olarak tasdik ettirilerek kullanılması zorunludur.
  D) İşletmeler gider ve maliyet oluşturacak tüm kayıtları fatura veya fatura yerine geçen onaylı belgelere dayandırmak zorundadırlar.
  E) Ödeme kaydedici cihaz fişlerinin noter onaylı olması zorunludur.

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla tanzim edilir.
  B) İrsaliyeli fatura en az bir asıl dört örnek düzenlenir.
  C) Fatura en az bir asıl bir örnek düzenlenir.
  D) Faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
  E) Sevk İrsaliyesi en az bir asıl iki örnek düzenlenir.


  Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) Fatura; malın sevk tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde düzenlenir.
  B) Fatura; işi yapan veya malı satan tüccar tarafından düzlenir.
  C) İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde de ayrıca sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunludur.
  D) Faturanın en az bir asıl üç nüsha düzenlenmesi zorunludur.
  E) Fatura düzenlemek zorunda olanların nihai tüketicilere yaptıkları satışlarla ilgili olarak düzenledikleri faturalarda; müşterinin adı ve soyadı ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.


  Sevk İrsaliyesi İle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

  A) Sevk İrsaliyesinde malın nereye teslim edileceğine ilişkin bilgi bulunması zorunludur.
  B) Sevk İrsaliyesinde malın kime gönderileceği bilgisinin yer alması zorunludur.
  C) Sevk İrsaliyesine fiyat ve tutar yazılması bir zorunluluktur.
  D) Sevk İrsaliyesinin en az 3 (üç) (bir asıl iki örnek) nüsha olarak düzenlenmesi zorunludur.
  E) Malın sevki sırasında mal hareketinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir.


  Aşağıdaki Bilgilerden hangisinin Faturada bulunması zorunlu değildir ?

  A) Seri ve Sıra Numarası.
  B) Faturayı Düzenleyenin Adı ve Soyadı, varsa Ticaret Ünvanı.
  C) Faturanın düzenlenme tarihi.
  D) Ödeme vadesi.
  E) Müşterinin Adı Soyadı , varsa Ticaret Ünvanı.


  Kollektif yatırım kuruluşları, yasal yapılarına göre ayrı ve bağımsız birer tüzel kişilik olarak kurulduklarında ".....……" adı alır. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Menkul kıymet fonu
  B) Yatırım ortaklığı
  C) Yatırım fonu
  D) Anonim ortaklık
  E) Hisse senedi fonu


  Menkul kıymetlerin ihraç edilmesi ve satışında yapılan aracılık faaliyetlerine ne denir?

  A) İkincil piyasa aracılık faaliyetleri
  B) Menkul kıymetleştirme aracılık faaliyetleri
  C) Finansman aracılık faaliyetleri
  D) Birincil piyasa aracılık faaliyetleri
  E) Tekil aracılık faaliyetleri


  Tasarruf sahiplerinin hisse senetlerini almak suretiyle yatırım yaptıkları kollektif yatırım kuruluşlarına ne denir?

  A) Yatırım ortaklığı
  B) Anonim ortaklık
  C) Yatırım fonu
  D) Menkul kıymet fonu
  E) Hisse senedi fonu


  Önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki bir ticari malı, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını veya dövizi satın alma ya da satma şeklinde gerçekleştirilen işlemelere ne tür işlemler denir?


  A) Vadeli piyasa işlemi
  B) Takas işlemi
  C) Spot piyasa
  D) Etkin piyasa işlemi
  E) Barter işlemi


  Aşağıdakilerden hangisi somut ürün içinde yer almaz?

  A) Ürünün garantisi
  B) Ürünün kalitesi
  C) Ürünün ambalajı
  D) Ürünün stili
  E) Ürünün markası
   
 2. vedat

  vedat New Member  devamı yok mu
   
 3. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Merhaba Vedat, elimize ulaştıkça yayınlamaya devam edeceğiz. Bu konuda üyelerimizden de içerik bekliyoruz.
   
 4. MESUT ÖZDEMİR

  MESUT ÖZDEMİR New Member  excell dosya
   

  Ekli Dosyalar:

 5. Berna

  Berna New Member  Merhaba. Dosyayı eklemissiniz. Sorulari görebildik ama cevapları da var midir?
   
 6. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulası üzerinde KDV yer almaz ve indirilecek (iade KDV) KDV olarak dikkate alınamaz
  B) Yevmiye defterinin geçici vergi dönemlerinde (3 ayda bir) yazılması yeterlidir
  C) Müstahsil makbuzu mukabili satın alınan ürünlerin ticaret borsalarına tescil ettirilmesi halinde gelir vergisi kesintisi (stopajı) %50 oranında indirimli olarak uygulanır
  D) Envanter defterinde yalnızca açılış bilançosunun yer alması yeterlidir
  E) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulasındayalnızdfa %5 oranında gelir vergisi kesintisi (stopaj) uygulanmaktadır


  Muhasebe Fişleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Nitelikleri aynı olan işlemlerin toplu kaydına olanak sağlar
  B) Muhasebe fişleri kayıtların kontrolünü basitleştirir
  C) Muhasebe fişlerinin kullanımı ile ilgili yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır
  D) Kasa açıklarının ortaya çıkarılmasını sağlar
  E) Muhasebe Fişleri kayıtlarda düzen sağlar


  Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) Fatura düzenlemek zorunda olanların nihai tüketicilere yaptıkları satışlarla ilgili olarak düzenledikleri faturalarda; müşterinin adı ve soyadı ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur
  B) Faturanın en az bir asıl üç nüsha düzenlenmesi zorunludur
  C) İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde de ayrıca sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunludur
  D) Fatura; işi yapan veya malı satan tüccar tarafından düzlenir
  E) Fatura; malın sevk tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde düzenlenir


  Aşağıdaki Bilgilerden hangisinin Faturada bulunması zorunlu değildir ?

  A) Seri ve Sıra Numarası
  B) Faturayı Düzenleyenin Adı ve Soyadı, varsa Ticaret Ünvanı
  C) Faturanın düzenlenme tarihi
  D) Ödeme vadesi
  E) Müşterinin Adı Soyadı , varsa Ticaret Ünvanı


  Güncel yasal düzenlemeler dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Fatura ve irsaliyeli faturaların bir ayrım olmaksızın en az 4 nüsha olarak tasdik ettirilerek kullanılması zorunludur
  B) İşletme defterinin kapanış tasdikinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yapılması zorunludur
  C) İşletmeler gider ve maliyet oluşturacak tüm kayıtları fatura veya fatura yerine geçen onaylı belgelere dayandırmak zorundadırlar
  D) Ödeme kaydedici cihaz fişlerinin noter onaylı olması zorunludur
  E) Örf ve teamüllere göre belge verilmesi ve alınması mutat olmayan hallerde muhasebe kayıtları için olmazsa olmaz durumda olan belge koşulu aranmaz


  Sevk İrsaliyesi İle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

  A) Sevk İrsaliyesinde malın nereye teslim edileceğine ilişkin bilgi bulunması zorunludur
  B) Sevk İrsaliyesinde malın kime gönderileceği bilgisinin yer alması zorunludur
  C) Sevk İrsaliyesine fiyat ve tutar yazılması bir zorunluluktur
  D) Sevk İrsaliyesinin en az 3 (üç) (bir asıl iki örnek) nüsha olarak düzenlenmesi zorunludur
  E) Malın sevki sırasında mal hareketinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir


  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Fatura en az bir asıl bir örnek düzenlenir
  B) Sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla tanzim edilir
  C) Sevk İrsaliyesi en az bir asıl iki örnek düzenlenir
  D) Faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur
  E) İrsaliyeli fatura en az bir asıl dört örnek düzenlenir


  İhraç edilmiş menkul kıymetlerin alınıp satılmasında, bir başka ifade ile el değiştirmesinde, alıcı ve satıcı emirlerinin yerine getirilmesi amacıyla yürütülen aracılık faaliyetlerine ne denir?

  A) İkincil piyasa aracılık faaliyetleri
  B) Tekil aracılık faaliyetleri
  C) Birincil piyasa aracılık faaliyetleri
  D) Finansman aracılık faaliyetleri
  E) Menkul kıymetleştirme aracılık faaliyetleri


  Piyasalar ..?.. olarak ikiye ayrılır. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Mal piyasaları ? Sermaye Piyasaları
  B) Reel piyasalar ? Mal Piyasaları
  C) Hizmet piyasaları ? Sermaye Piyasaları
  D) Gerçek piyasalar ? Hizmet Piyasaları
  E) Finansal piyasalar ? Sermaye Piyasaları


  İkinci el piyasaların temel fonksiyonlarından biri de “.....” dır. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


  A) Alıcıların dilediğinde ellerindeki varlıkları satarak likidite gereksiniminin karşılanması
  B) Şirketlerin özkaynak finansmanını olanağının sağlanması
  C) İlk ihraç maliyetlerinin düşürülmesi
  D) Etkin kâr dağıtımının sağlanması
  E) Sermayenin tabana yayılmasının sağlanması


  Satın almak istedikleri mal, hizmet veya menkul kıymetler için gereken satın alma gücüne sahip alıcılar ile alıcıların talep ettikleri mal, hizmet veya menkul kıymetlere sahip olup da bunları satmak isteyen satıcıların amaçlarını gerçekleştirecek şekilde buluşmalarını sağlayan her türlü ortama ....... denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Reel piyasa
  B) Mal piyasası
  C) Hisse senedi piyasası
  D) Piyasa
  E) Borsa  Kısa vadeli fon arzının ve fon talebinin karşılaştığı piyasalara .......... denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Para piyasası
  B) Gerçek piyasalar
  C) İkinci el piyasası
  D) Sermaye piyasası
  E) Birinci el piyasa  Tasarruf sahiplerinin hisse senetlerini almak suretiyle yatırım yaptıkları kollektif yatırım kuruluşlarına ne denir?

  A) Anonim ortaklık
  B) Yatırım ortaklığı
  C) Hisse senedi fonu
  D) Yatırım fonu
  E) Menkul kıymet fonu


  Aşağıdakilerden hangisi başlıca sermaye piyasası kurumlarından biri değildir?

  A) Derecelendirme Kuruluşları
  B) Darphane
  C) Takas Saklama Kuruluşları
  D) Bağımsız Denetim Kuruluşları
  E) Aracı Kurumlar


  Menkul kıymetlerin ihraç edilmesi ve satışında yapılan aracılık faaliyetlerine ne denir?

  A) İkincil piyasa aracılık faaliyetleri
  B) Finansman aracılık faaliyetleri
  C) Tekil aracılık faaliyetleri
  D) Birincil piyasa aracılık faaliyetleri
  E) Menkul kıymetleştirme aracılık faaliyetleri


  Tasarruf sahiplerinin katılma belgelerini almak suretiyle katıldıkları kollektif yatırım kuruluşlarına ne denir?

  A) Menkul kıymet fonu
  B) Hisse senedi fonu
  C) Anonim ortaklık
  D) Yatırım ortaklığı
  E) Yatırım fonu


  Aşağıdakilerden hangisi pazarlama tanımındaki değişimin gerçekleşmesindeki koşullardan değildir?

  A) Taraflar arasında iletişim olmalıdır
  B) Taraflar değişime istekli olmalıdır
  C) En az iki taraf bulunmalıdır
  D) Tarafların önerileri reddetme hakkı bulunmalıdır
  E) Taraflar değişimin fayda sağlayacağına inanmasa da pazarlama faaliyeti gerçekleşir


  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fonksiyonlarından biri değildir?

  A) Üretim fonksiyonu
  B) Pazarlama fonksiyonu
  C) Finansman fonksiyonu
  D) Rekabet fonksiyonu
  E) Yönetim fonksiyonu


  Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarlarının demografik özelliklerinden biri değildir?

  A) Tüketicilerin yaşa göre dağılımı
  B) Nüfus artış hızı
  C) Tüketicilerin cinsiyet dağılımı
  D) Tüketicilerin satın alma gücündeki dağılım
  E) Tüketicilerin kentlere göre dağılımı


  Bütünleşmiş pazarlama çabaların aşağıdakilerden hangisinin boyutu olarak değerlendirilir?

  A) Yeşil pazarlama anlayışı
  B) Satış anlayışı
  C) Üretim anlayışı
  D) Toplumsal pazarlama anlayışı
  E) Modern pazarlama anlayışı


  Pazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Tüketici pazarlarında satınalma işlemini yerine getirenler, örgütsel pazarlarındakilere göre daha ustadırlar
  B) Tüketici pazarlarında alıcı sayısı örgütsel pazarlara göre oldukça fazladır
  C) Tüketici ile alıcı farklı şeylerdir
  D) Bir ülkedeki herkes tüketici pazarlarının bir üyesidir
  E) Tüketici pazarlarında alınan miktar örgütsel pazarlara göre düşüktür


  Aşağıdakilerden hangisi örgütsel pazarların sınıflandırılmasında kullanılan öğelerden biri değildir?

  A) Kar amacı gütmeyen işletmeler pazarı
  B) Satıcı pazarı
  C) Üretici pazarı
  D) Tüketici pazarı
  E) Hükümet pazarı


  Aşağıdakilerden hangisi pazar tanımı içinde yer almaz?

  A) Teknoloji sağlayanlar
  B) Gerçek alıcılar
  C) Harcayacak geliri bulunanlar
  D) Belirli bir geliri harcama isteği olanlar
  E) Potansiyel alıcılar


  Aşağıdakilerden hangisi tüketici ürünlerinin sınıflandırılmasındaki öğelerden biri değildir?

  A) Kolayda ürünler
  B) Beğenmeli ürünler
  C) Lüks ürünler
  D) Özellikli ürünler
  E) Aranmayan ürünler


  Tüketicilerle uzun süreli ilişkiler kurulması üzerine dayanan pazarlama felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Veri tabanlı pazarlama
  B) Sosyal sorumluluk pazarlaması
  C) İlişkisel pazarlama
  D) Bütünleşmiş pazarlama
  E) Toplumsal pazarlama


  Y Üretim İşletmesi'nin üretime ilişkin tahmini ve gerçekleşen verileri aşağıdaki gibidir:

  Tahmini Normal Üretim Kapasitesi : 200.000 Direkt İşçilik Saati

  Tahmini Genel Üretim Giderleri Tutarı: 400.000 TL.

  Fiili Çalışma Süresi: 190.000 Direkt İşçilik Saati

  Fiili Genel Üretim Giderleri Tutarı: 394.000 TL.

  Buna göre, işletmenin üretime yüklenen genel üretim giderleri tutarı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) 14.000 TL Eksik yükleme yapılmıştır
  B) 14.000 TL Fazla yükleme yapılmıştır
  C) 6.000 TL Eksik yükleme yapılmıştır
  D) 20.000 TL Fazla yükleme yapılmıştır
  E) 6.000 TL Fazla yükleme yapılmıştır


  Aşağıdakilerden hangisi üretim maliyetinin bir parçasıdır?

  A) Pazarlama giderleri
  B) Genel yönetim giderleri
  C) Satış giderleri
  D) Malzeme giderleri
  E) Reklam giderleri


  Z Üretim İşletmesi'nin, üretime yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı 200.000 TL ve fiili genel üretim giderleri tutarı 207.000 TL'dir. İşletme fazla veya eksik genel üretim giderleri tutarını, satılan mamul maliyeti, mamul ve yarı mamul stokları arasında paylaştırmaktadır. Satılan mamul maliyetine yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı 120.000 TL'dir.

  Buna göre, işletmenin satılan mamul maliyetine, genel üretim giderleri tutarından ne kadar fazla veya eksik yükleme yapıldığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  A) 7.000 TL Eksik yükleme yapılmıştır
  B) 4.200 TL Eksik yükleme yapılmıştır
  C) 4.200 TL Fazla yükleme yapılmıştır
  D) 4.058 TL Eksik yükleme yapılmıştır
  E) 4.058 TL Fazla yükleme yapılmıştır


  Stoklar, Özel Maliyetler, Peşin Ödenen Kira Giderleri hangi maliyet türüne örnek olarak verilir?

  A) Tükenmemiş maliyet
  B) Sabit maliyet
  C) Sistematik maliyet
  D) Değişken maliyet
  E) Tükenmiş maliyet


  Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi fiyatların yükseldiği dönemde en yüksek malzeme stok maliyetini ve en yüksek brüt satış karını verir?

  A) Hareketli ortalama maliyet yöntemi
  B) İlk giren ilk çıkar yöntemi
  C) Son giren ilk çıkar yöntemi
  D) Tartılı ortalama maliyet yöntemi
  E) Basit ortalama maliyet yöntemi


  Aşağıdakilerden hangisi optimum stok düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir?

  A) Satış fiyatı
  B) Alış fiyatı
  C) Sipariş maliyeti
  D) Talep miktarı
  E) Stok bulundurma maliyeti


  Aşağıdakilerden hangisi genel üretim giderlerinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Bazı genel üretim giderlerinin tutarları ancak dönem sonunda belli olur
  B) Genel üretim giderleri mamullere bir dağıtım anahtarı yardımıyla yüklenir
  C) Genel üretim giderleri ile mamuller arasında direkt bir ilişki yoktur
  D) Genel üretim giderleri mamullere doğrudan yüklenebilir
  E) Genel üretim giderlerinin bazıları değişken bazıları sabit nitelikte olabilir


  A mamulünün dönüştürme maliyeti 2.500,00 TL, asal maliyeti 3.500,00 TL, direkt ilk madde ve malzeme gideri 2.000,00 TL ise; direkt işçilik giderleri ile genel üretim giderleri tutarları ne kadardır?

  A) Direkt İşçilik Giderleri: 1.250 TL - Genel Üretim Giderleri: 1.250 TL
  B) Direkt İşçilik Giderleri: 500 TL - Genel Üretim Giderleri: 2.000 TL
  C) Direkt İşçilik Giderleri: 1.500 TL - Genel Üretim Giderleri: 1.000 TL
  D) Direkt İşçilik Giderleri: 2.000 TL - Genel Üretim Giderleri: 500 TL
  E) Direkt İşçilik Giderleri: 1.000 TL - Genel Üretim Giderleri: 1.500 TL


  Bir dönemin hasılatının elde edilmesi amacıyla kullanılmış, tükenmiş maliyetlere ne ad verilir?

  A) Gelir
  B) Zarar
  C) Gider
  D) Kar
  E) Harcama


  Aşağıdaki ticaret unvanlarından hangisi 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun değildir?

  A) Mehmet Tekin Ticaret
  B) Martı Donatma İştiraki
  C) Metin Gündüz Kollektif Şirketi
  D) Ali Yılmaz Pazarlama A.Ş.
  E) Yıldız İthalat İhracat Limited Şirketi


  Aşağıdakilerden hangisi 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun kitaplarından değildir?

  A) Taşıma Hukuku
  B) Ticari İşletme
  C) Sigorta Hukuku
  D) Ticaret Şirketleri
  E) Deniz Ticareti


  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ticari işe uygulanacak hükümlerin sırası doğru olarak verilmektedir?

  A) Emredici hükümler-sözleşme hükümleri-genel hükümler-ticari hükümler- ticari örf ve adet
  B) Emredici hükümler-sözleşme hükümleri- ticari hükümler-genel hükümler-ticari örf ve adet
  C) Sözleşme hükümleri-emredici hükümler- genel hükümler-ticari hükümler- ticari örf ve adet
  D) Ticari hükümler-emredici hükümler- sözleşme hükümleri- genel hükümler- ticari örf ve adet
  E) Emredici hükümler-sözleşme hükümleri-ticari hükümler-ticari örf ve adet-genel hükümler  Aldatıcı hareket veya iyiniyet kurallarına aykırı diğer suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suistimali" ne ne ad verilir?

  A) Haksız kazanç
  B) Haksız rekabet
  C) Dürüstlük kuralına aykırı davranış
  D) Hakkın kötüye kullanımı
  E) Ticari rekabet


  Aşağıdakilerden hangisi kullanım amacına göre markalara ilişkin bir sınıflandırmadır?

  A) Kollektif marka-garanti markası
  B) Ticaret markası-hizmet markası
  C) Bireysel marka-ferdi marka
  D) Ferdi marka-kollektif marka
  E) Bireysel marka-garanti markası


  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre ticari işletmenin türleri verilmektedir?

  A) Ticarethane, fabrika, ticari şekilde işletilen diğer müesseseler
  B) Fabrika, iktisadi işletme, ticarethane
  C) Ticarethane, esnaf işletmesi, iktisadi işletme
  D) Ticarethane, esnaf işletmesi, tacir işletmesi
  E) Tacir işletmesi, esnaf işletmesi, iktisadi işletme


  İşletme sahibini hedef tutmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan ad aşağıdakilerden hangisidir?


  A) İşletme adı
  B) Marka
  C) Ticari işletmenin şubesi
  D) Ticaret unvanı
  E) Şahıs ticaret unvanı


  Aşağıdakilerden hangisinin iflası istenemez?

  A) Limited şirket
  B) Adi şirket
  C) Kollektif şirket
  D) Anonim şirket
  E) Adi Komandit şirket

  Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi fiyatların düştüğü dönemde en yüksek malzeme stok maliyetini ve en yüksek brüt satış karını verir?

  A) Hareketli ortalama maliyet yöntemi
  B) Son giren ilk çıkar yöntemi
  C) Basit ortalama maliyet yöntemi
  D) Tartılı ortalama maliyet yöntemi
  E) İlk giren ilk çıkar yöntemi


  Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?

  A) Gerçek kişi tacir
  B) Ticari mümessil
  C) Tüzel kişi tacir
  D) Esnaf
  E) Kollektif şirket ortağı


  Aşağıdakilerden hangisinin fatura üzerinde bulunma zorunluluğu yoktur?

  A) Malın veya için nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı
  B) Düzenleme tarihi itibariyle müşterinin hesap bakiyesi
  C) Düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası
  D) Müşterinin adı ve varsa ünvanı
  E) Düzenleyenin adı ve varsa ünvanı
   
 7. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Defter Tasdikleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

  A)Yeni işe başlayan mükellefler defterlerini işe başlamadan önce tasdik ettirmek durumundadırlar.

  B)Öteden beri işlerine devam etmekte olanlar defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda yasal defterlerini tasdik ettirmek zorundadırlar.

  C)Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterlerin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda yasal defterlerini tasdik ettirmek zorundadırlar.

  D)Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflığın kalktığı tarihten başlayarak altı ay içerisinde defterlerini tasdik ettirmek zorundadır.

  E)Defterlerini ertesi yıl kullanmak isteyen mükellefler hesap döneminin ilk ayında defterlerine gerekli tasdik işlemini yaptırmak zorundadırlar.


  Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarından biri değildir?

  A)Çek

  B)Poliçe

  C)Yatırım fonu katılma belgeleri

  D)Bono

  E)Mevduat sertifikası


  Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının özelliklerinden biri değildir?

  A)İhraç eden işletmeler için finansman, satın alanlar için bir yatırım aracıdırlar.

  B)Niteliklerine bağlı olarak ortaklık veya alacaklılık sağlarlar.

  C)Belli bir nominal değer ile ihraç edilirler.

  D)Menkul kıymetler, nama veya hamiline yazılı olabilirler.

  E)Üzerinde yazılı olan nominal değerleri ile piyasa değerleri birbirlerine eşittir.


  Uzun vadeli fon arzının ve fon talebinin karşılaştığı piyasalara "....." denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A)Sermaye piyasası

  B)Gerçek piyasalar

  C)Birinci el piyasa

  D)İkinci el piyasası

  E)Para piyasası


  Tasarruf sahiplerinin hisse senetlerini almak suretiyle yatırım yaptıkları kollektif yatırım kuruluşlarına ne denir?

  A)Yatırım ortaklığı

  B)Hisse senedi fonu

  C)Menkul kıymet fonu

  D)Yatırım fonu

  E)Anonim ortaklık


  Tasarruf sahiplerinin katılma belgelerini almak suretiyle katıldıkları kollektif yatırım kuruluşlarına ne denir? CEVAP: YATIRIM FONU


  Nama yazılı hisse senetleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A)Nama yazılı hisse senetlerinin borsa değeri, devamlı olarak artar.

  B)Nama yazılı hisse senetlerinin toplamı ödenmiş sermayenin yarısını geçemez.

  C)Nama yazılı hisse senetleri için borsalarda ayrı bir alt piyasa vardır.

  D)Hamiline hisse senedine dönüşmeden borsada alınıp satılması olanaklı değildir

  E)Nama yazılı hisse senetlerinin borsa değeri nominal değerinden büyüktür.


  İhraç edilmiş menkul kıymetlerin alınıp satılmasında, bir başka ifade ile el değiştirmesinde, alıcı ve satıcı emirlerinin yerine getirilmesi amacıyla yürütülen aracılık faaliyetlerine ne denir?

  A)İkincil piyasa aracılık faaliyetleri

  B)Finansman aracılık faaliyetleri

  C)Tekil aracılık faaliyetleri

  D)Birincil piyasa aracılık faaliyetleri

  E)Menkul kıymetleştirme aracılık faaliyetleri


  Piyasalar .. olarak ikiye ayrılır. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A)Mal piyasaları Sermaye Piyasaları

  B)Reel piyasalar Mal Piyasaları

  C)Hizmet piyasaları Sermaye Piyasaları

  D)Gerçek piyasalar Hizmet Piyasaları

  E)Finansal piyasalar Sermaye Piyasaları


  Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun sağlayacağı yararlardan biri değildir?

  A)Etkin ve hızlı takas süreci sağlamak

  B)Finansal kurum suiistimallerinin daha hızlı ve daha yüksek oranda saptayabilmek

  C)Menkul kıymetlerin tek merkezde toplanılarak muhafazasını kolaylaştırmak

  D)Sahtecilik, kayıp, çalınma vb. maliyet ve risklerden kaçınmak

  E)Menkul kıymetleri ihraççıları ile yatırımcıları arasındaki ilişkilerde etkinlik artışı sağlamak


  Menkul kıymetlerin borsadaki arz ve talep koşullarına göre oluşan fiyatına "......." denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A)Nominal fiyatı

  B)Cari fiyatı

  C)İhraç fiyatı

  D)Emsal fiyatı

  E)Piyasa fiyatı


  Aşağıdakilerden hangisi örgütsel pazarların sınıflandırılmasında kullanılan öğelerden biri değildir?

  A)Satıcı pazarı

  B)Hükümet pazarı

  C)Kar amacı gütmeyen işletmeler pazarı

  D)Tüketici pazarı

  E)Üretici pazarı


  Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarlarının demografik özelliklerinden biri değildir?

  A)Tüketicilerin satın alma gücündeki dağılım

  B)Tüketicilerin kentlere göre dağılımı

  C)Nüfus artış hızı

  D)Tüketicilerin cinsiyet dağılımı

  E)Tüketicilerin yaşa göre dağılımı


  Aşağıdakilerden hangisi işletme çevresindeki sosyal çevre değişkenlerinden biri değildir?

  A)Aile yapısı

  B)Yaşam tarzı

  C)Nüfusun büyüme hızı

  D)Tüketim kalıpları

  E)İşsizlik oranı


  Aşağıdakilerden hangisi kolayda ürünlerin özelliklerinden biri değildir?

  A)Tüketicilerin temel ihtiyaçlarına hitap ederler

  B)Plansız satın almalara konu olurlar

  C)Satın alma faaliyeti sık şekilde gerçekleşir

  D)Sınırlı sayıda satış noktası bulunur

  E)Satın alma için fazla zaman harcanmaz


  Bütünleşmiş pazarlama çabaların aşağıdakilerden hangisinin boyutu olarak değerlendirilir?

  A)Satış anlayışı

  B)Modern pazarlama anlayışı

  C)Toplumsal pazarlama anlayışı

  D)Yeşil pazarlama anlayışı

  E)Üretim anlayışı


  Hizmetler için en etkili olacak olan tutundurma karması elemanı aşağıdakilerden hangisidir

  A)Duyurum

  B)Kişisel satış

  C)Reklam

  D)Doğrudan pazarlama

  E)Halkla ilişkiler


  Tüketicilerle uzun süreli ilişkiler kurulması üzerine dayanan pazarlama felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Bütünleşmiş pazarlama

  B)Toplumsal pazarlama

  C)Veri tabanlı pazarlama

  D)İlişkisel pazarlama

  E)Sosyal sorumluluk pazarlaması


  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fonksiyonlarından biri değildir?

  A)Finansman fonksiyonu

  B)Pazarlama fonksiyonu

  C)Üretim fonksiyonu

  D)Rekabet fonksiyonu

  E)Yönetim fonksiyonu


  Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekte gelir elde etmek amacıyla kullanacağı varlıklarını ifade etmek için kullanılır?

  A)Gider

  B)Aktifleştirilmiş gider

  C)Gelir

  D)Tükenmiş maliyet

  E)Hasılat


  Aşağıda farklarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A)Fiili miktar standart miktardan fazla ise fark olumsuz, az ise olumludur.

  B)Standart fiyat fiili fiyattan yüksek ise fark olumlu, düşük ise olumsuzdur.

  C)Standart ücret fiili ücretten yüksek ise fark olumlu, düşük ise olumsuzdur.

  D)Fiili fiyat standart fiyattan düşük ise fark olumlu, yüksek ise olumsuzdur.

  E)Standart süre fiili süreden kısa ise fark olumlu, uzun ise olumsuzdur.


  B Üretim İşletmesi'nin yıllık 100.000 birim satış hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:Birim Satış Fiyatı12,5 TLBirim Değişken Maliyet7,5 TLToplam Sabit Maliyetler195.000 TLBaşabaş Noktası Satış Miktarı39.000 BirimBu bilgilere göre, birim değişken maliyetin %20 azaltılması durumunda başabaş noktası satış tutarında ne kadarlık bir azalış meydana gelir?

  A)160.000 TL

  B)112.500 TL

  C)192.500 TL

  D)125.000 TL

  E)115.000 TL


  Yardımcı üretim gider yerleri ile hizmet gider yerlerinde toplanan giderlerin, esas üretim gider yerlerine dağıtılmasına ne ad verilir?

  A)Birinci dağıtım

  B)Doğrusal dağıtım

  C)Üçüncü dağıtım

  D)İkinci dağıtım

  E)Toptan dağıtım


  D Üretim İşletmesi'nin yıllık 60.000 birim satış hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:Birim Satış Fiyatı35 TLBirim Değişken Maliyet20 TLToplam Sabit Maliyetler600.000 TLBu bilgilere göre, birim değişken maliyetin %15 artırılması durumunda başabaş noktası satış miktarında ne kadarlık bir değişim meydana gelir?

  A)10.000 Birim Artış

  B)25.000 Birim Azalış

  C)5.000 Birim Artış

  D)20.000 Birim Artış

  E)15.000 Birim Azalış


  Z Üretim İşletmesi'nin dönem içi üretim faaliyetlerine ilişkin maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:Dönem sonu mamul stokları12.000 TL.Dönem sonu yarı mamul stokları3.000 TL.Dönem başı mamul stokları8.000 TL.Dönem başı yarı mamul stokları6.000 TL.Satılan mamul maliyeti10.000 TL.Bu bilgilere göre, işletmenin dönem içinde katlanılan üretim maliyeti kaç TL'dir?

  A)9.000 TL.

  B)4.000 TL.

  C)7.000 TL.

  D)3.000 TL.

  E)11.000 TL.


  Bir kumaş fabrikasında, aşağıdaki gider yerlerinden hangisi hizmet gider yerine bir örnek olarak verilebilir?

  A)Yemekhane

  B)Boyama

  C)Dokuma

  D)Üretim planlama bölümü

  E)Yatırım planlama bölümü


  Aşağıda bir üretim işletmesinin üçer aylık dönemler itibariyle bir yıllık bütçelenmiş satış miktarları yer almaktadır.

  --------------------------------- 1. Dönem -- 2. Dönem -- 3. Dönem -- 4. Dönem
  Bütçelenmiş Satış Miktarı
  400 Birim 600 Birim 700 Birim 1.000 Birim

  İşletme her dönem sonunda bir sonraki dönem için bütçelediği satışların %5'i kadarlık stok miktarını elinde bulundurmak istemektedir. Bu bilgilere göre, ikinci üç aylık dönem itibariyle bütçelenen üretim miktarı ne kadardır?

  A)665 Birim

  B)630 Birim

  C)635 Birim

  D)605 Birim

  E)600 Birim


  Aşağıdakilerden hangisi, toplam brüt satış karını ifade eden bir eşitlik değildir?

  A)(Birim Katkı Payı x Satış Miktarı) - Toplam Sabit Maliyetler

  B)(Birim Satış Fiyatı - Birim Değişken Maliyet) x Satış Miktarı - Toplam Sabit Maliyetler

  C)Toplam Satış Hasılatı - Toplam Üretim Maliyeti

  D)(Katkı Oranı x Toplam Net Satışlar) - Toplam Sabit Maliyetler

  E)(Toplam Net Satışlar - Toplam Değişken Maliyetler) - Satılan Mamuller Maliyeti


  Bir üretim işletmesinde standart maliyet sistemine göre muhasebe kayıtları tutuluyorsa, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A)Üretim giderleri maliyet dönemi sonunda standart tutarları üzerinden yansıtma hesaplarının alacağına kaydedilerek üretim maliyetlerine aktarılır.

  B)Direkt işçilik giderleri fiili tutarları üzerinden direkt işçilik giderleri hesabına borç kaydedilir.

  C)Üretime gönderilen hammadde fiili fiyat üzerinden Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri hesabına alacak kaydedilir.

  D)Üretimi tamamlanan mamuller standart maliyetleri üzerinden Mamuller hesabına borç kaydedilir.

  E)Satılan mamuller standart maliyetleri üzerinden Satılan Mamul Maliyeti hesabına borç kaydedilir.


  Aşağıdakilerden hangisi Ticari İşletme Rehni Kanununa göre ticari işletme rehninin kapsamında yer alamaz?

  A)Ticaret unvanı

  B)Gayrimenkul

  C)Marka

  D)İşletme adı

  E)Patent


  K, L lehine muhatap banka üzerine 2.1.2007 tarihinde bir çek keşide ederek, keşide günü olarak 20.1.2007 tarihini yazmıştır. L, çeki 15.1.2007 tarihinde bankaya ödeme için ibraz etmiştir. Buna göre çek bedelinin ödenmesi gerekip gerekmediğini hangi seçenek doğru gerekçeyle vermektedir?

  A)Çekte yazılı keşide tarihinden itibaren 10 gün geçmemiş olduğundan L, ibraz süresini kaçırmamıştır. Banka, çek bedelini ödeyip ödememekte serbesttir.

  B)İbraz süresi gerçek keşide tarihinden itibaren 10 gün olduğundan L, ibraz süresini kaçırmıştır. Banka ödemekle yükümlü değildir.

  C)Çekin bir zorunlu unsuru doğru olmadığından hukuken çek hükmünde değildir. Banka böyle bir çeki ödeyemez.

  D)İbraz süresi çekte yazılı keşide tarihinden başlayacağından L'nin çeki ibraz etme hakkı henüz doğmamıştır. Banka ödemekle yükümlü değildir.

  E)Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek üzere ibraz olunan çek ibraz günü ödenir. Banka, çek bedelini ödemelidir.


  Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin sorumluluğu, şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirket aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Adi şirket

  B)Kollektif şirket

  C)Paylı komandit şirket

  D)Anonim şirket

  E)Limited şirket


  İşletme adıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A)İşletme adı işletmeleri birbirinden ayırt etmeye yarar.

  B)Tescil edilmemiş işletme adlarının haksız rekabet hükümleri çerçevesinde korunması mümkündür.

  C)Esnaf işletme adı kullanabilir.

  D)6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre tescilli işletme adları ticaret sicili çevresinde korunur.

  E)Tacirler işletme adı kullanmak zorundadır.


  Aşağıdaki ortaklık türlerinden hangisine tüzel kişilerin ortak olması mümkün değildir?

  A)Adi ortaklık

  B)Anonim ortaklık

  C)Kollektif ortaklık

  D)Limited ortaklık

  E)Komandit ortaklık


  "İşbu poliçe mukabilinde Ahmet Ökten'e 10.2.2007 tarihinde 10.000 YTL. ödeyiniz" şeklinde bir ibareyi taşıyan poliçe;

  A)Eksik nama yazılıdır.

  B)Nama yazılı olmakla birlikte kanunen eksik nama yazılı sayılır.

  C)Nama yazılıdır.

  D)Emre yazılıdır.

  E)Hamiline yazılıdır.


  Aşağıdakilerden hangisi emre yazılı senetlerin devir şeklidir?

  A)Emre yazılı senetler zilyetliğin devri ve yazılı bir devir beyanı ile el değiştirir.

  B)Emre yazılı senetler senet üzerine "emre yazılı değildir" kaydı konularak devredilir.

  C)Emre yazılı senetler alacağın temliki hükmünde olan yazılı bir devir beyanı ile devredilir.

  D)Emre yazılı senetler ciro ve zilyetliğin devri ile el değiştirir.

  E)Emre yazılı senetler sadece senedin teslimi ile el değiştirir.


  Türk Ticaret Kanununa göre bir gerçek kişi tacire ait ticaret unvanının çekirdek kısmı nasıl olmalıdır?

  A)Gerçek kişi tacirin işletme konusunu içermelidir.

  B)Gerçek kişi tacirin soyadını içermelidir.

  C)Gerçek kişi tacirin adını içermelidir.

  D)Gerçek kişi tacirin işletmesinin adını içermelidir.

  E)Gerçek kişi tacirin kısaltılmadan yazılacak ad ve soyadından oluşmalıdır.
   

Sayfayı Paylaş

Users found this page by searching for:

 1. Finansal piyasalar alıcılar ve satıcılara göre sınıflandırıldığında; aşağıdakilerden hangisi bu kapsam-da bir sınıf değildir?