Amortisman

Konusu 'Muhasebe Dersleri & Muhasebe Kayıtları' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 14 Nisan 2017 başlatılmıştır.

Tags:
 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Amortisman Tanımı: Amortisman, duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade etmektedir.

  İşletmeler kullanmak üzere aldığı maddi duran varlıkları normal şartlarda bir yıldan daha uzun sürelerde kullanırlar. Bu nedenle, maddi duran varlıkların ekonomik ömrü boyunca gider yazılması gerekir. Böyle yapılarak maddi duran varlık kullanıldığı muhasebe dönemlerine dağıtılarak gider yazılmış olur ve muhasebenin dönemsellik kavramı yerine getirilir.

  Amortisman Ayırma Şartları:

  - İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması
  - Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması
  - Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması
  - İktisadi kıymetin değerinin 900 TL’yi (2017 yılı için) aşması


  Güncel amortisman sınırları

  VUK’un 315. maddesine göre mükellefler, amortismana tabi iktisadi kıymetler için Maliye Bakanlığınca iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınarak tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden amortisman hesaplayacaklardır.

  Amortisman Tutarının Hesaplanması: En çok kullanılan amortisman yöntemleri: normal amortisman yöntemi ve azalan bakiyeler yöntemidir.

  1. Normal amortsiman yöntemi: Eşit tutarlı amortsiman yöntemi olarak ifade edilmektedir. Bu yönteme göre amortisman tutarı maddi duran varlığın tutarına sabit bir amortisman oranı uygulanır veya tutarın ekonomik ömüre bölünmesiyle hesaplanabilir.

  Örnek: İşletme 10.000 TL değerinde bir demirbaşı almıştır. KDV % 18 hariç. Demirbaşın ekonomik ömrü 5 yıldır. Amortisman hesaplamasını ve muhasebe kaydını yapınız.

  Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
  1
  ....................................Tarih......................................

  255 Demirbaşlar Hesabı -------------- 10.000
  191 İndirilecek KDV Hesabı ---------- 1.800
  100 Kasa Hesabı ----------------- 11.800
  ------------------------------------------------------------------
  Peşin demirbaş alınması  Amortisman oranı: 1 / Ekonomik Ömür

  1 / 5 = 0,20 yani % 20 dir.

  10.000 x % 20 = 2.000 TL yıllık amortisman tutarı

  veya;

  Amortisman tutarı: Tutar / Ekonomik Ömür

  10.000 / 5 = 2.000 TL yıllık amortisman tutarı

  Amortisman Tablosu:

  Yıllar Yıllık Amortisman Tutarı Birikmiş Amortisman Kalan Tutar
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013 2.000
  2.000
  2.000
  2.000
  2.000
  2.000
  4.000
  6.000
  8.000
  10.000 8.000
  6.000
  4.000
  2.000
  0

  Dönem sonundaki muhasebe kayıdı:

  2
  ....................................Tarih.........................................................

  770 Genel Yönetim Gideri Hesabı ------------ 2.000

  257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı --------------- 2.000
  ------------------------------------------------------------------------------------
  Demirbaşa amortisman ayrılması  Maddi Duran Varlıkların Satılmasında Amortisman:
  Bu varlıklar satılırsa, maddi duran varlığa ilişkin birikmiş amortisman hesabıda kapatılır. Varlığın satışından kâr elde edilirse 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabına alacak olarak kaydedilir, zarar meydana gelirse ise 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç olarak kaydedilir.

  Örneğin devamı: İşletme ertesi yıl aldığı demirbaşı 7.500 TL ye satıyor. KDV % 18 hariç.

  1
  ....................................Tarih......................................

  100 Kasa Hesabı ----------------------------------- 8.850
  257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı -------------- 2.000
  689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hs ------ 500

  -----------------255 Demirbaşlar Hesabı-------------------- 10.000
  -----------------391 Hesaplanan KDV Hesabı--------------- 1.350
  --------------------------------------------------------------------------------
  Demirbaşın satılması


  * 7.500 x %18 = 1.350
  *
  7.500 + 1.350 = 8.850
   

Sayfayı Paylaş